Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 15 października 2013 r.

Konkurs „Migranci w Europie”: nagrody przyznane uczelniom we Włoszech, Belgii i Estonii

Wczoraj komisarz Cecilia Malmström ogłosiła nazwiska laureatów europejskiego konkursu multimedialnego „Migranci w Europie”, którego celem było skłonienie studentów sztuk pięknych, grafiki i komunikacji na uczelniach w całej UE do refleksji nad wkładem migrantów w społeczeństwa europejskie.

Zadaniem studentów było stworzenie pracy artystycznej, która wyrażałaby ich poglądy na temat migrantów w Europie i ukazywałaby rolę migrantów w Europie. Szkoły poproszono o nadesłanie jednej lub kilku prac w co najmniej jednej kategorii (plakat, zdjęcie i film). Do konkursu zgłosiło się 777 uczelni ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Tegoroczni zwycięzcy to:

Najlepszy plakat: Better together, Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, Włochy

Najlepsze zdjęcie: Rue des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Belgia

Najlepszy film: My family's migrations, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

Nagroda publiczności: My family's migrations, Nadja Hangas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

„Chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu. Cieszę się, że tak wielu młodych zdolnych ludzi zdecydowało się uczestniczyć w konkursie. Zgadzam się z wieloma wizjami i pomysłami przedstawionymi w ich pracach. Pokazują one, że nasze poglądy na temat różnorodności i imigracji powinny opierać się na faktach, a nie błędnych przekonaniach”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Zwycięskie prace i ich autorów można zobaczyć na stronie www.migrantsineurope.eu.

Spośród 1 500 nadesłanych prac artystycznych jury w każdym z uczestniczących państw wybrało prace, które przeszły do kolejnego etapu. Następnie jury europejskie1 wytypowało 27 finalistów, by spośród nich wyłonić trzech zwycięzców, po jednym w każdej kategorii (film, plakat i zdjęcie).

Prace finalistów pokazano szerokiej publiczności, która mogła zagłosować na swojego faworyta. Zdobywca największej liczby głosów otrzymał nagrodę publiczności.

Ceremonia wręczenia nagród z udziałem komisarz Cecilii Malmström odbyła się dnia 14 października w budynku Komisji Berlaymont w Brukseli (sala Presidents' Gallery). Wystawa prac finalistów potrwa do 31 października.

Każda z uczelni, której studenci zajęli pierwsze miejsce w jednej z trzech kategorii lub wygrali nagrodę publiczności, otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. euro − do wykorzystania na cele edukacyjne.

Ponadto w tym samym dniu Komisja zorganizowała konferencję poświęconą wizerunkowi migrantów w mediach z udziałem dziennikarzy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, naukowców oraz osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki. Celem konferencji było zainicjowanie konstruktywnej debaty.

Kontekst

Oto niektóre dane liczbowe (zob. również wykresy dotyczące azylu i imigracji):

  • Zgodnie z danymi pochodzącymi z Eurostatu w dniu 1 stycznia 2012 r. populacja całej UE wynosiła 503,7 mln (wzrost o 1,3 mln w porównaniu z rokiem 2011).

  • Liczba ludności UE w wieku produkcyjnym (15–64 lata) w 2012 r. wynosiła 335,4 mln, a według prognoz w ciągu następnych 50 lat będzie spadać i w 2060 r. wyniesie 290,6 mln.

  • Współczynnik obciążenia demograficznego osiągnął 26,8% w 2012 r. i zakłada się, że do 2060 r. wzrośnie on gwałtownie do poziomu 52,6%.

  • 20,7 mln obywateli krajów spoza UE mieszkających w Unii stanowiło około 4,1 % populacji UE ogółem.

  • ‎‎‎‎‎‎Łączna liczba wniosków o azyl w 2012 r. wzrosła o 9,7 % w porównaniu z rokiem 2011 r. i w sumie wyniosła jedynie ponad 330 tys. (znacznie poniżej poziomu z rekordowego pod tym względem roku 2001, kiedy złożono ich 425 tys.).

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Cecilia Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Strona internetowa konkursu „Migranci w Europie”

Portal poświęcony imigracji w UE

Wykresy na temat azylu i imigracji

Czwarte sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu Komisji

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

W skład jury europejskiego weszli: przewodniczący Dagmawi YIMER (reżyser filmowy), Fernanda FREITAS (dziennikarka telewizyjna), Annemie GOEGEBUER (specjalistka ds. reklamy), Jakub JANISZEWSKI (dziennikarz), Laurent MUSCHEL (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Jelena SILAJDŽIĆ (kierowniczka organizacji pozarządowej) oraz Valerio VINCENZO (fotoreporter).


Side Bar