Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. oktobrī

Labāka to ES patērētāju aizsardzība, kuri lejupielādē spēles, e-grāmatas, video un mūziku

Pateicoties Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas kopīgai rīcībai, ir panākts, ka ES noteikumus par patērētāju tiesībām vairs nepārkāpj 116 tīmekļa vietnes, kurās pārdod datorspēles, elektroniskās grāmatas, video un mūziku.

ES patērētāju politikas komisārs Nevens Mimica sacīja: “Patērētāju tiesību aizsardzība ir viena no manām prioritātēm, un tās ir jāievēro arī strauji mainīgajā digitālajā vidē. Esmu apmierināts, ka ar šīs pārbaudes palīdzību izdevies atrisināt dažas no būtiskākajām problēmām, kuras saistītas ar digitālā satura lejupielādi. Pirms gada noteikumus neievēroja puse tīmekļa vietņu. Tas nav pieņemami. Nu pārkāpēju skaits samazinājies līdz 20 %, un gaidāmi vēl lielāki uzlabojumi. Esam guvuši labus panākumus, bet es šo cīņu turpināšu.”

Šie patērētāju tiesību aizsardzības uzlabojumi panākti ar vērienīgu pārbaudi jeb angliski sweep (“tīrīšana”). Tajā tika pārbaudītas tīmekļa vietnes, lai uzietu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus un pēc tam nodrošinātu noteikumu izpildi. Šī pārbaude, kurā izvētīja tīmekļa vietnes, kas pārdod digitālo saturu, notika 2012. gada vasarā. Valsts iestādes kopumā pārbaudīja 330 vietnes, kas aizņem lielu tirgus daļu. Detalizētā izpētē valsts iestādes konstatēja, ka 172 vietnes bija pārkāpušas ES noteikumus par patērētāju aizsardzību. Iestādes sazinājās ar attiecīgajiem uzņēmumiem, lai panāktu vietņu atbilstību prasībām. Līdz šim izlabots 116 vietņu saturs. Procedūra vēl turpinās saistībā ar 49 vietnēm, 5 gadījumos pārkāpumi bija nebūtiski un dalībvalstis tos nelika novērst, un divas vietnes ir likvidētas. ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu iejaukšanās rezultātā 80 % no minētajām 330 tīmekļa vietnēm nu atbilst ES noteikumiem par patērētāju aizsardzību.

Kas tieši tika pārbaudīts?

Pārbaudīja, vai vietnēs būtiskākā informācija par precēm ir viegli pieejama (nevis uzrakstīta “sīkiem burtiem”) un vai tajās ir norādīta e-pasta adrese, uz kuru var sūtīt jautājumus un sūdzības. Vēl pārbaudīja, vai vietne piedāvā godīgus noteikumus. Būtiskākās problēmas, kas tika atklātas:

  • negodīgi noteikumi, proti, patērētājiem liegtas tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai pieprasīt kompensāciju, ja prece nedarbojas;

  • neskaidri formulēta informācija par atteikuma tiesībām. Proti, lejupielādējamo produktu raksturs ir tāds, ka pārdevējam ir pienākums pirms iegādes pircējus informēt par to, ka viņiem nebūs tiesību pārtraukt lejupielādi, kad tā jau sākusies. Tomēr 42 % pārbaudīto tīmekļa vietņu šī prasība nebija ievērota;

  • trūkst obligāti norādāmas informācijas par tirgotāju, tostarp viņa e-pasta adreses. Līdz ar to patērētājiem ir grūti ar viņu sazināties.

Līdztekus pārbaudei Eiropas Komisija pasūtīja arī papildu pētījumu, kurā konstatēts, ka informācija par iespējamiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem bija sniegta tikai daļēji vai tās nebija nemaz. Taču šī informācija ir ļoti svarīga patērētājiem, kuri ceļo uz citām ES valstīm un parasti sagaida, ka būs iespējams piekļūt viņu digitālajam saturam un to bez šķēršļiem izmantot jebkur ES vienotajā tirgū.

Minētajā pētījumā arī atklāja, ka par spēlēm, kuru reklāmā teikts, ka tās ir par velti, vēlāk bieži vien jāmaksā, bet tas nav skaidri norādīts jau no paša sākuma. Ar šādām metodēm bieži vēršas pie bērniem, kas ir visneaizsargātākā patērētāju grupa. Ir bijuši pat gadījumi, kad vecākiem nācies maksāt milzīgus rēķinus, jo viņi atļāvuši bērniem spēlēties ar mobilajām ierīcēm.

Kas notiks tālāk?

Valsts administratīvās procedūras vai tiesāšanās turpinās saistībā ar 49 vietnēm, kuras joprojām neatbilst prasībām. Kā atsevišķa problēma tiek sīkāk pētīti arī spēlēs iekļautie piedāvājumi iegādāties lietas. Mērķis ir nodrošināt patērētāju labāku informēšanu un nepieļaut, ka rodas nesamērīgi un negaidīti izdevumi par lietām, kuras bērni nopirkuši, spēlējot spēles.

Vispārīga informācija

Vērienīgajā pārbaudē jeb angliski sweep (‘tīrīšana’) tika pārbaudītas tīmekļa vietnes visā ES, lai apzinātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus un pēc tam nodrošinātu to izpildi. Pasākumu koordinē Eiropas Komisija, un vienlaikus tajā piedalās arī valstu tiesībaizsardzības iestādes. Digitālā satura vērienīgā pārbaude notika 2012. gada jūnijā 26 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā. Kopš 2007. gada tā ir sestā šāda veida pārbaude.

Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk pērk digitālo saturu: pēdējos 12 mēnešos vidēji 79 % Eiropas patērētāju ir izmantojuši mūzikas tiešsaistes pakalpojumus un 60 % — tiešsaistes spēles. Nozares avoti liecina, ka 2010. gadā Eiropas Savienībā lejupielādēta mūzika kopumā par 667 miljoniem eiro; aplēsts, ka patērētāji Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē un Beļģijā 2011. gadā iztērējuši 16,5 miljardus eiro tiešsaistes spēlēm. Spēles, kuru mērķauditorija ir bērni un kuras reklamē kā “bezmaksas spēles”, aizņem aizvien lielāku daļu ES spēļu tirgus (pēdējos 12 mēnešos 50 % no visām spēlēm).

Plašāka informācija te:

MEMO/13/877

“Twitter”: @MimicaEU, @EU_Consumer

Pielikums. Pārbaudīto vietņu skaits un to vietņu skaits, kuras 2013. gada 9. oktobrī atbilst prasībām.

Valsts

Pārbaudīto vietņu skaits

Pirmais jeb pārbaudes posms (2012)

Otrais jeb izpildes posms

(rezultāti 2013. g. oktobrī)

Vietnes, kas jau atbilst prasībām

Vietnes, kurās atrasti pārkāpumi

Vietnes, kas 2013. g. 9. oktobrī atbilst prasībām

Vietnes, ar kurām saistītās procedūras vēl turpinās, vietnes ar nebūtiskiem pārkāpumiem un likvidētās vietnes

2013. g. 9. oktobrī prasībām atbilstīgo vietņu proc. īpatsvars 2012. g. pārbaudīto vietņu kopskaitā

Austrija

10

2

8

6

4

60 %

Beļģija

11

7

4

7

4

64 %

Bulgārija

10

10

0

10

0

100 %

Kipra

3

0

3

3

0

100 %

Čehija

11

9

2

11

0

100 %

Dānija

10

4

6

9

1

90%

Igaunija

10

7

3

10

0

100%

Somija

10

2

8

9

1

90 %

Francija

27

16

11

23

4

85 %

Vācija

26

14

12

23

3

89 %

Grieķija

10

2

8

8

2

80 %

Ungārija

6

1

5

6

0

100 %

Islande

10

1

9

10

0

100 %

Itālija

10

4

6

7

3

70 %

Latvija

10

0

10

8

2

80 %

Lietuva

10

10

0

10

0

100 %

Luksemburga

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Nīderlande

11

8

3

10

1

91 %

Norvēģija

9

6

3

6

3

67 %

Polija

10

8

2

8

2

80 %

Portugāle

20

11

9

11

9

55 %

Rumānija

10

5

5

9

1

90 %

Slovākija

10

3

7

8

2

80 %

Slovēnija

4

1

3

4

0

100 %

Spānija

26

5

21

19

7

68 %

Zviedrija

17

2

15

15

2

89 %

Apvienotā Karaliste

11

11

0

11

0

100 %

Kopā

330

158

172

274

56

83 %

 

Kontaktpersonas:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar