Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. lokakuuta 2013

Pelien, sähköisten kirjojen, videoiden ja musiikin lataajille parempi suoja EU:ssa

EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteisten toimien ansiosta on 116 verkkosivustoa, jotka myyvät digitaalisia pelejä, kirjoja, videoita ja musiikkia, saatu noudattamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä.

Kuluttajapolitiikasta vastaavalle EU-komissaarille Neven Mimicalle kuluttajien oikeuksien toteutuminen on prioriteetti – myös nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. ”Olen tyytyväinen, että tässä tehoiskussa pystyttiin puuttumaan osaan tärkeimmistä digitaalisen sisällön lataamiseen liittyvistä kysymyksistä”, totesi komissaari. Vuosi sitten yli puolet sivustoista ei täyttänyt vaatimuksia, mikä oli komissaarin mukaan kestämätöntä. Nyt osuus on pudonnut 20 prosenttiin, ja tuloksia odotetaan vielä lisää. Edistyminen on ollut erinomaista, mutta aion jatkaa taistelua tilanteen parantamiseksi”, lupasi Mimica.

Suojan parantumisen takana on nk. tehoisku, EU:n laajuinen verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan lainsäädännön täytäntöönpano. Digitaalista sisältöä myyvien sivustojen läpikäynti tapahtui kesällä 2012. Kansalliset viranomaiset tarkastivat yhteensä 330 sivustoa, jotka edustavat suurta osuutta markkinoista. Viranomaiset löysivät tarkoissa selvityksissään 172 sivustoa, jotka eivät olleet EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Viranomaiset ottivat yhteyttä asianomaisiin yrityksiin, jotta ne saattaisivat sivustonsa vaatimusten mukaisiksi. Tähän mennessä on korjattu 116 sivustoa. 49 sivustoa on jatkotoimien kohteena, viidessä tapauksessa vaatimustenvastaisuudet olivat niin vähäisiä, etteivät jäsenvaltiot katsoneet jatkotoimiin olevan aihetta. Kaksi sivustoa on sittemmin suljettu. EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten toimien ansiosta 80 prosenttia tarkastetuista 330 sivustosta on nyt EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia.

Mitä oikeastaan tarkastettiin?

Verkkosivustoilta tarkastettiin, olivatko tiedot tuotteiden olennaisista ominaisuuksista helposti saatavilla eivätkä piilossa ”pienellä painettuna tekstinä”. Samoin selvitettiin, esitettiinkö sivustoilla sähköpostiosoitteet, joihin voi osoittaa kysymyksiä ja valituksia, ja olivatko sivustoilla esitetyt sopimusehdot kohtuullisia. Suurimmat havaitut ongelmat olivat seuraavat:

kohtuuttomat sopimusehdot, jotka vievät kuluttajilta heille kuuluvan oikeuden ryhtyä oikeustoimiin tai oikeuden saada korvausta siinä tapauksessa, etteivät tuotteet toimi

epäselvät tiedot oikeudesta peruuttaa kauppa. Digitaaliset lataukset ovat luonteeltaan sellaisia, että kauppiaiden on ilmoitettava kuluttajille ennen kaupan tekemistä siitä, ettei jo aloitettua latausta voi enää peruuttaa. Tätä ei kuitenkaan kerrottu 42 prosentissa tarkastetuista sivustoista.

kauppiaan pakollisten tietojen, etenkin sähköpostiosoitteen puuttuminen, minkä johdosta kuluttajilla ei ollut toimivaa yhteydenottokanavaa.

Tehoiskun lisäksi Euroopan komissio teetti täydentävän tutkimuksen, jossa osoittautui, että mahdollisista maantieteellisistä rajoituksista ei annettu joko lainkaan tai annettiin vain vähän tietoja. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä toisiin EU-maihin matkustaville kuluttajille, jotka tavallisesti olettavat pystyvänsä käyttämään digitaalista sisältöään esteettä koko sisämarkkinoiden alueella.

Tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, että ”ilmaisina” mainostettujen pelien lataaminen edellytti usein jonkinlaista maksua myöhemmässä vaiheessa, vaikkei sitä etukäteen selvästi selitetty. Tällaiset menettelyt on usein kohdistettu suoraan lapsiin, jotka ovat kuluttajista heikoimmassa asemassa. Niiden seurauksena lasten vanhemmille on tullut valtavia laskuja siitä, että he ovat antaneet lastensa pelata mobiililaitteillaan.

Mitä seuraavaksi?

Niiden 49 sivuston osalta, jotka eivät edelleenkään ole vaatimusten mukaisia, jatketaan kansallisia hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä. Tarkastelun kohteena ovat myös pelin sisäiset ostokset. Pyrkimyksenä on huolehtia siitä, että kuluttajat saavat tarkemmat tiedot ja että vältetään suhteettomat ja odottamattomat maksut lasten pelatessaan tekemistä ostoksista.

Tausta

Tehoisku on EU:n laajuinen verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan lainsäädännön täytäntöönpano. Tehoiskua koordinoi Euroopan komissio, ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset suorittavat sen samanaikaisesti kaikissa osallistuvissa maissa. Digitaalisen sisällön tehoisku tehtiin kesäkuussa 2012 EU:n 26 jäsenvaltiossa, Norjassa ja Islannissa. Se oli järjestyksessä kuudes tehoisku sitten vuoden 2007.

Yhä useammat eurooppalaiset kuluttajat ostavat digitaalista sisältöä: 12 viime kuukauden aikana keskimäärin 79 prosenttia kuluttajista on käyttänyt verkossa olevia musiikkipalveluita ja 60 prosenttia pelannut verkkopelejä. Alan lähteiden mukaan musiikkilatausten arvo EU:ssa oli vuonna 2010 kaikkiaan 677 miljoonaa euroa. Kuluttajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Belgiassa käyttivät vuonna 2011 verkkopeleihin arviolta 16,5 miljardia euroa. Lapsille suunnattujen, ilmaisiksi mainostettujen pelien osuus EU:n pelimarkkinoista on kasvussa (50 prosenttia kaikista peleistä 12 viime kuukauden aikana).

Lisätietoja:

MEMO/13/877

Twitterissä: @MimicaEU, @EU_Consumer

Liite – Tarkastetut ja vaatimustenmukaiseksi todetut sivustot 9. lokakuuta 2013:

Maa

Tarkas­tetut sivustot

Ensimmäinen vaihe eli seulonta (2012)

Toinen vaihe eli täytäntöönpano

(tulokset lokakuussa 2013)

Jo vaatimusten­mukaiset sivustot

Sivustot, joilla todettuja vaatimusten­vastaisuuksia

Vaatimusten­mukaiset sivustot 9. lokakuuta 2013

Sivustot, jotka ovat jatko­toimien kohteena, joilla rikkomukset ovat vähäisiä tai jotka ovat lopettaneet toimintansa

Vaatimusten­mukaiset sivustot 9. lokakuuta 2013 prosentteina vuonna 2012 tarkastetuista sivustoista

Alankomaat

11

8

3

10

1

91 %

Belgia

11

7

4

7

4

64 %

Bulgaria

10

10

0

10

0

100 %

Espanja

26

5

21

19

7

68 %

Islanti

10

1

9

10

0

100 %

Italia

10

4

6

7

3

70 %

Itävalta

10

2

8

6

4

60 %

Kreikka

10

2

8

8

2

80 %

Kypros

3

0

3

3

0

100 %

Liettua

10

0

10

8

2

80 %

Liettua

10

10

0

10

0

100 %

Luxemburg

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Norja

9

6

3

6

3

67 %

Portugali

20

11

9

11

9

55 %

Puola

10

8

2

8

2

80 %

Ranska

27

16

11

23

4

85 %

Romania

10

5

5

9

1

90 %

Ruotsi

17

2

15

15

2

89 %

Saksa

26

14

12

23

3

89 %

Slovakia

10

3

7

8

2

80 %

Slovenia

4

1

3

4

0

100 %

Suomi

10

2

8

9

1

90 %

Tanska

10

4

6

9

1

90 %

Tšekki

11

9

2

11

0

100 %

Unkari

6

1

5

6

0

100 %

Viro

10

7

3

10

0

100 %

Yhdistynyt kuningaskunta

11

11

0

11

0

100 %

Yhteensä

330

158

172

274

56

83 %

 

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar