Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 14 d.

Geresnė ES vartotojų apsauga parsisiunčiant žaidimus, e. knygas, vaizdo įrašus ir muziką

ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai ėmusis bendrų veiksmų
116 svetainių, kuriose parduodami skaitmeniniai žaidimai, knygos, vaizdo įrašai ir muzika, buvo suderintos su ES vartotojų apsaugos teisės aktais.

Už vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Neven Mimica sakė: „Vartotojų teisių užtikrinimas yra mano prioritetas, taip pat sparčiai kintančioje skaitmeninėje aplinkoje. Džiaugiuosi, kad per šį patikrinimą išspręsti kai kurie svarbiausi klausimai, susiję su skaitmeninio turinio parsisiuntimu. Prieš metus daugiau nei 50 proc. svetainių neatitiko reikalavimų, o tai nepriimtina. Šis skaičius dabar sumažėjo iki 20 proc., ir tikimasi dar geresnių rezultatų. Tai didelė pažanga, tačiau sieksiu, kad būtų daroma dar daugiau.“

Ši apsauga buvo sustiprinta po vadinamosios „žaibo“ operacijos – tai ES mastu atliktas svetainių patikrinimas siekiant nustatyti vartotojus apsaugančių teisės aktų pažeidimus ir vėliau užtikrinti šių teisės aktų vykdymą. Skaitmeniniu turiniu prekiaujančių svetainių patikrinimas atliktas 2012 m. vasarą. Nacionalinės valdžios institucijos iš viso patikrino 330 svetainių, kurios sudaro didelę rinkos dalį. Išsamaus nacionalinių valdžios institucijų atlikto tyrimo metu nustatyta, kad ES vartotojų apsaugos teisės aktų neatitinka iš viso 172 svetainės. Valdžios institucijos susisiekė su susijusiomis bendrovėmis, kad šios svetainės būtų priderintos prie reikalavimų. Iki šiol prie reikalavimų priderinta 116 svetainių. 49 svetainėms taikomos tolesnės procedūros; penkiais atvejais pažeidimai buvo nedideli ir valstybės narės dėl jų priemonių nesiėmė, o dar 2 svetainės nebeveikia. ES valstybėse narėse vykdymo užtikrinimo institucijoms atlikus šią operaciją dabar iš 330 svetainių 80 proc. yra suderintos su ES vartotojų apsaugos teisės aktais.

Kas buvo tiksliai tikrinama?

Svetainės buvo tikrinamos siekiant nustatyti, ar informacija apie pagrindines produktų savybes buvo lengvai prieinama, o ne parašyta „mažu šriftu“; ar interneto svetainėse pateikti e. pašto adresai, kuriais galima užduoti klausimus ir pateikti skundus; ir norint įsitikinti, ar interneto svetainėse taikomos sąžiningos sąlygos. Nustatytos pagrindinės problemos:

  • nesąžiningos sutarčių sąlygos, pagal kurias vartotojams nesuteikiama teisė pareikšti ieškinį arba teisė į kompensaciją tuo atveju, jei produktai neveikia;

  • neaiški informacija, susijusi su sutarties atsisakymo teise: dėl skaitmeninio turinio atsisiuntimo pobūdžio prekiautojai privalo prieš pirkimą informuoti vartotojus, kad jie negalės panaikinti duomenų atsisiuntimo jį pradėję — vis dėlto 42 proc. patikrintų svetainių neatitiko šio reikalavimo;

  • nėra privalomos informacijos apie prekybininko tapatybę, visų pirma e. pašto adreso, tokiu būdu nesuteikiant vartotojams veiksmingo būdo susisiekti.

Be patikrinimo, Europos Komisija užsakė papildomą tyrimą, kuriuo nustatyta, kad apie geografinius apribojimus, kurie gali būti taikomi, buvo nepateikta jokios informacijos arba ji buvo nepakankama. Tokia informacija yra labai svarbi į kitas ES šalis keliaujantiems vartotojams, nes jie paprastai tikisi, kad bendrojoje rinkoje jie gali turėti prieigą prie savo skaitmeninio turinio ir juo naudotis be kliūčių.

Tyrimas taip pat parodė, kad už žaidimus, kurie buvo reklamuojami kaip nemokami, dažnai reikėjo mokėti vėliau, ir tai nebuvo paaiškinta iš anksto. Tokia praktika dažnai tiesiogiai siekiama paveikti vaikus, labiausiai pažeidžiamą vartotojų grupę, ir pasitaikė atvejų, kai tėvai gavo didžiules sąskaitas, nes leido vaikams žaisti savo mobiliaisiais prietaisais.

Tolesni veiksmai

Nacionalinės administracinės arba teisminės procedūros toliau taikomos 49 svetainėms, kurios vis dar neatitinka reikalavimų. Taip pat dar kartą nagrinėjamas konkretus pirkimo žaidimo metu klausimas, siekiant užtikrinti geresnę informaciją vartotojams ir išvengti neproporcingų ir netikėtų sąskaitų vaikams perkant produktus žaidimo metu.

Pagrindiniai faktai

Žaibo operacija – tai ES mastu atliktas svetainių patikrinimas siekiant nustatyti vartotojus apsaugančių teisės aktų pažeidimus ir vėliau užtikrinti šių teisės aktų vykdymą. Operaciją koordinuoja Europos Komisija, o ją vienu metu atlieka nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos. Skaitmeninio turinio žaibo operacija atlikta 26 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Islandijoje 2012 m. birželio mėn. Tai buvo šeštoji operacija nuo 2007 m.

Vis daugiau Europos piliečių perka skaitmeninį turinį: per pastaruosius 12 mėnesių vidutiniškai 79 proc. Europos vartotojų naudojosi internetu teikiamomis muzikos paslaugomis, o 60 proc. – internetinių žaidimų paslaugomis. Remiantis pramonės šaltiniais, 2010 m. muzikos įrašų ES atsisiųsta už 677 mln. EUR; 2011 m. vartotojai Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje internetiniams žaidimams išleido apie 16,5 mlrd. EUR. Vaikams skirtų žaidimų, kurie reklamuojami kaip „nemokami“, užimama ES žaidimų rinkos dalis vis didėja (50 proc. visų žaidimų per pastaruosius 12 mėnesių).

Daugiau informacijos

MEMO/13/877

„Twitter“ paskyros: @MimicaEU, @EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Priedas. Patikrintos ir reikalavimus atitinkančios svetainės 2013 m. spalio 9 d.

Šalis

Patikrinta svetainių

Pirmasis patikrinimo etapas (2012 m.)

Antrasis vykdymo užtikrinimo etapas

(2013 m. spalio mėn. rezultatai)

Reikalavimus jau atitinkančios svetainės

Svetainės, kuriose nustatyta pažeidimų

2013 m. spalio 9 d. reikalavimus atitinkančios svetainės

Svetainės, kurioms taikomos tolesnės procedūros, kuriose nustatyta nedidelių pažeidimų arba kurios nebeveikia

2013 m. spalio 9 d. reikalavimus atitinkančių svetainių skaičius, išreikštas 2012 m. patikrintų svetainių procentu

Austrija

10

2

8

6

4

60 %

Belgija

11

7

4

7

4

64 %

Bulgarija

10

10

0

10

0

100 %

Kipras

3

0

3

3

0

100 %

Čekija

11

9

2

11

0

100 %

Danija

10

4

6

9

1

90 %

Estija

10

7

3

10

0

100 %

Suomija

10

2

8

9

1

90 %

Prancūzija

27

16

11

23

4

85 %

Vokietija

26

14

12

23

3

89 %

Graikija

10

2

8

8

2

80 %

Vengrija

6

1

5

6

0

100 %

Islandija

10

1

9

10

0

100 %

Italija

10

4

6

7

3

70 %

Latvija

10

0

10

8

2

80 %

Lietuva

10

10

0

10

0

100 %

Liuksemburgas

8

7

1

7

1

88 %

Мalta

10

2

8

6

4

60 %

Nyderlandai

11

8

3

10

1

91 %

Norvegija

9

6

3

6

3

67 %

Lenkija

10

8

2

8

2

80 %

Portugalija

20

11

9

11

9

55 %

Rumunija

10

5

5

9

1

90 %

Slovakija

10

3

7

8

2

80 %

Slovėnija

4

1

3

4

0

100 %

Ispanija

26

5

21

19

7

68 %

Švedija

17

2

15

15

2

89 %

Jungtinė Karalystė

11

11

0

11

0

100 %

Iš viso

330

158

172

274

56

83 %


Side Bar