Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 14.

Fokozottabb védelemben részesülnek a játékokat, e-könyveket, videókat vagy zenét letöltő uniós fogyasztók

Az uniós tagállamok és az Európai Bizottság közös fellépésének köszönhetően 116 olyan weboldal működését sikerült összehangolni az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal, amelyek digitális játékokat, könyveket, videókat és zenét forgalmaznak.

Neven Mimica fogyasztóvédelmi biztos így nyilatkozott: „A fogyasztói jogok érvényre juttatása – többek között a viharos gyorsasággal fejlődő digitális környezetben – olyan kérdés, amely számomra kiemelt fontosságú. Örömömre szolgál, hogy a legújabb átfogó vizsgálat foglalkozott a digitális tartalmak letöltésével összefüggésben felmerülő legfontosabb kérdések egy részével. Egy évvel ezelőtt a weboldalak több mint fele nem tartotta be az előírásokat, ami elfogadhatatlanul magas szám. Mára az ilyen oldalak aránya alig 20%, és a helyzet várhatóan tovább fog javulni. Már eddig is komoly eredményeket értünk el, de erőfeszítéseink a továbbiakban sem hagynak alább.

A megerősödő fogyasztóvédelem annak az Unió egészét átfogó vizsgálatnak az eredménye, amely során ellenőrzik, hogy a weboldalak betartják-e a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Ha szabálytalanságra derült fény, a hatóságok a vizsgálat után gondoskodnak a megfelelő jogérvényesítésről. A digitális tartalmak értékesítésével foglalkozó weboldalak áttekintésére 2012 nyarán került sor. A tagállami hatóságok összesen 330 weboldalt ellenőriztek, ezzel lefedve a piac nagy részét. A tagállami hatóságok által végzett alapos vizsgálatok 172 honlap esetében tártak fel az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok betartásával kapcsolatos szabálytalanságot. A hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett cégekkel annak biztosítására, hogy a weboldalak működése megfeleljen az előírásoknak. Eddig 116 weboldalt módosítottak. 49 holnap esetében további eljárásra kerül sor, öt esetben a szabálysértés kisebb jelentőségű volt, és a tagállamok nem tartottak szükségesnek további fellépést, két weboldal pedig időközben megszűnt. Az uniós tagállamok jogérvényesítéssel foglalkozó hatóságainak intézkedése nyomán a 330 weboldal 80%-a mára megfelel az uniós fogyasztói jogszabályokban előírtaknak.

Pontosan mit is ellenőriztek?

A weboldalakat azért ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak a következőkről: a termékek legfontosabb tulajdonságaival kapcsolatos információk könnyen elérhetők, és nem az „apró betűs” részben találhatók. Emellett azt is megvizsgálták, hogy fel vannak-e tüntetve a honlapon azok az e-mail címek, amelyekre írva a fogyasztó kérdéseket tehet fel vagy panaszt nyújthat be. Az ellenőrzések arra is kiterjedtek, hogy a weboldalak méltányos és tisztességes feltételeket kínálva működnek-e. A feltárt problémák közül a legfontosabbak a következők voltak:

  • Tisztességtelen szerződési feltételek, melyek kizárták a fogyasztók jogorvoslathoz való jogát, illetve hibás termék esetén megtagadták a fogyasztótól a kártérítés jogát;

  • az elállási joggal kapcsolatban megadott információk nem voltak egyértelműek; a digitális tartalmak jellegzetességei miatt a kereskedőknek a vásárlás előtt tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy a letöltés megkezdése után nem áll módjukban azt megszakítani – azonban ezt az információt az ellenőrzött weboldalak 42%-a nem tartalmazta.

  • A kereskedő kilétével kapcsolatos kötelező információk hiánya, különösen az e-mail cím hiánya, ami a fogyasztók számára ellehetetlenítette a kapcsolatfelvételt.

A vizsgálat mellett az Európai Bizottság kiegészítő tanulmányt is megrendelt, amely feltárta, hogy az esetlegesen alkalmazandó földrajzi korlátozásokról egyáltalán nem áll rendelkezésre információ, illetve túl kevés információt adtak meg ezzel kapcsolatban. Az ilyen információk a más tagállamokba utazók számára alapvetően fontosak lennének, hiszen a fogyasztók arra számítanak, hogy az általuk vásárolt digitális tartalmakhoz az egységes piacon bárhol akadálytalanul hozzájutnak, illetve használhatják azokat.

A tanulmány arra is rávilágított, hogy az „ingyenesként” reklámozott játékok esetében gyakran a játék későbbi szakaszában, nem pedig a tranzakció elején tüntetik fel, hogy a játékért valójában mégis fizetni kell. Az ehhez hasonló gyakorlatok gyakran a legvédtelenebb fogyasztói csoportot, a gyerekeket célozzák meg. Így fordulhat elő, hogy azok a szülők, akik mobil eszközeiket játék céljából átengedik gyermekeiknek, később azzal szembesülhetnek, hogy jelentősebb összegeket kell kiegyenlíteniük.

Mi történik ezután?

49 olyan weboldal esetében, amelyek továbbra sem felelnek meg a szabályoknak, folytatódnak a nemzeti közigazgatási vagy jogi eljárások. További figyelmet kell szentelni a játék közbeni vásárlás kérdésének a fogyasztók alaposabb tájékoztatása érdekében, illetve annak biztosítására, hogy ne merülhessenek fel váratlan és aránytalanul nagy költségek, amikor a gyermekek online játékokkal játszanak.

Háttér

A weboldalak uniós szintű vizsgálata a fogyasztói jogszabályok megszegésével járó esetek feltérképezésére és a szabálykövető magatartás biztosítására irányult. A vizsgálatot, amely az Európai Bizottság koordinálásával zajlik, a tagállami végrehajtó hatóságok minden tagállamban egyidejűleg hajtják végre. A digitális tartalomra koncentráló átfogó felmérésre 26 tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon került sor 2012 júniusában. 2007 óta ez volt a hatodik ilyen vizsgálat.

Egyre több európai vásárol digitális tartalmakat: az európaiak átlagosan 79%-a már vett igénybe online zenei szolgáltatásokat, 60%-uk pedig az elmúlt 12 hónapban játszott online játékokkal. Ágazati források szerint az EU-ban a zenei letöltések értéke 2010-ben elérte a 677 millió eurót; az egyesült királyságbeli, a német, a francia, az olasz, a spanyol, a holland és a belga fogyasztók pedig 2011-ben becslések alapján 16,5 milliárd eurót költöttek online játékokra. Az „ingyenesként” reklámozott játékok, amelyek a gyerekeket célozzák meg, egyre nagyobb részesedést szereznek az uniós játékpiacon (az elmúlt 12 hónapban az online játékok 50%-a tartozott ide).

További információ:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Melléklet – A vizsgált weboldalak száma, amelyek betartották a szabályokat, 2013.október 9.:

Ország

Ellenőrzött weboldalak

A vizsgálat első szakasza (2012)

A vizsgálat második szakasza (jogérvényesítés) (2013 októberi eredmények)

A követelményeket jelenleg már betartó weboldalak

Azok a weboldalak, amelyek esetében bebizonyosodott, hogy nem felelnek meg a követelményeknek

Azoknak a weboldalaknak a száma, amelyek 2013. október 9-én megfeleltek a követelményeknek

Azoknak a weboldalaknak a száma, amelyek esetében további eljárásra kerül sor, illetve amelyeknél csak kisebb szabálytalanságokat találtak, vagy amelyek időközben megszűntek

Azok a weboldalak, amelyek 2013. október 9-én megfeleltek a követelményeknek, a 2012-ben ellenőrzött weboldalak%-ában kifejezve

Ausztria

10

2

8

6

4

60%

Belgium

11

7

4

7

4

64%

Bulgária

10

10

0

10

0

100%

Ciprus

3

0

3

3

0

100%

Cseh Köztársaság

11

9

2

11

0

100%

Dánia

10

4

6

9

1

90%

Észtország

10

7

3

10

0

100%

Finnország

10

2

8

9

1

90%

Franciaország

27

16

11

23

4

85%

Németország

26

14

12

23

3

89%

Görögország

10

2

8

8

2

80%

Magyarország

6

1

5

6

0

100%

Izland

10

1

9

10

0

100%

Olaszország

10

4

6

7

3

70%

Lettország

10

0

10

8

2

80%

Litvánia

10

10

0

10

0

100%

Luxemburg

8

7

1

7

1

88%

Málta

10

2

8

6

4

60%

Hollandia

11

8

3

10

1

91%

Norvégia

9

6

3

6

3

67%

Lengyelország

10

8

2

8

2

80%

Portugália

20

11

9

11

9

55%

Románia

10

5

5

9

1

90%

Szlovákia

10

3

7

8

2

80%

Szlovénia

4

1

3

4

0

100%

Spanyolország

26

5

21

19

7

68%

Svédország

17

2

15

15

2

89%

Egyesült Királyság

11

11

0

11

0

100%

Összesen

330

158

172

274

56

83%

 

Kapcsolattartók:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar