Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. oktoober 2013

Eestis toimuvatel TEN-T teemapäevadel kuulutatakse välja ELi uus taristupoliitika

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas avaldab järgmisel neljapäeval Tallinnas uued kaardid üheksa peamise taristukoridoriga, mis toetavad ELi ühtset turgu ja muudavad põhjalikult transpordiühendust ida ja lääne vahel. EL investeerib 26 miljardit eurot transpordiprojektide kaasrahastamisse, et ehitada piiriüleseid ühenduskohti, kaotada pudelikaelad ja muuta transpordivõrk arukamaks.

Uue poliitika väljakuulutamine on Tallinnas 16.–18. oktoobril toimuvate TEN-T teemapäevade keskne sündmus. Üritusele koguneb rohkem kui 1000 inimest, sealhulgas 18 transpordiministrit, Euroopa Parlamendi liikmed, tegevjuhid ja kõigi transpordisektori sidusrühmade esindajad, et pidada eksperdiarutelusid uue transpordipoliitika raamistiku rakendamise üle.

Asepresident Kallas lausus: „Transport on ELi tõhusa majanduse jaoks ülimalt oluline, kuid praegu puuduvad väga tähtsad ühendusteed. Peame ühendama ida- ja läänepoolsed piirkonnad ning muutma praeguse killustatud transpordisüsteemi tõeliseks võrgustikuks. Ilma heade ühendusteedeta ei kasva Euroopa majandus ega suurene heaolu.”

Uue poliitika keskmes on Euroopa transpordipõhivõrk. Eesmärk on keskenduda rahastamisel väiksemale arvule projektidele, millega on võimalik tagada tegelik ELi lisaväärtus.

Põhivõrku arendatakse koordineeritult, võttes aluseks kümme transpordikoridori. Need hõlmavad vähemalt kolme transpordiliiki, kolme liikmesriiki ja kahte piiriülest lõiku ning seovad omavahel nendega seotud liikmesriigid ja vastavad sidusrühmad.

Lisateave

16.–18. oktoobril 2013 toimuvad Tallinnas iga-aastased TEN-T teemapäevad, kus osalevad Euroopa transpordi- ja taristueksperdid. Täpsem teave aadressil www.tentdays2013.eu.

Asepresident Kallas Twitteris.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar