Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. oktobra 2013

Začetek izvajanja nove infrastrukturne politike EU – Dnevi TEN-T v Talinu

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet Siim Kallas bo naslednji četrtek v estonskem Talinu predstavil nove zemljevide z vrisanimi 9 velikimi infrastrukturnimi koridorji, na katerih bo slonel enotni trg EU in ki bodo korenito izboljšali povezave med vzhodom in zahodom celine. EU bo namenila 26 milijard evrov za sofinanciranje prometnih projektov za izgradnjo manjkajočih čezmejnih povezav, odpravo ozkih grl in povečanje učinkovitosti omrežja.

Začetek izvajanja nove infrastrukturne politike bo osrednji del „Dni TEN-T“, ki bodo potekala v Talinu od 16. do 18. oktobra, kjer se bo več kot 1 000 ljudi, vključno z več kot 18 ministri za promet, poslanci Evropskega parlamenta ter izvršnimi direktorji podjetij in deležniki iz vseh vej prometnega sektorja, udeležilo strokovnih razprav o izvajanju novega okvira prometne politike.

Podpredsednik Kallas je povedal: „Promet je bistvenega pomena za učinkovito gospodarstvo EU, vendar ključne povezave še niso vzpostavljene. Povezati moramo vzhod in zahod ter trenutno razdrobljene prometne mreže povezati v pravo omrežje. Brez dobrih povezav Evropa ne bo mogla rasti in uspevati.“

Nova politika se osredotoča na osrednje prometno omrežje za Evropo. Njen cilj je usmeriti porabo na manjše število projektov, s katerimi bo mogoče doseči resnično dodano vrednost za EU.

Devet koridorjev bo zagotavljalo temelj za usklajen razvoj infrastrukture znotraj osrednjega omrežja. Ti koridorji, ki vključujejo vsaj tri vrste prevoza, tri države članice in dva čezmejna odseka, bodo tesneje povezali tako zadevne države članice kot tudi deležnike.

Dodatne informacije:

V Talinu v Estoniji bo od 16. do 18. oktobra 2013 potekalo vsakoletno srečanje strokovnjakov s področja prometa in infrastrukture z naslovom „Dnevi TEN-T“. Več informacij na: www.tentdays2013.eu

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar