Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. listopada 2013.

Žene u upravnim odborima: zastupljenost žena popela se na 16,6 %, što se podudara s podrškom odborâ Europskog parlamenta prijedlogu Komisije

Odbori Europskog parlamenta za pravna pitanja (JURI) i za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) danas su izglasali podršku prijedlogu Europske komisije namijenjenom borbi protiv neravnoteže spolova u upravnim odborima u Europi. Time je Europski parlament (koji s Vijećem ministara suodlučuje o dotičnom prijedlogu) omogućio daljnji napredak tog nacrta zakona u zakonodavnom postupku EU-a.

Glasovanje se podudara s danas objavljenim novim izvješćem Komisije o ženama u postupku donošenja odluka, koje sadržava podatke o ženama u upravnim odborima u svim velikim uvrštenim trgovačkim društvima u EU-u. Prema zadnjim podacima (iz travnja 2013.) zastupljenost žena u upravnim odborima porasla je na 16,6 % (u odnosu na 15,8 % u listopadu 2012). Brojke pokazuju i razliku u razini zastupljenosti žena među neizvršnim direktorima (17,6 % u odnosu na 16,7 % u listopadu 2012.) i višim rukovoditeljima (11 % u odnosu na 10,2 %).

Regulatorni je pritisak učinkovit. Polako se naziru pukotine u prešutnoj barijeri između muškaraca i žena na rukovodećim položajima. Sve više trgovačkih društava želi privući najtalentiranije žene. Znaju da, ako žele ostati konkurentna u globaliziranom gospodarstvu, ne smiju zanemarivati vještine i talent žena,” izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EK-a za pravosuđe. „Zemlje poput Francuske i Italije povele su primjerom, donijevši potrebno zakonodavstvo, te sada bilježe znatan napredak. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljicama Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Evelyn Regner na pružanju neumornih napora i podrške prijedlogu Komisije. Pokrenuli smo lavinu. Nastavit ću surađivati s Parlamentom i Vijećem kako bismo što prije postigli napredak na nacrtu zakona kojim će se prioritet dati kvalifikacijama i zaslugama.

Glavne točke izvješća koje su danas podržali odbori JURI i FEMM su sljedeće:

  1. potvrda pristupa Komisije u davanju prednosti transparentnom i poštenom postupku odabira (takozvana „postupovna kvota”) nad uvođenjem nepromjenjive kvantitativne kvote

  2. isključivanje malih i srednjih poduzeća iz područja primjene Direktive, uz pozivanje država članica na pružanje podrške i davanje poticaja malim i srednjim poduzećima za poboljšanje ravnoteže spolova na svim razinama rukovođenja i u upravnim odborima

  3. nemogućnost država članica da iz Direktive izuzmu ona trgovačka društva u kojima podzastupljeni spol čini manje od 10 % radne snage

  4. jačanje propisa o sankcioniranju dodavanjem obvezatnih, a ne indikativnih sankcija, kako je predložila Komisija. Prema mišljenju dvaju navedenih Odbora, među sankcijama za nepoštovanje odredaba o postupku odabira za članove upravnog odbora trebaju biti isključenje iz postupka javne nabave i djelomično isključenje iz dodjele sredstava iz europskih strukturnih fondova.

Idući koraci: Kako bi prijedlog Komisije postao zakonom, moraju ga usvojiti Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću (koje glasuje kvalificiranom većinom). Današnjem su odlučujućem glasovanju prethodila pozitivna mišljenja o dotičnoj inicijativi triju odbora Europskog parlamenta: Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) i Odbora za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) (MEMO/13/672). Odbori JURI i FEMM, koji su zajednički nadležni za podržavanje prijedloga u Parlamentu, usvojili su njihovo izvješće. O prijedlogu će se glasovati na plenarnoj sjednici Parlamenta u studenome.

Vijeće, koje s Europskim parlamentom suodlučuje o ovom prijedlogu, predstavilo je, na sastanku Vijeća ministara za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja (Vijeće EPSCO) 20. lipnja 2013. (MEMO/13/584), napredak postignut za irskog predsjedanja EU-om. Spomenute rasprave nastavljaju se i za litavskog predsjedanja EU-om.

Danas je objavljeno novo izvješće o sudjelovanju žena u postupku donošenja odluka

U šestomjesečnom razdoblju koje je obuhvaćeno današnjim izvješćem o ženama i muškarcima na rukovodećim položajima (listopad 2012. – travanj 2013.) u 20 država članica zabilježeno je povećanje u udjelu žena u upravnim odborima trgovačkih društava. Najveće povećanje nastupilo je u Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj. Udio žena u upravnim odborima pao je u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Malti, Grčkoj, Portugalu i UK-u (vidi Prilog 2.).

Zadnja brojka od 16,6 % koja obuhvaća čitavi EU predstavlja povećanje od 0,9 postotnih bodova u šest mjeseci od listopada 2012., što na godišnjoj razini odgovara stopi od 1,7 postotnih bodova, a predstavlja smanjenje u odnosu na povećanje od 2,2 postotna boda između 2011. i 2012.

Zapravo, od 2010., kada je Europska komisija objavila Strategiju za ravnopravnost između žena i muškaraca (2010. – 2015.) i prvi put predvidjela uvođenje ciljanih inicijativa radi borbe protiv podzastupljenosti žena na položajima na kojima se donose odluke, udio žena u upravnim odborima povećao se za 4,8 postotnih bodova, uz prosječnu stopu od 1,9 postotnih bodova godišnje, što je gotovo četiri puta više od stope napretka od 2003. do 2010. (0,5 postotna boda godišnje). To ubrzanje (vidi Prilog 3.) pojačano je i prijedlogom za udio žena u upravnim odborima koji je Europska komisija donijela 14. studenoga 2012. (IP/12/1205 i MEMO/12/860), a u kojem se navodi cilj povećanja udjela žena u upravnim odborima na 40 % na temelju kvalifikacija. I u najnovijim se događanjima odražava učinak rasprave na razini EU-a o potrebi za ciljanom intervencijom radi povećanja broja žena u upravnim odborima.

Važno je istaknuti da najveći napredak od 2010. uglavnom postignut u državama koje su već bile donijele obvezujuće zakonodavstvo, poput Francuske (povećanje od 14,4 postotna boda na udio od 26,8 %), Nizozemske (povećanje od 8,7 postotnih bodova na udio od 23,6 %) i Italije (povećanje od 8,4 postotna boda na udio od 12,9 %). Time se stavlja dodatni naglasak na važnost regulatornog pritiska radi dobivanja rezultata.

U današnjem je izvješću predstavljen i pregled trenutačne situacije i trendovi zastupljenosti žena i muškaraca u politici, javnoj upravi i sudstvu (vidi MEMO/13/882). Iako je zastupljenost žena i muškaraca na položajima na kojima se donose odluke u tim područjima uravnoteženija nego u poslovnom i financijskom sektoru, u nekim državama članicama postoje znatne mogućnosti za napredak.

Današnje brojke o zastupljenosti žena u upravnim odborima pripadaju reviziji na polovini razdoblja,a prikupljene su u travnju 2013. i uspoređene sa skupom podataka iz listopada 2012. Cjelokupni podaci dostupni su na internetu.

Preispitivanje ravnopravnosti spolova na polovini razdoblja

Komisija je objavila izvješće o reviziji sveobuhvatne strategije ravnopravnosti spolova za ravnopravnost između žena i muškaraca na polovini razdoblja (2010. – 2015.) u kojem su iznesena 24 ključna djelovanja pod sljedećih pet naslova: jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca; jednaka plaća za jednakovrijedan rad; jednakost u donošenju odluka; dostojanstvo, integritet i dokidanje nasilja na temelju spola i promicanje ravnopravnosti spolova preko granica EU-a (vidi MEMO/13/882).

U izvješću se utvrđuje da na polovini razdoblja obuhvaćenog strategijom Komisija ispunjava svoja obećanja. Poduzela je radnje u većini obuhvaćenih područja, posebice u poboljšanju ravnoteže spolova u donošenju odluka u gospodarstvu, rješavanju pitanja genitalnog sakaćenja žena, promicanju jednakosti plaća i promicanju jednakosti u sveobuhvatnoj gospodarskoj strategiji EU-a.

Pozadina

Komisija je 14. studenoga 2012. donijela prijedlog direktive kojim se utvrđuje donja granica od 40 % za udio podzastupljenog spola na neizvršnim položajima u upravnim odborima u Europi i određuje rok za njezino postizanje: 2020. za uvrštena trgovačka društva odnosno 2018. za uvrštena javna poduzeća (vidi IP/12/1205 i MEMO/12/860).

Glavne sastavnice nacrta zakona su sljedeće:

  1. ako neko uvršteno trgovačko u Europi među neizvršnim članovima uprave nema 40 % žena, u skladu s novim zakonom to će društvo morati uvesti novi postupak odabira članova uprave, kojim će se davati prednost kvalificiranim kandidatkinjama

  2. navedenim se zakonom stavlja snažan naglasak na kvalifikacije; ni jedna žena neće dobiti posao u upravi samo zato što je žena, no istovremeno ni jednoj ženi neće biti uskraćen posao na temelju spola

  3. navedeni se zakon primjenjuje isključivo na nadzorne odbore ili neizvršne direktore uvrštenih trgovačkih društava zbog njihove gospodarske važnosti i velikog ugleda; mala i srednja poduzeća isključena su.

  4. pojedinačne države članice morat će predvidjeti odgovarajuće odvraćajuće sankcije za trgovačka društva koja krše Direktivu

  5. riječ je o privremenoj mjeri koja automatski prestaje važiti 2028.

  6. u zakon je kao dopunska mjera uključena i tzv. „fleksibilna kvota”: obveza uvrštenih trgovačkih društava da odrede zasebne samoregulirajuće ciljeve u pogledu zastupljenosti spolova među izvršnim direktorima koje će morati postići do 2020., odnosno 2018. za javna poduzeća; trgovačka društva morat će podnositi godišnja izvješća o postignutom napretku.

Dodatne informacije

„Žene i muškarci na vodećim položajima u Europskoj uniji, 2013., pregled situacije i najnoviji napredak”:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Europska komisija, baza podataka o ženama i muškarcima u postupku donošenja odluka:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informativni paket – žene u upravnim odborima:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EK-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog1. – Zastupljenost žena i muškaraca u upravama velikih uvrštenih trgovačkih društava, travanj 2013.

Izvor: Europska komisija, baza podataka o ženama i muškarcima u postupku donošenja odluka.

Prilog 2. – Promjena u udjelu žena u upravama po zemlji, listopad 2012. – travanj 2013.

Izvor: Europska komisija, baza podataka o ženama i muškarcima u postupku donošenja odluka.

Prilog 3. – Udio žena u upravama velikih uvrštenih trgovačkih društava, EU-27, 2010. – 2013.: stalni napredak


Side Bar