Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 oktober 2013

Säkrare ladda ner spel, böcker, filmer och musik

EU-länderna och EU-kommissionen har i en gemensam aktion sett till att 116 webbplatser som säljer spel, böcker, filmer och musik för nedladdning nu följer EU:s konsumentlagstiftning.

– Att värna konsumenternas rättigheter är en prioriterad fråga för mig, särskilt i vår snabbt föränderliga digitala värld, säger EU:s konsumentkommissionär Neven Mimica. I den här kontrollen har man kommit till rätta med några av de största problemen med nedladdning av digitalt innehåll. För ett år sedan var det över hälften av webbplatserna som inte följde lagstiftningen, vilket är oacceptabelt. Nu är det bara var femte, och snart ännu färre. Det är ett stort framsteg, men jag tänker fortsätta att kämpa för förbättringar.

Det förbättrade skyddet är resultatet av en s.k. sweep – en EU-omfattande kontroll av webbplatser för att upptäcka överträdelser av konsumenträtten och se till att reglerna följs. Kontrollen av webbplatser som säljer digitala produkter gjordes sommaren 2012. Myndigheterna kontrollerade sammanlagt 330 webbplatser som täcker en stor del av marknaden. En grundlig undersökning visade att 172 webbplatser inte följer EU:s konsumentlagstiftning. Myndigheterna kontaktade företagen för att få dem att åtgärda bristerna. Nu har 116 webbplatser rättats till. För 49 webbplatser har man vidtagit ytterligare åtgärder. I 5 fall fanns det mindre brister som myndigheterna inte kommer att följa upp, och 2 webbplatser finns inte längre. Tack vare myndigheternas insats följer nu 80 procent av de 330 webbplatserna EU:s konsumentlagstiftning.

Vad exakt har man kontrollerat?

Webbplatserna kontrollerades för att se om informationen om produkternas viktigaste egenskaper var lätt att hitta och inte stod i det finstilta. Man kontrollerade också om det fanns en mejladress dit man kunde vända sig med frågor och klagomål och om avtalsvillkoren var rimliga. Det här var de största problemen:

  • Oskäliga avtalsvillkor som innebär att konsumenterna inte kan vidta rättsliga åtgärder eller få ersättning om produkterna inte fungerar.

  • Otydlig information om ångerrätten. Konsumenterna måste före köpet få information om att de inte kan ångra en nedladdning när den väl har startat. Så var dock inte fallet för 42 procent av de kontrollerade webbplatserna.

  • Bristande information om näringsidkarens identitet, särskilt deras mejladress, så att konsumenterna inte kan kontakta dem.

En kompletterande studie som gjorts på kommissionens uppdrag visade också att det saknades uppgifter om eventuella geografiska restriktioner, eller att uppgifterna var knapphändiga. Det är viktigt att veta när man reser till andra EU-länder, eftersom man förväntar sig kunna använda sina digitala produkter utan problem i hela EU.

Studien visade också att spel som marknadsförs som ”gratis” ofta innebär betalning i ett senare skede utan att detta tydligt förklaras från början. Sådana spel vänder sig ofta direkt till barn, de mest utsatta konsumenterna, och har lett till stora räkningar för föräldrar som har låtit sina barn spela spel med mobilen eller surfplattan.

Vad blir nästa steg?

De nationella administrativa eller rättsliga förfarandena fortsätter för de 49 webbplatser som ännu inte följer lagstiftningen. Det särskilda problemet med tillägg som kan köpas i spel undersöks också för att se till att konsumenterna får bättre information och för att undvika stora och oväntade räkningar för barnens köp.

Bakgrund

En s.k. sweep är en EU-omfattande kontroll av webbplatser för att upptäcka överträdelser av konsumenträtten och se till att reglerna följs. Kontrollerna samordnas av kommissionen och genomförs samtidigt av de nationella tillsynsmyndigheterna. Kontrollen av webbplatser som säljer digitala produkter gjordes i juni 2012 i 26 EU-länder, Norge och Island. Det är den sjätte kontrollen sedan 2007.

Allt fler i EU köper digitalt material: Det senaste året har 79 procent använt musiktjänster på nätet och 60 procent har spelat nätspel. Enligt branschens uppgifter omsatte nedladdningar av musik i EU totalt 677 miljoner euro under 2010. Konsumenter i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Belgien beräknas ha spenderat 16,5 miljarder euro på nätspel under 2011. Spel för barn som marknadsförs som ”gratis att spela” står för en allt större andel av EU:s spelmarknad (50 procent av alla spel under det senaste året).

Mer information:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Bilaga – Antal webbplatser som kontrollerats och som följer lagstiftningen den 9 oktober 2013:

Land

Kontrollerade webbplatser

Kontrollens resultat 2012

Uppföljning

(oktober 2013)

Webbplatser som följer lagstiftningen

Webbplatser med bekräftade brister

Webbplatser som följer lagstiftningen efter den 9 oktober

Webbplatser för vilka fler åtgärder vidtagits, som har mindre brister eller inte längre finns

Webbplatser som följer lagstiftningen efter den 9 oktober 2013, som procent av antalet kontrollerade webbplatser 2012

Österrike

10

2

8

6

4

60 %

Belgien

11

7

4

7

4

64 %

Bulgarien

10

10

0

10

0

100 %

Cypern

3

0

3

3

0

100 %

Tjeckien

11

9

2

11

0

100 %

Danmark

10

4

6

9

1

90 %

Estland

10

7

3

10

0

100 %

Finland

10

2

8

9

1

90 %

Frankrike

27

16

11

23

4

85 %

Tyskland

26

14

12

23

3

89 %

Grekland

10

2

8

8

2

80 %

Ungern

6

1

5

6

0

100 %

Island

10

1

9

10

0

100 %

Italien

10

4

6

7

3

70 %

Lettland

10

0

10

8

2

80 %

Litauen

10

10

0

10

0

100 %

Luxemburg

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Nederländerna

11

8

3

10

1

91 %

Norge

9

6

3

6

3

67 %

Polen

10

8

2

8

2

80 %

Portugal

20

11

9

11

9

55 %

Rumänien

10

5

5

9

1

90 %

Slovakien

10

3

7

8

2

80 %

Slovenien

4

1

3

4

0

100 %

Spanien

26

5

21

19

7

68 %

Sverige

17

2

15

15

2

89 %

Storbritannien

11

11

0

11

0

100 %

Totalt

330

158

172

274

56

83 %

 

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar