Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2013

Βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ όσον αφορά την τηλεφόρτωση παιχνιδιών, βιβλίων, βίντεο και μουσικής

Χάρη στη συντονισμένη δράση των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 116 ιστότοποι που πωλούν ψηφιακά παιχνίδια, βιβλία, βίντεο και μουσική έχουν ευθυγραμμιστεί με την νομοθεσία για τους καταναλωτές της ΕΕ.

Ο κ. Neven Mimica, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την πολιτική καταναλωτών, δήλωσε: «Η εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα για εμένα, ιδίως εντός του ραγδαία μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Χαίρομαι που ο έλεγχος αυτός αντιμετώπισε ορισμένες από τις πιο σημαντικές πτυχές της μεταφόρτωσης ψηφιακού περιεχομένου. Ένα χρόνο πριν πάνω από το 50% των ιστοτόπων δεν τηρούσε τους ισχύοντες κανόνες, γεγονός απαράδεκτο. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20% και αναμένονται περαιτέρω αποτελέσματα. Έγιναν μεγάλα βήματα προόδου, αλλά θα συνεχίσω να μάχομαι για να γίνουν και άλλες βελτιώσεις.»

Η εν λόγω βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης «σάρωσης»- ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου ιστοτόπων με σκοπό να εντοπιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και εν συνεχεία να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της. Ο έλεγχος των ιστοτόπων που πωλούν ψηφιακό περιεχόμενο πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Οι αρχές των κρατών μελών διενέργησαν ελέγχους σε συνολικά 330 ιστοτόπους, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της αγοράς. Από τη λεπτομερή έρευνα των κρατικών αρχών προέκυψε ότι συνολικά 172 ιστότοποι δεν συμμορφώνονταν με την νομοθεσία για τους καταναλωτές της ΕΕ. Οι εθνικές αρχές επικοινώνησαν με τις εν λόγω επιχειρήσεις, έτσι ώστε να συμμορφωθούν οι ιστότοποί τους. Μέχρι σήμερα έχουν συμμορφωθεί 116 ιστότοποι, ενώ 49 άλλοι υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες. Σε 5 περιπτώσεις οι παραβάσεις ήταν ήσσονος σημασίας και δεν δόθηκε συνέχεια από τα κράτη μέλη, ενώ 2 ιστότοποι δεν λειτουργούν πια. Ύστερα από την εν λόγω παρέμβαση των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, το 80% των 330 ιστοτόπων έχει πλέον ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές.

Τι ακριβώς ελέγχθηκε;

Οι ιστότοποι ελέγχθηκαν για να κριθεί αν ήταν εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή αν κρύβονταν στα «ψιλά γράμματα», κατά πόσο οι ιστότοποι παρείχαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες να μπορούν οι καταναλωτές να αποστείλουν τις ερωτήσεις και τα παράπονά τους, αλλά και για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι ιστότοποι περιείχαν θεμιτούς συμβατικούς όρους. Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν τα εξής:

  • Καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες που στερούσαν από τους καταναλωτές το δικαίωμά τους να προσφεύγουν σε μέσα έννομης προστασίας ή το δικαίωμά τους να αποζημιώνονται για προϊόντα που δεν λειτουργούσαν σωστά.

  • Ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης: εξαιτίας της φύσης των μεταφορτώσεων, οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές πριν από την αγορά ότι δεν μπορούν να ακυρώνουν τη μεταφόρτωση, εφόσον αυτή έχει αρχίσει. Παρόλα αυτά αυτό δεν συνέβαινε στο 42% των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν.

  • Έλλειψη υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, κάτι που στερεί από τους καταναλωτές ένα αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας.

Πέρα από τη σάρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρήγγειλε τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας που αποκάλυψε ότι δεν παρέχονταν καθόλου ή παρέχονταν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με γεωγραφικούς περιορισμούς που μπορεί να ίσχυαν. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κανονικά αναμένουν ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το ψηφιακό τους περιεχόμενο χωρίς εμπόδια σε όλη την ενιαία αγορά.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι τα παιχνίδια που διαφημίζονταν ως «δωρεάν» συχνά απαιτούσαν κάποια πληρωμή σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς όμως αυτό να εξηγείται με σαφήνεια εκ των προτέρων. Αυτές οι πρακτικές στοχεύουν άμεσα τα παιδιά, την πιο ευάλωτη από τις καταναλωτικές ομάδες και υποχρεώνουν γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίζουν παιχνίδια από τις κινητές συσκευές τους να πληρώνουν τεράστιους λογαριασμούς.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Οι εθνικές διοικητικές ή νομικές διαδικασίες συνεχίζονται για 49 ιστοτόπους που δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί. Το συγκεκριμένο θέμα της αγοράς παιχνιδιών επανεξετάζεται επίσης για να διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και να αποφευχθούν δυσανάλογες και μη αναμενόμενες χρεώσεις εξαιτίας της αγοράς παιχνιδιών από παιδιά.

Ιστορικό

Η «σάρωση» είναι ένας πανευρωπαϊκός έλεγχος ιστοτόπων για την εύρεση παραβιάσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές και εν συνεχεία για την εξασφάλιση της εφαρμογής της. Η σάρωση συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξάγεται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η σάρωση ψηφιακού περιεχομένου έλαβε χώρα σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και την Ισλανδία τον Ιούνιο του 2012. Πρόκειται για την 6η σάρωση από το 2007.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο: κατά μέσο όρο το 79% των ευρωπαίων πολιτών έχει χρησιμοποιήσει διαδικτυακές υπηρεσίες μουσικής και το 60% έχει παίξει διαδικτυακά παιχνίδια κατά τους 12 τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με πηγές του σχετικού κλάδου η αξία της μεταφόρτωσης μουσικής στην ΕΕ ανήλθε στα 677 εκατομμύρια ευρώ το 2010. Οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο εκτιμάται ότι ξόδεψαν 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακά παιχνίδια το 2011. Τα παιχνίδια που στοχεύουν τα παιδιά και διαφημίζονται ως «δωρεάν παιχνίδια» αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς παιχνιδιών (50% όλων των παιχνιδιών κατά τους 12 τελευταίους μήνες).

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Παράρτημα- Αριθμός ιστοτόπων που ελέγχθηκαν και συμμορφώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2013:

Χώρα

Ιστότοποι που ελέγχθηκαν

Πρώτο στάδιο ελέγχου (2012)

Δεύτερο στάδιο επιβολής της νομοθεσίας

(αποτελέσματα Οκτωβρίου 2013)

Ιστότοποι που έχουν ήδη συμμορφωθεί

Ιστότοποι με διαπιστωθείσες παρατυπίες

Ιστότοποι που έχουν συμμορφωθεί από τις 9 Οκτωβρίου 2013

Ιστότοποι που υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες, με μικρές παρατυπίες ή που δεν λειτουργούν πλέον

Ιστότοποι που έχουν συμμορφωθεί από τις 9 Οκτωβρίου 2013και ποσοστό ιστοτόπων που ελέγχθηκαν το 2012

Αυστρία

10

2

8

6

4

60%

Βέλγιο

11

7

4

7

4

64 %

Βουλγαρία

10

10

0

10

0

100 %

Κύπρος

3

0

3

3

0

100 %

Τσεχική Δημοκρατία

11

9

2

11

0

100 %

Δανία

10

4

6

9

1

90 %

Εσθονία

10

7

3

10

0

100 %

Φινλανδία

10

2

8

9

1

90 %

Γαλλία

27

16

11

23

4

85 %

Γερμανία

26

14

12

23

3

89 %

Ελλάδα

10

2

8

8

2

80 %

Ουγγαρία

6

1

5

6

0

100 %

Ισλανδία

10

1

9

10

0

100 %

Ιταλία

10

4

6

7

3

70 %

Λετονία

10

0

10

8

2

80 %

Λιθουανία

10

10

0

10

0

100 %

Λουξεμβούργο

8

7

1

7

1

88 %

Μάλτα

10

2

8

6

4

60 %

Κάτω Χώρες

11

8

3

10

1

91 %

Νορβηγία

9

6

3

6

3

67 %

Πολωνία

10

8

2

8

2

80 %

Πορτογαλία

20

11

9

11

9

55 %

Ρουμανία

10

5

5

9

1

90 %

Σλοβακία

10

3

7

8

2

80 %

Σλοβενία

4

1

3

4

0

100 %

Ισπανία

26

5

21

19

7

68 %

Σουηδία

17

2

15

15

2

89 %

Ηνωμένο Βασίλειο

11

11

0

11

0

100 %

Σύνολο

330

158

172

274

56

83 %

 

Αρμόδιοι επαφής:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar