Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 15. října 2013

Zahájení nové politiky EU v oblasti infrastruktury — dny TEN-T v estonském Tallinnu

Siim Kallas, místopředseda Evropské Komise a komisař odpovědný za dopravu, zveřejní nadcházející čtvrtek v hlavním městě Estonska Tallinnu nové mapy zachycující devět hlavních infrastrukturních koridorů, které budou fungovat coby dopravní páteř jednotného trhu EU a zásadním způsobem promění spojení mezi východní a západní částí Evropy. Evropská unie investuje 26 miliard EUR do spolufinancování dopravních projektů na vybudování chybějících přeshraničních spojení, odstranění problematických míst a modernizaci těchto sítí.

Zahájení bude středobodem „Dnů TEN-T v Tallinnu" (jež proběhnou ve dnech 16.—18. října), během nichž se v estonském hlavním městě sejde více než 1 000 účastníků (včetně více než 18 ministrů dopravy, poslanců Evropského parlamentu, generálních ředitelů a zúčastněných stran ze všech odvětví dopravy) k odborným diskuzím o provádění nového rámce dopravní politiky.

Místopředseda Kallas uvedl: „Doprava je pro výkonné hospodářství EU nezbytným předpokladem, zásadní spojení však v současné době chybí. V Evropě potřebujeme propojit její východní část se západní a přetvořit stávající nesourodý systém dopravy na skutečně funkční síť. Bez dobrého spojení nebude Evropa růst ani prosperovat.“

Tato nová politika se zaměřuje na vybudování hlavní dopravní sítě, jež by sloužila celé Evropě. Jejím cílem je koncentrovat výdaje do menšího počtu projektů, kde účast EU může znamenat skutečnou přidanou hodnotu.

Základ pro koordinovaný rozvoj infrastruktury v rámci hlavní sítě poskytne devět koridorů. Tyto koridory, zahrnující nejméně tři druhy dopravy, tři členské státy a dva přeshraniční úseky, budou vyžadovat zapojení všech dotčených států a také příslušných zúčastněných stran.

Podrobnější informace:

Od 16. do 18. října 2013 se v estonském Tallinnu uskuteční událost roku pro odborníky na dopravu a infrastrukturu z celé Evropy, „Dny TEN-T“, podrobnosti viz: www.tentdays2013.eu

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns: +32 22987638

Dale Kidd: +32 22957461


Side Bar