Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. oktoober 2013

Konkurss „Sisserändajad Euroopas”: Itaalia, Belgia ja Eesti koolid võitsid auhindu

Eile tegi volinik Cecilia Malmström teatavaks, kes võitsid ELi multimeediakonkursi „Sisserändajad Euroopas”, mille eesmärk oli kutsuda kunsti-, graafika- ja meediatudengeid kogu Euroopa Liidust üles arutlema sisserändajate panuse üle Euroopa ühiskondades.

Konkursil osalemiseks pidid tudengid looma kunstiteose, mis väljendab nende arusaama sisserändajate rollist Euroopas. Koolidel paluti esitada üks või mitu tööd ühes või mitmes kategoorias (plakat, foto või video) ja konkursil osales 777 kõrgkooli kõigist 28st ELi riigist.

Võitjad on:

parim plakat: „Better together” („Parem koos”), Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, Itaalia

parim foto: „Rue des Palmiers 80”, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Belgia

parim video: „My family's migrations” („Minu perekonna ränded”), Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Eesti

publikupreemia: „My family's migrations” („Minu perekonna ränded”), Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Eesti

„Sooviksin õnnitleda kõiki osalejaid. Mul on hea meel, et nii suur hulk noori andekaid meistreid otsustas konkursil osaleda. Nõustun paljudes töödes esitatud nägemuste ja ideedega. See näitab, et meie suhtumine mitmekesisusse ja sisserändesse peaks tuginema faktidele ja mitte arusaamatustele,” lausus ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Kõiki võidutöid saab näha veebisaidil http://www.migrantsineurope.eu.

Konkursile esitatud 1500st kunstiteosest tegid rahvuslikud žüriid oma riigi töödest valiku, mille hulgast valis üleeuroopaline žürii1 välja 27 finalisti ja kolm võitjat, üks igas kategoorias (video, plakat ja foto).

Ka laiem avalikkus kutsuti finalistide töödest osa saama ja hääletama enda lemmiku poolt, mis võitis nõnda publikupreemia.

Auhinnatseremoonia volinik Malmströmi osavõtul leidis aset 14. oktoobril Brüsselis komisjoni Berlaymont'i hoones (presidentide galeriis), kus kõigi finalistide töid eksponeeritakse kuni 31. oktoobrini.

Koolidele, kelle tudengid võitsid esimese auhinna ühes kolmest kategooriast või publikuauhinna, anti üle 10 000 eurot nende hariduslike eesmärkide toetuseks.

Eesmärgiga algatada konstruktiivne arutelu, korraldas komisjon samal päeval ühtlasi sisserändajate meediakuvandit käsitleva konverentsi, kaasates sinna ajakirjanikke, kodanikuühiskonna liikmeid, akadeemikuid ja poliitikakujundajaid.

Taustteave

Mõned peamised näitajad (vt ka graafikuid varjupaigataotluste ja sisserände kohta):

  • Eurostati andmetel oli 1. jaanuari 2012. aasta seisuga ELi kogurahvaarv 503,7 miljonit (kasv alates 2011. aastast 1,3 miljonit).

  • ELi tööealiste elanike (15–64 aastased) arv küündis 2012. aastal 335,4 miljonini ning prognoositakse, et see väheneb järgmise 50 aasta jooksul 2060. aastaks 290,6 miljonini.

  • Vanadussõltuvusmäär jõudis 2012. aastal 26,8%-ni ning 2060. aastaks prognoositakse selle järsku tõusu kuni 52,6%-ni.

  • ELis elab 20,7 miljonit kolmandate riikide kodanikku (4,1% ELi rahvastikust).

  • 2012. aastal suurenes varjupaigataotlejate koguarv võrreldes 2011. aastaga 9,7% ja ületas 330 000 piiri (kuid jäi alla 2001. aasta tippväärtusele 425 000).

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Konkursi „Sisserändajad Euroopas” veebisait

ELi sisserändeportaal

Graafikud varjupaigataotluste ja sisserände kohta

Komisjoni Sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste neljas aastaaruanne

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :


Side Bar