Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. oktobra 2013

Izboljšanje čezmejnega varstva potrošnikov: Evropsko komisijo zanima vaše mnenje

500 milijonom evropskih državljanov bi morale pravice potrošnikov prinašati enake prednosti, ne glede na to, ali kupujejo doma, v drugi državi Evropske unije ali na spletu v Evropi. Evropska komisija je danes začela posvetovanje s potrošniki, organizacijami za varstvo potrošnikov in podjetji, da bi raziskala možnosti za čim boljšo krepitev čezmejnega varstva potrošnikov.

Evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica je dejal: „Izboljšanje učinkovitega izvajanja pravic potrošnikov je ena mojih prednostnih nalog. Danes lahko brez težav nakupujemo po vsej Evropi. Od potrošnikov, lastnikov trgovin in podjetij želim izvedeti, kako bi lahko okrepili varstvo potrošnikov, zlasti prek meja, ne da bi povečali birokracijo.“

Pregled bo Komisija upoštevala pri stalnih prizadevanjih za izboljšanje vseevropske mreže izvršilnih organov za varstvo potrošnikov. Ta mreža ima ključno vlogo pri zagotavljanju, da imajo ljudje po vsej EU enake pravice, ne glede na to, kje ali pri kom nakupujejo. Posvetovanje bo potekalo do 31. januarja 2014 in je dostopno prek spleta.

Posebna vprašanja za javno posvetovanje

S posvetovanjem želi Komisija pridobiti mnenja o vprašanjih, kot so:

  • Katera preiskovalna in intervencijska sredstva potrebujejo nacionalni izvršilni organi za boljše sodelovanje pri obravnavanju kršitev potrošniške zakonodaje, ki se nanašajo na več držav?

  • Kakšne sankcije so potrebne za boljše preprečevanje kršitev?

  • Kako so lahko izvršilni organi v boju proti zlorabam učinkovitejši ter zagotavljajo doslednejše izvrševanje zakonodaje za boj proti zlorabam, ki se pojavljajo v vsej EU ali pa jih je zakrivil isti trgovec, ki posluje v številnih državah članicah?

Zaradi trenutnih omejitev javnega financiranja je ključno vprašanje tega posvetovanja, ali bi lahko, in če, kako, morebiten bolj usklajen pristop na ravni EU pomagal pri združevanju sredstev in strokovnega znanja ter zagotovil učinkovito skupno izvrševanje zakonodaje za boj proti kršitvam, ki škodujejo potrošnikom in podjetjem v EU. V praksi bi moral pregled prispevati k razvoju boljših kazalcev, prepoznavanju priložnosti za izmenjavo podatkov in izboljšanju metodologij za izvrševanje zakonodaje.

Ozadje

Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov1 v EU nacionalne potrošniške organe povezuje v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Ta mreža obravnava kršitve zakonodaje EU, ki vključujejo vsaj dve državi članici EU. V praksi bi to na primer pomenilo trgovca, ki prodaja na daljavo ter skuša pridobiti stranke v drugih državah z nezakonitimi in agresivnimi trgovskimi praksami. Odkar je leta 2007 začela veljati uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, lahko nacionalni organ države EU, v kateri so bili oškodovani interesi potrošnikov, pozove nacionalni organ države članice trgovca, da ukrepa in ustavi kršitve. Izvršilni organi se lahko prav tako medsebojno opozarjajo na kršitve, ki so jih opazili in bi se lahko razširile na druge države.

Podjetja, ki konkurirajo v istem sektorju, vse pogosteje uporabljajo podobne trženjske pristope, s čimer se povezane kršitve hitro širijo po vsej EU. Poleg tega se z novimi prodajnimi potmi, ki se razvijajo na področju spletne in mobilne trgovine, morebitne kršitve lahko širijo hitreje in vplivajo na veliko število potrošnikov v EU (več kot 50 % potrošnikov pravi, da se z nezakonitimi poslovnimi praksami najpogosteje srečujejo na spletu2).

Več informacij:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Spletišče komisarja Mimice:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Spremljajte nas na Twitterju: @MimicaEU, @EU_Consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

1 :

UREDBA (ES) št. 2006/2004


Side Bar