Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. oktober 2013

Lancering af EU's nye infrastrukturpolitik — TEN-T-dage i Tallinn i Estland

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, vil næste torsdag i Tallinn i Estland offentliggøre nye kort, der viser de 9 hovedinfrastrukturkorridorer, som skal understøtte EU's indre marked og revolutionere forbindelserne mellem øst og vest. EU investerer 26 mia. EUR til samfinansiering af transportprojekter, der skal lukke transporthuller på tværs af grænserne, fjerne flaskehalse og gøre transportnettet mere velfungerende.

Lanceringen vil være det centrale element på "TEN-T-dagene" i Tallinn (den 16.-18. oktober), hvor mere end 1 000 personer – herunder ca. 18 transportministre, medlemmer af Europa-Parlamentet, administrerende direktører og berørte parter fra alle transportsektorerne – vil samles for på ekspertplan at drøfte gennemførelsen af den nye ramme for transportpolitikken.

Næstformand Siim Kallas udtalte: "Transport er en forudsætning for en effektiv økonomi i EU, men på nuværende tidspunkt mangler der vigtige forbindelser. Vi bliver nødt til at forbinde øst med vest og omdanne det nuværende kludetæppe til et egentligt netværk. Uden gode forbindelser vil Europa ikke vokse og blomstre."

Den nye politik sætter fokus på et hovednet for transport i Europa. Formålet er at koncentrere midlerne om et mindre antal projekter, som kan give en reel merværdi til EU.

9 korridorer vil danne grundlag for en samordnet udvikling af infrastrukturen i hovednettet. Disse korridorer, der omfatter mindst 3 transportformer, 3 medlemsstater og 2 strækninger på tværs af grænserne, vil forbinde de involverede medlemsstater samt de relevante aktører.

Yderligere oplysninger:

Fra den 16. til den 18. oktober 2013 vil det årlige arrangement for eksperter i transport og infrastruktur i hele Europa "TEN-T-dage" blive afholdt i Tallinn i Estland - yderligere oplysninger findes på: www.tentdays2013.eu

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar