Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 17. listopada 2013.

Promet – nova infrastrukturna politika EU-a

U okviru najtemeljitije reforme infrastrukturne politike od njezina nastanka 1980-ih, Komisija je danas objavila nove karte na kojima je prikazano devet glavnih koridora koji će biti okosnica za promet unutar europskog jedinstvenog tržišta i kojima će se bitno izmijeniti veze između Istoka i Zapada. U skladu s tim ciljem, financijska sredstva EU-a za prometnu infrastrukturu utrostručit će se za razdoblje 2014. – 2020. i iznositi 26 milijardi eura.

Novom infrastrukturnom politikom EU-a, ako je promatramo u cijelosti, postojeća rascjepkana mreža europskih cesta, željeznica, zračnih luka i kanala bit će pretvorena u jedinstvenu transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T).

Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije zadužen za promet, izjavio je: „Promet je temelj europskoga gospodarstva. Bez dobrih prometnih veza Europa neće rasti ni napredovati. Novom će se infrastrukturnom politikom EU-a uspostaviti snažna europska prometna mreža u svih 28 država članica radi promicanja rasta i konkurentnosti. Njome će se povezati Istok sa Zapadom te će sadašnja rascjepkana prometna mreža postati uistinu europskom.”

Nova infrastrukturna politika EU-a

Novom se politikom prvi put utvrđuje osnovna prometna mreža utemeljena na devet glavnih koridora: dva koridora sjever – jug, tri koridora istok – zapad i četiri dijagonalna koridora. Tom će se osnovnom mrežom bitno izmijeniti prometne veze između Istoka i Zapada, ukloniti uska grla, poboljšati infrastruktura te pojednostaviti prekogranični promet za putnike i poduzeća diljem EU-a. Poboljšat će se veze među različitim vrstama prijevoza i pridonijeti ostvarenju ciljeva EU-a u području klimatskih promjena. Osnovnu je mrežu potrebno dovršiti do 2030. Dostupnost financiranja ovisit će o uspjehu zaključenja pregovora o ukupnom višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.

Financijska sredstva za prometnu infrastrukturu utrostručit će se za razdoblje 2014. – 2020. i iznositi 26 milijardi eura. Ta će se sredstva EU-a usmjeriti na osnovnu prometnu mrežu u kojoj leži najveća dodana vrijednost EU-a. Kako bi veze između Istoka i Zapada bile na prvom mjestu, gotovo će polovica ukupnog financiranja EZ-a za prometnu infrastrukturu (11,3 milijarde eura iz Instrumenta za povezivanje Europe) biti ograničena isključivo na kohezijske države.

Novu osnovnu prometnu mrežu podupirat će sveobuhvatna mreža putova koji će se uključivati u osnovnu mrežu na regionalnoj i nacionalnoj razini. Tom sveobuhvatnom mrežom osigurat će se potpuna pokrivenost EU-a i dostupnost svih regija. Cilj je osigurati da postupno, do 2050., velika većina europskih građana i poduzeća od te sveobuhvatne mreže ne bude udaljena više od 30 minuta.

Novom prometnom mrežom, ako je promatramo u cijelosti, omogućit će se:

  1. sigurniji promet i manje zastoja

  2. olakšana i brža putovanja.

Iznos od 26 milijardi eura (trenutačna cijena) dodijeljen za promet u okviru Instrumenta za povezivanje Europe iz višegodišnjeg financijskog okvira zapravo će se upotrijebiti kao početni kapital za poticanje daljnjeg ulaganja država članica kako bi se dovršile prekogranične veze koje se drugačije možda ne bi izgradile. Procjenjuje se da će troškovi u prvoj fazi financiranja osnovne mreže u razdoblju 2014. – 2020. iznositi 250 milijardi eura (vidi priložen popis projekata). Osnovnu je mrežu potrebno dovršiti do 2030.

Nova osnovna mreža – brojke

Osnovnom će se mrežom povezivati:

  1. 94 glavne europske luke sa željezničkim i cestovnim prometom

  2. 38 ključnih zračnih luka sa željezničkom vezom s velikim gradovima

  3. 15 000 km željezničke pruge modernizirane za velike brzine

  4. 35 prekograničnih projekata za smanjenje uskih grla.

Bit će to gospodarska pokretačka snaga jedinstvenog tržišta kojom će se omogućiti uistinu slobodan protok robe i ljudi diljem EU-a.

Karta osnovne TEN-T mreže (transeuropska prometna mreža) i devet glavnih koridora priložena je u nastavku. Za dodatne informacije vidi MEMO/13/897 ili http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Više informacija

Potpredsjednika Kallasa pratite na Twitteru

Osobe za kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar