Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

European Commission

Press release

Brussel, 11 oktober 2013

Concentraties: Commissie zet licht op groen voor Belgische m-commerce joint venture van Belgacom en BNP Paribas Fortis

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming van het Belgische telecombedrijf Belgacom en de bank BNP Paribas Fortis. Dankzij deze gemeenschappelijke onderneming zullen consumenten in België hun mobiele telefoons kunnen gebruiken om goederen of diensten aan te kopen, coupons in te ruilen of hun klantenkaarten te gebruiken wanneer zij de mobiele app van deelnemende handelaar bezoeken. Na toetsing van de voorgenomen transactie aan de EU-concentratieverordening is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de transactie geen mededingingsbezwaren zou opleveren, met name omdat het nieuwe bedrijf te maken zal krijgen met diverse (geloofwaardige of potentiële) concurrenten op deze groeiende markt.

De Commissie is nagegaan wat de impact van de transactie zal zijn in de opkomende sector van de m-commerce in België. Daarbij heeft zij met name gekeken wat de mogelijke effecten zijn op de markt voor de retaillevering van mobiele portemonnees. De nieuwe onderneming zal op die markt actief zijn en ook haar beide moederbedrijven zijn er beperkt aanwezig. De gemeenschappelijke onderneming zal met een mobiele app komen die klanten gratis kunnen downloaden. Deze app zal niet zelf betaalfuncties aanbieden, maar zal zijn aangesloten op één of meer onafhankelijke betaalportemonnees waarnaar klanten hun betaalkaartgegevens kunnen opladen om veilig te kunnen betalen bij deelnemende handelaren. Het marktonderzoek leerde dat al diverse concurrerende aanbieders van mobiele portemonnees bestaan (bijv. PayPal) of zeer waarschijnlijk de Belgische markt in de nabije toekomst zullen betreden, wat voor gezonde concurrentie tussen aanbieders moet zorgen.

Daarnaast is er een beperkte overlapping tussen Belgacom en de joint venture op de markt voor de levering van mobiele advertentiediensten. Beide bedrijven bieden echter een ander soort diensten aan en een aantal lokale of mondiale spelers (zoals Yahoo!) hebben een sterke positie op de markt.

Voorts heeft de Commissie uitvoerig de relaties onderzocht tussen de m-commerce-activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming en andere markten waarop Belgacom en BNP Paribas Fortis actief zijn.

Omdat er op de Belgische markt een aantal geloofwaardige alternatieve betaalkaarten zijn, zal BNP Paribas Fortis niet in staat zijn concurrerende mobiele portemonnees schade te berokkenen, door restricties op het gebruik van zijn betaalkaarten op die portemonnees. Wanneer handelaren en klanten de keuze krijgen om verschillende betaalportemonnees of -kaarten te gebruiken, zal dat ook de diensten van de gemeenschappelijke onderneming aantrekkelijker maken.

Bovendien zou het voor Belgacom technisch niet mogelijk zijn om de toegang tot zijn mobiele netwerk te blokkeren voor concurrerende mobiele portemonnees. Het bedrijf zou concurrentie van andere mobiele portemonnees niet kunnen belemmeren door mobiele portemonnees die werken met een SIM-gebaseerd Secure Element (een stuk hardware dat gevoelige date bevat), geen toegang tot zijn SIM-kaarten te geven. Secure Elements hoeven namelijk niet op SIM-kaarten te worden plaatst: ze kunnen bijvoorbeeld ook in de mobiele telefoon worden geïntegreerd of op een stuk externe hardware worden geplaatst dat op de telefoon wordt bevestigd. Dit soort strategie zou de klanten van andere mobiele netwerkexploitanten niet treffen.

Ten slotte zou de gemeenschappelijke onderneming niet in staat zijn schade te berokkenen aan mobiele netwerkexploitanten die concurreren met Belgacom door hen de toegang te weigeren tot de mobiele portemonnee van de gemeenschappelijke onderneming. Vele andere portemonnees zijn namelijk beschikbaar of zullen beschikbaar komen. De gemeenschappelijke onderneming en haar moederbedrijven zouden ook geen prikkel hebben om zich aan dit soort strategie te begeven, omdat dit de commerciële ontwikkeling van de mobiele portemonnee van de gemeenschappelijke onderneming zou afremmen.

De transactie werd op 6 september 2013 bij de Commissie aangemeld.

Dit is de derde transactie tot oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor mobiele portemonnees die de Commissie te beoordelen krijgt. Voordien vonden al een transactie plaats in het Verenigd Koninkrijk (zaak M.6314) en een in Spanje (zaak M.6956).

Ondernemingen en producten

Belgacom is actief in de telecomsector en levert wholesale- en retailtelecomdiensten, vaste en mobiele telecomdiensten en spraak- en datadiensten, in hoofdzaak in België. BNP Paribas Fortis is een financiële instelling die een onderdeel is van de Franse BNP Paribas-groep. Zij levert bankdiensten en financiële diensten in België. De gemeenschappelijke onderneming zal uiteenlopende diensten aan bedrijven en consumenten leveren, zoals communicatie over kortingen, vouchers, aanbiedingen en consumentendiensten voor het inruilen van coupons, en diensten op het gebied van mobiele portemonnees, die via mobiele kanalen toegankelijk zijn.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te beletten die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak is op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.6967

Contacts :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar