Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. oktobra 2013

Boljša zaščita potrošnikov v EU, ki s spleta prenašajo igre, e-knjige, videoposnetke in glasbo

Države članice Evropske unije in Evropska komisija so s skupnimi ukrepi
poskrbele, da je zdaj 116 spletnih mest, ki prodajajo digitalne igre, knjige, videoposnetke in glasbo v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica je dejal: „Uveljavljanje pravic potrošnikov je zame prednostna naloga, tudi v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju. Zadovoljen sem, da so bila pri tem preverjanju obravnavana nekatera najpomembnejša vprašanja, povezana s prenosom digitalne vsebine. Pred enim letom več kot polovica spletnih mest ni bila v skladu z zakonodajo, kar je nesprejemljivo. Zdaj je takih le še 20 %, v prihodnje pa naj bi jih bilo še manj. Gre za velik napredek, vendar si bom še naprej prizadeval za izboljšanje stanja."

Boljša zaščita je rezultat preverjanja spletnih mest po vsej EU, pri katerem gre za ugotavljanje kršitev prava na področju varstva potrošnikov in zagotavljanje njegovega naknadnega izvajanja. Pregled spletnih mest, ki prodajajo digitalne vsebine, je potekal poleti 2012. Nacionalni organi so pregledali skupno 330 spletnih mest z velikim tržnim deležem in pri podrobnih preiskavah odkrili, da 172 spletnih mest ni bilo v skladu s pravom EU na področju varstva potrošnikov. Organi so stopili stik z zadevnimi podjetji in jih pozvali, naj odpravijo nepravilnosti na svojih spletnih mestih. Do danes je bilo popravljenih 116 spletnih mest. Za 49 spletnih mest so bili sproženi nadaljnji postopki, v 5 primerih je šlo za manjše kršitve, ki jih države članice niso preganjale, 2 spletni mesti pa ne obstajata več. Zaradi tega posredovanja izvršilnih organov v državah članicah EU je zdaj 80 % spletnih mest (od skupno 330) v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Kaj natančno so preverjali?

Preverjali so, ali so na spletnih mestih informacije o bistvenih lastnostih izdelkov zlahka dostopne in niso zapisane v drobnem tisku, ali so na njih navedeni e-naslovi, na katere lahko potrošniki pošiljajo vprašanja in pritožbe, ter ali vključujejo poštene pogodbene pogoje. Ugotovili so, da so glavne težave naslednje:

  • nepošteni pogodbeni pogoji, ki potrošniku ne dajejo pravice do uporabe pravnih sredstev ali pravice do nadomestila v primerih, ko izdelek ne deluje;

  • nejasne informacije glede pravice do odstopa od pogodbe: zaradi narave prenosa digitalnih vsebin morajo trgovci potrošnike pred nakupom obvestiti, da ne bodo mogli preklicati prenosa, ko se ta enkrat začne – tega ni upoštevalo 42 % pregledanih spletnih mest;

  • nepopolni podatki o identiteti trgovca, ki so sicer obvezni, zlasti nenavedba njegovega elektronskega naslova, potrošnikom onemogočajo uporabo učinkovitega komunikacijskega kanala.

Poleg omenjenega preverjanja je Evropska komisija naročila še dodatno študijo, ki je pokazala, da niso bile na voljo informacije o morebitnih geografskih omejitvah ali so bile te pomanjkljive. Te informacije so namreč bistvene za potrošnike, ki potujejo v druge države EU, saj običajno pričakujejo, da bodo lahko do svojih digitalnih vsebin neovirano dostopali in jih uporabljali na celotnem enotnem trgu.

Ta študija je tudi pokazala, da je treba za igre, ki se oglašujejo kot brezplačne, pogosto pozneje doplačati, kar pa ni jasno vnaprej razloženo. Tarča takih praks so pogosto prav otroci, najbolj ranljiva skupina potrošnikov, zaradi česar so starše presenetili visoki računi, ker so otrokom dovolili, da se igrajo z mobilnimi napravami.

Nadaljnji ukrepi

Nadaljujejo se nacionalni upravni in sodni postopki za 49 spletnih mest, ki ne izpolnjujejo zahtev. Pod drobnogledom so tudi nakupi znotraj iger, da bi se omogočila boljša obveščenost potrošnikov ter da bi se izognili nesorazmernim in nepričakovanim stroškom takih nakupov, ki jih opravijo otroci.

Ozadje

Namen preverjanja spletnih mest po vsej EU je ugotavljanje kršitev prava na področju varstva potrošnikov in zagotavljanje njegovega naknadnega izvajanja. Preverjanje usklajuje Komisija, hkrati pa ga izvajajo tudi pristojni nacionalni organi. Preverjanje digitalnih vsebin je junija 2012 potekalo v 26 državah članicah EU ter na Norveškem in Islandiji. Gre za šesto preverjanje po letu 2007.

Vse večji delež Evropejcev kupuje digitalno vsebino: v povprečju je 79 % evropskih potrošnikov že uporabilo spletne glasbene storitve, 60 % pa jih je v preteklih 12 mesecih uporabilo spletne igre. Po podatkih te panoge je leta 2010 vrednost prenosov glasbe v EU skupaj znašala 677 milijonov EUR; potrošniki v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v Belgiji pa naj bi v letu 2011 za spletne igre porabili približno 16,5 milijard EUR. Igre, namenjene otrokom, ki jih trgovci oglašujejo kot brezplačne, predstavljajo vse večji delež trga iger v EU (50 % vseh iger v zadnjih 12 mesecih).

Več informacij:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Priloga – Število preverjenih spletnih mest in mest, ki so bila 9. oktobra 2013 v skladu s pravili:

Država

Število preverjenih spletnih mest

Prva faza pregleda (2012)

Druga izvršitvena faza

(rezultati od oktobra 2013):

Spletna mesta, ki so že v skladu s pravili

Spletna mesta s potrjenimi nepravilnostmi

Spletna mesta, ki so od 9. oktobra 2013 v skladu s pravili

Spletna mesta, za katera so bili uvedeni nadaljnji postopki, tista z manjšimi nepravilnostmi ali mesta, ki ne delujejo več

Spletna mesta, ki so od 9. oktobra 2013 v skladu s pravili, kot odstotek vseh preverjenih spletnih mest v letu 2012

Avstrija

10

2

8

6

4

60 %

Belgija

11

7

4

7

4

64 %

Bolgarija

10

10

0

10

0

100 %

Ciper

3

0

3

3

0

100 %

Češka

11

9

2

11

0

100 %

Danska

10

4

6

9

1

90 %

Estonija

10

7

3

10

0

100 %

Finska

10

2

8

9

1

90 %

Francija

27

16

11

23

4

85 %

Nemčija

26

14

12

23

3

89 %

Grčija

10

2

8

8

2

80 %

Madžarska

6

1

5

6

0

100 %

Islandija

10

1

9

10

0

100 %

Italija

10

4

6

7

3

70 %

Latvija

10

0

10

8

2

80 %

Litva

10

10

0

10

0

100 %

Luksemburg

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60%

Nizozemska

11

8

3

10

1

91 %

Norveška

9

6

3

6

3

67 %

Poljska

10

8

2

8

2

80 %

Portugalska

20

11

9

11

9

55 %

Romunija

10

5

5

9

1

90 %

Slovaška

10

3

7

8

2

80 %

Slovenija

4

1

3

4

0

100 %

Španija

26

5

21

19

7

68 %

Švedska

17

2

15

15

2

89 %

Združeno kraljestvo

11

11

0

11

0

100 %

Skupaj

330

158

172

274

56

83 %

 

Kontakta:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar