Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 oktober 2013

”Invandring i Europa” - studenters syn på migration

Igår presenterade kommissionär Cecilia Malmström vinnarna i multimediatävlingen ”Invandring i Europa” som riktat sig till studenter inom EU som studerar konst, grafisk design och kommunikation. Temat för tävlingen var att fundera över hur invandrare från länder utanför EU bidrar till de europeiska samhällena.

Studenterna fick möjlighet att skapa konstverk utifrån egna åsikter om migration och på vilket sätt invandrare påverkar EU. Skolorna uppmanades att presentera en eller flera arbeten i en eller flera kategorier (affisch, foto eller video) och 777 högskolor från alla 28 EU-länder deltog.

Vinnarna är:

Bästa affisch: Better together, Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, Italien

Bästa foto: Rue des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Belgien

Bästa video: My family's migrations, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estland

Allmänhetens pris: My family's migrations, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estland

– Jag skulle vilja gratulera alla dem som har deltagit. Jag är glad över att så många begåvade yrkesverksamma unga människor bestämde sig att delta i tävlingen. Jag delar många av visionerna och idéerna i deras arbete. Det visar att vår inställning till mångfald och migration bör grundas på fakta och inte på missuppfattningar, sa Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Hela vinnarlistan finns på www.migrantsineurope.eu.

Av de 1 500 verken som inkommit gjorde de nationella jurygrupperna ett urval per land. En europeisk jury1 valde ut de 27 finalisterna och beslutade sedan om tre vinnare, en per kategori (video, affisch och foto).

Allmänheten fick även möjlighet att ta del av finalisternas konstverk och rösta på sin favorit. Vinnaren fick allmänhetens pris.

Prisutdelningen med Cecilia Malmström ägde rum i Bryssel den 14 oktober i Berlaymont-byggnaden, där alla finalisters verk kommer att finnas till och med den 31 oktober.

De skolor vars studenter vann första pris inom de tre kategorierna och allmänhetens pris fick en gåva på 10 000 euro var att använda i utbildningssyfte.

Syftet med tävlingen har varit att stimulera till en konstruktiv diskussion. Samma dag anordnade kommissionen även en konferens om synen på invandrare i medierna där man samlade journalister, företrädare för det civila samhället, akademiker och beslutsfattare.

Bakgrund

Vissa nyckelord (se även information om asyl och immigration):

  • Enligt uppgifter från Eurostat hade EU en totalbefolkning på 503,7 miljoner den 1 januari 2012, vilket är en ökning med 1,3 miljoner sedan 2011.

  • Den arbetsföra befolkningen (15–64 år) uppgick till 335,4 miljoner 2012, men förutspås att minska under de kommande 50 åren till 290,6 miljoner år 2060.

  • Äldreförsörjningskvoten uppgick till 26,8 procent 2012 och väntas öka kraftigt fram till 2060 med 52,6 procent.

  • De 20,7 miljoner tredjelandsmedborgare bosatta i EU utgjorde cirka 4,1 procent av EU:s totala befolkning.

  • Det totala antalet asylansökningar 2012 ökade med 9,7 procent jämfört med 2011 och uppgick till drygt 330 000 (långt under toppen med 425 000 ansökningar under 2001).

Länkar

Cecilia Malmströms hemsida

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors hemsida

GD Inrikes frågor på Twitter

”Migranter i Europa” hemsida

Immigration i EU portal

Information om asyl och immigration

Kommissionens fjärde årsrapport om immigration och asyl

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Den europeiska juryn bestod av Dagmawi Yimer, juryns ordförande (filmregissör), Fernanda Freitas (TV journalist), Annemie Goegebuer (reklamtjänster), Jakub Janiszewski (journalist), Laurent Muschel (Europeiska kommissionen), Jelena Silajdžić (chef NGO) och Valerio Vincenzo (videoreporter).


Side Bar