Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 oktober 2013

Betere bescherming voor Europese consumenten bij het downloaden van games, e-books, video's en muziek

Dankzij de gezamenlijke actie van de Europese lidstaten en de Europese Commissie
zijn 116 websites waarop digitale games, boeken, video's en muziek worden verkocht in overeenstemming gebracht met de EU-consumentenwetgeving.

De heer Neven Mimica, de Europees commissaris voor consumentenbeleid, verklaarde in een reactie: "Handhaving van de consumentenrechten is voor mij een prioriteit, ook in de snel veranderende digitale wereld. Ik ben verheugd dat deze bezemactie enkele uiterst belangrijke zaken op het gebied van downloaden heeft aangepakt. Een jaar geleden was meer dan 50 % van de websites in strijd met de wetgeving. Dat is onaanvaardbaar. Dat cijfer is nu gezakt tot 20 %, en dat is nog maar een voorlopig resultaat. Dit is een geweldige stap vooruit, maar ik zal blijven vechten voor verdere verbetering."

Deze verbeterde bescherming is het resultaat van de zogeheten "bezemactie" — een EU-screening van websites om inbreuken op het consumentenrecht op te sporen en vervolgens te beëindigen. De screening van websites die digitale inhoud verkopen, vond plaats in de zomer van 2012. In totaal controleerden de nationale autoriteiten 330 websites, een groot deel van de markt. Na nauwkeurig onderzoek stuitten zij op 172 websites die in strijd waren met het Europese consumentenrecht. Ze namen contact op met de betrokken bedrijven om ervoor te zorgen dat deze websites aan de wetgeving zouden worden aangepast. Tot op heden zijn 116 websites verbeterd. Voor 49 websites volgen verdere procedures; in 5 gevallen was sprake van een lichte overtreding, en werd door de lidstaten geen verdere actie ondernomen. Twee websites zijn gesloten. Als gevolg van deze ingreep door de handhavingsautoriteiten in de EU-lidstaten voldoet 80 % van de 330 websites nu aan de Europese consumentenwetgeving.

Wat is er precies gecontroleerd?

Op de websites werd gecontroleerd of de belangrijkste productinformatie makkelijk te vinden was, en niet in de "kleine lettertjes" stond; of er e-mailadressen op de websites stonden waarnaar vragen en klachten konden worden gestuurd; en of de websites eerlijke gebruiksvoorwaarden hanteerden. De voornaamste problemen die naar voren kwamen waren:

  • oneerlijke contractvoorwaarden die de consument het recht ontzegden om gerechtelijke stappen te ondernemen, of in geval van defecte producten geen vergoeding voorzagen.

  • onduidelijke informatie met betrekking tot het herroepingsrecht: gezien de aard van digitale downloads zijn verkopers verplicht om de consumenten voorafgaand aan de aankoop op de hoogte te stellen van het feit dat een begonnen download niet meer kan worden geannuleerd — op 42 % van de gecontroleerde websites was hiervan echter geen sprake.

  • het ontbreken van verplichte informatie over de identiteit van de verkoper, in het bijzonder hun e-mailadres, waardoor het voor de consumenten lastig is om contact met de verkoper op te nemen.

Naast de bezemactie heeft de Europese Commissie een aanvullende studie laten uitvoeren, waaruit bleek dat er geen, of bijna geen, informatie werd verschaft over de geografische beperkingen die bij een aankoop zouden kunnen gelden. Die informatie is cruciaal voor consumenten die naar andere EU-landen reizen, en normaal gesproken verwachten dat zij hun digitale inhoud probleemloos in de gehele interne markt kunnen gebruiken.

In dit onderzoek bleek ook dat voor games die 'gratis' werden aangeboden vaak op een later moment toch moest worden betaald, zonder dat dit vooraf duidelijk was vermeld. Zulke spellen zijn vaak direct gericht op kinderen, de meest kwetsbare consumentengroep. Dit heeft in het verleden al geleid tot enorme rekeningen voor ouders die hun kinderen op hun mobiele toestellen lieten spelen.

Wat gebeurt er nu?

Voor de 49 websites die nog niet aan de wetgeving voldoen lopen er nog nationale administratieve of juridische aan de gang. Ook wordt specifiek gekeken naar ingame aankopen, om een betere informatievoorziening voor consumenten te waarborgen en buitensporige en onverwachte kosten, als gevolg van ingame aankopen door kinderen, te vermijden.

Achtergrond

Een "bezemactie" is een EU-screening van websites om inbreuken op het consumentenrecht op te sporen en vervolgens te beëindigen. De actie wordt door de Europese Commissie gecoördineerd en door de nationale handhavingsautoriteiten gelijktijdig uitgevoerd. Deze Digital Content Sweep, de bezemactie voor digitale inhoud, heeft vanaf juni 2012 plaatsgevonden in 26 EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Dit was de zesde bezemactie sinds 2007.

Een groeiend percentage Europese burgers koopt digitale inhoud: de afgelopen twaalf maanden maakte gemiddeld 79 % van de Europese consumenten gebruik van online muziekdiensten en 60 % van online spellen. Volgens informatie van de bedrijfstak vertegenwoordigde gedownloade muziek in de EU in 2010 een omzet van 677 miljoen euro; naar schatting gaven consumenten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en België in 2011 zo'n 16,5 miljard euro uit aan online spellen. Spelletjes die op kinderen zijn gericht en als "gratis" worden aangeprezen, vormen een groeiend deel van de EU-spelletjesmarkt (50 % van alle spellen in de afgelopen twaalf maanden).

Voor meer informatie:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Bijlage - Gecontroleerde websites en websites in lijn met de wetgeving op 9 oktober 2013:

Land

Ge­contro­leerde websites

Eerste fase van screening

(2012)

Tweede handhavingsfase

(resultaten vanaf oktober 2013)

Websites die voldoen aan de wetgeving

Websites met bevestigde onregel­matig­heden

Websites die sinds 9 oktober 2013 voldoen aan de wetgeving

Websites die verdere procedures ondergaan, met lichte onregelmatig­heden of die niet meer actief zijn

Websites die sinds 9 ok­tober 2013 in lijn zijn met de wetgeving, als percentage van alle in 2012 gecontro­leerde websites

België

11

7

4

7

4

64 %

Bulgarije

10

10

0

10

0

100 %

Cyprus

3

0

3

3

0

100 %

Denemarken

10

4

6

9

1

90 %

Duitsland

26

14

12

23

3

89 %

Estland

10

7

3

10

0

100 %

Finland

10

2

8

9

1

90 %

Frankrijk

27

16

11

23

4

85 %

Griekenland

10

2

8

8

2

80 %

Hongarije

6

1

5

6

0

100 %

IJsland

10

1

9

10

0

100 %

Italië

10

4

6

7

3

70 %

Letland

10

0

10

8

2

80 %

Litouwen

10

10

0

10

0

100 %

Luxembourg

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Nederland

11

8

3

10

1

91 %

Noorwegen

9

6

3

6

3

67 %

Oostenrijk

10

2

8

6

4

60 %

Polen

10

8

2

8

2

80 %

Portugal

20

11

9

11

9

55 %

Roemenië

10

5

5

9

1

90 %

Slovenië

4

1

3

4

0

100 %

Slowakije

10

3

7

8

2

80 %

Spanje

26

5

21

19

7

68 %

Tsjechië

11

9

2

11

0

100 %

Verenigd Koninkrijk

11

11

0

11

0

100 %

Zweden

17

2

15

15

2

89 %

Totaal

330

158

172

274

56

83 %

 

Contact:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar