Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. října 2013

Lepší ochrana spotřebitelů v EU při stahování her, elektronických knih, videí a hudby

Díky společné akci členských států EU a Evropské komise se muselo 116 internetových stránek pro prodej digitálních her, knih, videí a hudby přizpůsobit právním předpisům EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica uvedl: „Dodržování práv spotřebitelů je pro mě prioritou. Týká se to i rychle měnícího digitálního prostředí. Jsem potěšen, že tato kontrolní akce dosáhla na nejdůležitější otázky týkající se digitálního obsahu stažitelného z internetu. Ještě před rokem více jak 50 % internetových stránek pravidlům nevyhovovalo, což bylo nepřijatelné. Tento údaj se nyní pohybuje na 20 % a očekávají se další výsledky. Jedná se o velký pokrok, ale stále budu usilovat o zlepšení.

Lepší ochrana je výsledkem „kontrolní akce“ („sweep“): screening internetových stránek v rámci celé EU, jehož cílem je odhalit případy nedodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a následně jejich dodržování prosadit. Screening internetových stránek, jež prodávají digitální obsah, se uskutečnil v létě 2012. Vnitrostátní orgány celkem zkontrolovaly 330 internetových stránek, které zahrnují významný podíl na trhu. Podrobné šetření vnitrostátních orgánů celkem objevilo 172 internetových stránek, které nebyly v souladu s právem EU v oblasti ochrany spotřebitele. Orgány kontaktovaly dotčené společnosti, aby zjednaly nápravu. K dnešnímu dni bylo opraveno 116 internetových stránek. 49 internetových stránek je předmětem dalšího řízení; v pěti případech bylo protiprávní jednání méně závažné a členské státy již vůči dotčeným subjektům nepodnikly žádné další kroky; dvě zkontrolované internetové stránky již neexistují. V důsledku tohoto zásahu donucovacích orgánů v členských státech EU je nyní 80 % z 330 stránek v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Co bylo přesně kontrolováno?

Internetové stránky byly kontrolovány s cílem určit, zda jsou údaje o hlavních vlastnostech výrobku snadno dostupné a nejsou napsané „malým písmem“. Dále se kontrolovalo, zda internetové stránky uváděly e-mailové adresy, na které je možné adresovat otázky a stížnosti, a zda internetové stránky nabízí spravedlivé podmínky. Mezi hlavní zjištěné problémy patří:

  • Nepřiměřené smluvní podmínky znemožňující právo spotřebitele práva podat žalobu nebo odmítající právo spotřebitele na náhradu škody v případech, kdy produkty nefungují;

  • Nejasné informace o právu na odstoupení od smlouvy: vzhledem k povaze stažitelných digitálních produktů jsou obchodníci povinni spotřebitele informovat ještě před koupí, že nebudou moci stahování zrušit po jeho započetí — tuto informaci však nesdělovali u 42 % kontrolovaných webových stránek;

  • Chybějící povinné údaje o totožnosti obchodníka, zejména jeho e-mailová adresa, což spotřebitele připravuje o efektivní možnost prodejce kontaktovat.

Vedle této kontrolní akce Evropská komise zadala doplňkovou studii, která odhalila, že na internetových stránkách byly k dispozici omezené nebo tam nebyly žádné informace o zeměpisných omezeních, která mohou být uplatnitelná. Takové informace jsou zásadní pro spotřebitele při cestách do jiných zemí EU, neboť spotřebitelé obvykle očekávají, že budou moci mít přístup ke svému digitálnímu obsahu a užívat jej bez překážek v rámci celého jednotného trhu.

Ze studie rovněž vyplynulo, že u her inzerovaných jako „zadarmo“ byla často v pozdější fázi požadována určitá platba, aniž by to bylo jasně vysvětleno předem. Tyto praktiky se často zaměřují na děti, tedy nejzranitelnější ze skupin spotřebitelů, a vedly k situacím, kdy rodiče museli platit velké účty za to, že jejich děti mohly hrát hry na svých mobilních zařízeních.

Jaký bude další postup?

Vnitrostátní správní nebo soudní řízení pokračují v případě 49 internetových stránek, které jsou stále nevyhovující. Předmětem přezkumu je i specifická problematika placeného rozšíření hry, aby se zaručila lepší informovanost spotřebitelů a předešlo se nepřiměřeným a neočekávaným poplatkům v důsledku nákupů rozšíření hry ze strany dětí.

Souvislosti

„Kontrolní akce“ („sweep“) je průzkum internetových stránek v rámci celé EU, jehož cílem je odhalit případy nedodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a následně jejich dodržování prosadit. Kontrolní akce koordinuje Evropská komise a provádí je vnitrostátní donucovací orgány v jednotlivých členských státech současně. Sweep digitálního obsahu se uskutečnil v 26 členských státech EU, Norsku a Islandu v červnu 2012. Jednalo se o šestý sweep od roku 2007.

Digitální obsah nakupuje stále více Evropanů: za posledních 12 měsíců využilo hudební online služby průměrně 79 % evropských spotřebitelů a herní online služby využilo v průměru 60 % z nich. Zdroje spojené s odvětvím uvádějí, že v roce 2010 byla v EU z internetu stažena hudba za 677 milionů EUR; v roce 2011 utratili spotřebitelé ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku a Belgii za online hry podle odhadů 16,5 miliard EUR. Hry, které se zaměřují na děti a které jsou prezentovány jako „zdarma“, zabírají na trhu EU s hrami stále větší podíl (za posledních 12 měsíců představují polovinu všech stažených her).

Podrobnější informace:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Příloha – Počet zkontrolovaných internetových stránek a vyhovujících stránek ke dni 9. října 2013:

Země

Zkontrolované internetové stránky

První fáze screeningu (2012)

Druhá fáze vymáhání práva

(výsledky v říjnu 2013)

Internetové stránky již vyhovující

Internetové stránky, u nichž se potvrdily nesrovnalosti

Vyhovující internetové stránky ke dni 9. října

Internetové stránky, jež jsou předmětem dalšího řízení, s menšími nesrovnalostmi, nebo již mimo provoz

Vyhovující internetové stránky ke dni 9. října 2013, jako procento zkontrolovaných stránek v roce 2012

Rakousko

10

2

8

6

4

60 %

Belgie

11

7

4

7

4

64 %

Bulharsko

10

10

0

10

0

100 %

Kypr

3

0

3

3

0

100 %

Česká republika

11

9

2

11

0

100 %

Dánsko

10

4

6

9

1

90 %

Estonsko

10

7

3

10

0

100 %

Finsko

10

2

8

9

1

90 %

Francie

27

16

11

23

4

85 %

Německo

26

14

12

23

3

89 %

Řecko

10

2

8

8

2

80 %

Maďarsko

6

1

5

6

0

100 %

Island

10

1

9

10

0

100 %

Itálie

10

4

6

7

3

70 %

Lotyšsko

10

0

10

8

2

80 %

Litva

10

10

0

10

0

100 %

Lucembursko

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Nizozemsko

11

8

3

10

1

91 %

Norsko

9

6

3

6

3

67 %

Polsko

10

8

2

8

2

80 %

Portugalsko

20

11

9

11

9

55 %

Rumunsko

10

5

5

9

1

90 %

Slovensko

10

3

7

8

2

80 %

Slovinsko

4

1

3

4

0

100 %

Španělsko

26

5

21

19

7

68 %

Švédsko

17

2

15

15

2

89 %

Spojené království

11

11

0

11

0

100 %

Celkem

330

158

172

274

56

83 %

 

Kontaktní osoby:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar