Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. oktobrī

ES jaunās infrastruktūras politikas atklāšana — TEN-T dienas Igaunijā, Tallinā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politiku atbildīgais komisārs Sīms Kallass nākamajā ceturtdienā Tallinā publiskos jaunas kartes, kurās būs redzami 9 svarīgākie infrastruktūras koridori. Tie būs ES vienotā tirgus pamatā un radikāli pārveidos Austrumu-Rietumu savienojumus. ES iegulda 26 miljardus eiro, lai līdzfinansētu transporta projektus, kuros tiek izbūvēti trūkstošie starpvalstu savienojumi, novērsti šķēršļi un padarīts tīkls viedāks.

Atklāšana būs galvenais pasākums Eiropas transporta tīklam (TEN-T) veltītajās dienās Tallinā (16.–18. oktobrī), kad vairāk nekā 1000 cilvēku, – to vidū vairāk nekā 18 transporta ministru, Eiropas Parlamenta deputātu, uzņēmumu vadītāju un ieinteresēto personu no visām transporta nozarēm, ieradīsies Tallinā uz ekspertu diskusiju par jaunas transporta politikas īstenošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: “Bez transporta ES ekonomika nespēj būt efektīva, bet pašlaik trūkst svarīgu savienojumu. Mums ir jāsavieno austrumi ar rietumiem un pašreizējais juceklīgais transporta kopums jāpārveido par īstu tīklu. Bez labiem savienojumiem Eiropā nebūs labklājības un uzplaukuma.”

Jaunajā politikā galvenā uzmanība ir veltīta Eiropas transporta pamattīklam. Tās mērķis ir koncentrēt līdzekļus mazākam skaitam projektu, kuros var panākt reālu ES pievienoto vērtību.

Pamattīkla infrastruktūras saskaņota izveide balstīsies uz deviņiem koridoriem. Šie koridori, kas aptvers vismaz trīs transporta veidus, trīs dalībvalstis un divas vietas, kur tiek šķērsota valsts robeža, tuvinās attiecīgās dalībvalstis, kā arī ieinteresētās personas.

Plašāka informācija

No 2013. gada 16. līdz 18. oktobrim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiek ikgadējs pasākums transporta un infrastruktūras ekspertiem no visas Eiropas — “TEN-T dienas”. Sīkāk lasiet šeit: www.tentdays2013.eu

Sekojiet līdzi priekšsēdētāja vietniekam S. Kallasam tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar