Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 oktober 2013

Start van het nieuwe infrastructuurbeleid van de EU - TEN-T-dagen in Tallinn, Estland

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, tevens EU-commissaris voor vervoerszaken, zal komende donderdag in Tallinn nieuwe kaarten bekendmaken met de negen grote infrastructuurcorridors die de binnenmarkt van de EU zullen ondersteunen en de verbindingen tussen oost en west op een volledig nieuwe leest zullen schoeien. De EU investeert 26 miljard euro in de cofinanciering van vervoersprojecten die leemten in het grensoverschrijdende vervoersnet moeten dichten, knelpunten uit de weg moeten ruimen en het netwerk slimmer moeten maken.

Deze bekendmaking zal centraal staan tijdens de "TEN-T-dagen" in Tallinn (16-18 oktober). Op dit evenement zullen meer dan 1000 mensen - waaronder een achttiental voor vervoer bevoegde ministers, bedrijfsleiders en belanghebbenden uit de hele vervoerssector - deelnemen aan technische besprekingen over de toepassing van het nieuwe kader voor het vervoersbeleid.

Vicevoorzitter Kallas: "Vervoer is van het grootste belang voor een efficiënt draaiende economie in de EU. Probleem is dat momenteel een aantal essentiële verbindingen ontbreken. Het is zaak oost met west te verbinden en de lappendeken die de vervoersinfrastructuur momenteel is, om te vormen tot een echt netwerk. Groei en welvaart in Europa zijn onmogelijk zonder goede verbindingen."

Dit nieuwe beleid legt de nadruk op een kernnetwerk voor vervoer in Europa en op de financiering van een beperkt aantal projecten met een echte meerwaarde voor de EU.

De negen corridors zullen de basis vormen voor de gecoördineerde uitrol van infrastructuur in het kernnetwerk. Deze corridors, die op zijn minst drie vervoersmodi, drie lidstaten en twee grensoverschrijdende trajecten omvatten, zullen de betrokken lidstaten én belanghebbende partijen samenbrengen.

Nadere informatie:

De "TEN-T-dagen", een jaarlijks evenement voor vervoer en vervoersexperts in Europa, worden dit jaar van 16 tot 18 oktober gehouden in Tallinn. Voor meer informatie: zie www.tentdays2013.eu.

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar