Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. októbra 2013

Dni TEN-T v estónskom Tallinne odštartovali novú politiku EÚ v oblasti infraštruktúry

Podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas budúci štvrtok uverejní v Tallinne v Estónsku nové mapy deviatich hlavných koridorov infraštruktúry, ktoré podporia jednotný trh EÚ a zrevolucionizujú prepojenie Východ - Západ. EÚ investuje 26 miliárd EUR v rámci spolufinancovania dopravných projektov, vďaka ktorým sa vybudujú chýbajúce cezhraničné prepojenia, odstránia úzke miesta a dopravná sieť sa stane inteligentnejšou.

Odštartovanie novej politiky bude ústredným motívom Dní TEN-T v Tallinne (16. - 18. októbra), počas ktorých sa v Tallinne zíde vyše 1 000 ľudí – vrátane viac ako 18 ministrov dopravy, poslancov Európskeho parlamentu, šéfov podnikov a zástupcov zainteresovaných strán zo všetkých sektorov dopravy – s cieľom viesť odborné diskusie o realizácii nového rámca dopravnej politiky.

Podpredseda Kallas uviedol: „Doprava je základným predpokladom efektívneho hospodárstva EÚ, ale zatiaľ chýbajú dôležité prepojenia. Potrebujeme prepojiť Východ so Západom a premeniť dnešnú dopravnú mozaiku na skutočnú sieť. Bez dobrého prepojenia Európa nebude rásť ani prosperovať.“

Nová politika sa sústreďuje na základnú dopravnú sieť pre Európu. Jej cieľom je sústrediť prostriedky na menší počet projektov s potenciálom reálnej pridanej hodnoty EÚ.

Deväť koridorov sa stane základom pre koordinovaný rozvoj infraštruktúry v rámci základnej siete. Tieto koridory pokryjú najmenej tri spôsoby dopravy, tri členské štáty a dva cezhraničné úseky, pričom zabezpečia spoluprácu dotknutých členských štátov, ako aj príslušných zúčastnených strán.

Ďalšie informácie:

Od 16. do 18. októbra 2013 sa v estónskom Tallinne koná výročné stretnutie odborníkov v oblasti dopravy a infraštruktúry z celej Európy - ďalšie podrobnosti nájdete na tejto stránke: www.tentdays2013.eu

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitter

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar