Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 oktober 2013

Lansering av EU:s nya infrastrukturpolitik — TEN-T-dagar i Tallinn, Estland

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, kommer nästa torsdag i Tallinn i Estland att presentera nya kartor som visar de nio stora infrastrukturkorridorer som ska stödja EU:s inre marknad och revolutionera förbindelserna mellan öst och väst. EU investerar 26 miljarder euro för samfinansiering av transportprojekt för att fylla luckor i de gränsöverskridande förbindelserna, undanröja flaskhalsar och göra nätverket intelligentare.

Lanseringen av den nya infrastrukturpolitiken kommer att vara huvudtemat under TEN-T-dagarna i Tallinn den 16–18 oktober. Över tusen personer, däribland 18 transportministrar, Europaparlamentariker, verkställande direktörer och berörda parter från alla transportsektorer kommer att mötas för expertdiskussioner om hur den nya transportpolitiken ska genomföras.

– Välfungerande transporter är grundläggande för en effektiv EU-ekonomi. Dessvärre finns det luckor i dagens nätverk: viktiga förbindelser saknas. Vi måste förbinda öst med väst och omvandla det nuvarande lapptäcket av transportleder till ett verkligt nätverk. Utan effektiva förbindelser i Europa blir det ingen tillväxt och inget ökat välstånd, säger Siim Kallas.

Fokus för den nya strategin är att skapa ett stomnät för transporter i Europa. Syftet är att inrikta finansieringen på färre projekt som förser EU med ett verkligt mervärde.

Nio korridorer kommer att utgöra grunden för en samordnad infrastrukturutbyggnad inom stomnätet. Korridorerna kommer att omfatta minst tre transportsätt, tre EU-länder och två gränsöverskridande sektioner och föra samman de berörda länderna och aktörerna.

Läs mer:

Det årliga evenemanget för transport- och infrastrukturexperter från flera olika länder runtom i Europa (TEN-T-dagarna) äger rum i Tallinn i Estland den 16–18 oktober 2013. För närmare information se: www.tentdays2013.eu

Följ vice ordförande Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar