Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. októbra 2013

Súťaž „Migranti v Európe“: ocenenie získali talianske, belgické a estónske školy

Komisárka Cecilia Malmströmová včera vyhlásila víťazov celoeurópskej multimediálnej súťaže „Migranti v Európe“, ktorej cieľom bolo podnietiť študentov umeleckých odborov, grafiky a komunikácie študujúcich v krajinách EÚ, aby sa zamysleli nad prínosom migrantov pre európske spoločnosti.

Študenti mali vo svojich prácach predstaviť svoj pohľad na migráciu a na úlohu, ktorú migranti zohrávajú v Európe. Ich diela školy predkladali v jednej alebo viacerých kategóriách - Najlepší plagát, Najlepšia fotografia a Najlepšie video. Súťaže sa dovedna zúčastnilo 777 vysokých škôl zo všetkých 28 krajín EÚ.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Najlepší plagát: Lepšie je nám spolu, Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, Taliansko

Najlepšia fotografia: Rue des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Belgicko

Najlepšie video: Migrácia a moja rodina, Nadja Hangas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estónsko

Cena publika: Migrácia a moja rodina, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estónsko

„Rada by som zablahoželala všetkým zúčastneným. Veľmi ma teší, že toľko mladých a talentovaných profesionálov sa rozhodlo zúčastniť sa tejto súťaže S mnohými myšlienkami stvárnenými v prácach sa plne stotožňujem. Z toho vyplýva, že náš postoj k rozmanitosti a prisťahovalectvu by sa mal zakladať na faktoch a nie na mylných predstavách.“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Všetci víťazi sú uvedení na stránke: www.migrantsineurope.eu

Z celkového počtu 1500 prijatých diel zostavili národní porotcovia užší výber z každej krajiny. Spomedzi vybraných potom európska porota1 rozhodla o 27 finalistoch a následne vybrala po jednom víťazovi z každej z troch kategórií (Najlepšie video, Najlepší plagát a Najlepšia fotografia).

Umelecké diela finalistov si mala možnosť pozrieť aj široká verejnosť, ktorá mohla následne hlasovať za svoje najobľúbenejšie dielo v kategórii Cena publika.

Slávnostné odovzdávanie cien sa za prítomnosti komisárky Malmströmovej odohralo 14. októbra v predsedníckej galérii v budove Komisie Berlaymont v Bruseli, kde budú práce finalistov vystavené do 31. októbra.

Každá škola, ktorej študenti získali prvú cenu v niektorej z troch kategórií alebo vo verejnom hlasovaní, získala odmenu vo výške 10 000 EUR určenú na vzdelávacie účely.

Komisia s cieľom podnietiť konštruktívnu diskusiu o situácii migrantov v Európe zorganizovala konferenciu na tému obraz migrantov v médiách. Konferencie sa zúčastnili novinári, zástupcovia občianskej spoločnosti, akademickí pracovníci a politickí činitelia.

Súvislosti

Niekoľko základných údajov (pozri aj infografiku o azyle a prisťahovalectve):

  • Podľa údajov Eurostatu k 1. januáru 2012 predstavovala celková populácia EÚ 503,7 milióna obyvateľov, čiže o 1,3 milióna viac než v roku 2011.

  • Populácia EÚ v produktívnom veku (15 - 64 rokov) v roku 2012 dosahovala 335,4 milióna a podľa predpokladov by za ďalších 50 rokov mala klesnúť na 290,6 milióna v roku 2060.

  • Pomer ekonomickej závislosti staršieho obyvateľstva dosiahol 26,8 % v roku 2012 a očakáva sa jeho výrazný nárast až na 52,6 % do roku 2060.

  • 20,7 milióna štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich v EÚ predstavuje približne 4,1 % celkovej populácie EÚ.

  • Celkový počet žiadostí o azyl sa v roku 2012 zvýšil o 9,7 % oproti roku 2011 a predstavoval o niečo viac než 330 000 žiadostí, čo je oveľa menej než rekordných 425 000 žiadostí v roku 2001.

Užitočné odkazy

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Webová lokalita súťaže „Migranti v Európe“

Portál „EÚ pre prisťahovalectvo“

Infografika o azyle a prisťahovalectve

Štvrtá výročná správa Komisie o prisťahovalectve a azyle

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :


Side Bar