Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.10.2013

EU:n uusi infrastruktuuripolitiikka julkistetaan TEN-T-päivillä Tallinnassa

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas julkistaa ensi torstaina Tallinnassa uudet kartat yhdeksästä suuresta infrastruktuurikäytävästä, joilla tuetaan EU:n sisämarkkinoita ja siirretään itä–länsi-yhteydet uudelle aikakaudelle. EU osarahoittaa 26 miljardilla eurolla liikennehankkeita, joilla kehitetään rajatylittäviä puuttuvia yhteyksiä, poistetaan pullonkauloja ja järkiperäistetään liikenneverkkoa.

Uuden politiikan julkistus on Tallinnassa (16.–18. lokakuuta) pidettävien TEN-T-päivien huipennus. Tallinnaan kokoontuu yli 1 000 henkilöä, mm. yli 18 liikenneministeriä, Euroopan parlamentin jäseniä sekä pääjohtajia ja sidosryhmiä kaikilta liikenteen osa-aloilta, keskustelemaan asiantuntevasti uuden liikennepoliittisen kehyksen täytäntöönpanosta.

Komissaari Kallasin mukaan liikenne on oleellisen tärkeä tekijä toimivan talouden kannalta, mutta jotkut keskeiset yhteydet puuttuvat edelleen. "Meidän on luotava yhteys idän ja lännen välille ja muokattava nykyisestä hajanaisesta kokonaisuudesta todellinen liikenneverkko. Ilman hyviä yhteyksiä Eurooppa ei kasva eikä menesty”, hän totesi.

Uudessa politiikassa keskitytään Euroopan runkoverkkoon. Sen tavoitteena on keskittää varojen käyttö vain sellaisiin hankkeisiin, joilla saavutetaan todellista EU:n lisäarvoa.

Yhdeksän liikennekäytävää muodostavat perustan infrastruktuurin koordinoidulle kehittämiselle runkoverkossa. Ne kattavat vähintään kolme kuljetusmuotoa, kolme jäsenvaltiota ja 2 rajatylittävää osuutta, joten ne kokoavat yhteen asianomaiset jäsenvaltiot ja sidosryhmät.

Lisätietoja:

TENT-T-päivät, eurooppalaisten liikenne- ja infrastruktuuriasiantuntijoiden vuotuinen tapahtuma, järjestetään Tallinnassa 16.–18.lokakuuta 2013. Lisätietoja tapahtumasta saa verkkosivustolta www.tentdays2013.eu

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar