Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 oktober 2013

Betere consumentenbescherming bij grensoverschrij-dende handel: de Commissie wil uw mening horen

Alle 500 miljoen Europese burgers moeten op dezelfde manier van hun consumentenrechten kunnen genieten, of ze nu in hun eigen land, een ander EU-land of online in Europa aankopen doen. De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een raadpleging van consumenten, consumentenorganisaties en het bedrijfsleven om na te gaan hoe grensoverschrijdende consumentenbescherming het beste kan worden verbeterd.

Europees Commissaris voor Consumentenbeleid Neven Mimica zei hierover: "Eén van mijn prioriteiten is de doeltreffende tenuitvoerlegging van consumentenrechten. Vandaag de dag is heel Europa ons winkelcentrum. Ik wil van consumenten, winkeliers en bedrijven horen hoe we consumentenbescherming, vooral bij aankopen over de grens, kunnen verbeteren zonder daarbij de administratieve lasten te verzwaren."

De raadpleging zal een bijdrage leveren aan de aanhoudende inspanningen van de Commissie om het Europese netwerk van handhavingsinstanties op het gebied van consumentenbescherming te verbeteren. Dit netwerk speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van gelijke rechten voor Europese burgers, ongeacht waar of van wie zij iets kopen. De raadpleging loopt tot en met 31 januari 2014 en is online toegankelijk.

Specifieke vragen in de openbare raadpleging

De raadpleging is erop gericht feedback te vragen over onder meer de volgende kwesties:

  • Welke opsporingsmiddelen en operationele mogelijkheden hebben de nationale handhavingsinstanties nodig voor een betere samenwerking in de strijd tegen overtredingen van consumentenwetgeving waarbij meerdere landen betrokken zijn?

  • Welke sancties zijn er nodig om dubieuze praktijken tegen te gaan?

  • Hoe kunnen de handhavingsinstanties doeltreffender optreden en een daadkrachtiger handhavingsmechanisme hanteren in de strijd tegen malafide praktijken die in de gehele EU op grote schaal voorkomen of die door één handelaar, die in verschillende lidstaten actief is, worden begaan?

Met het oog op de huidige financiële beperkingen is een belangrijke vraag in deze raadpleging of – en zo ja, hoe – een realistische en meer gecoördineerde Europese aanpak kan helpen middelen en kennis te bundelen voor een doeltreffende gezamenlijke handhavingsaanpak tegen inbreuken die consumenten en bedrijven in de EU schade berokkenen. Op praktijkniveau zou de raadpleging moeten bijdragen tot de ontwikkeling van betere indicatoren en het in kaart brengen van mogelijkheden om gegevens door te geven. Ook moet deze tot betere methodologieën op het gebied van handhaving leiden.

Achtergrond

De verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming1 brengt nationale consumenteninstanties samen in een Europees netwerk voor consumentenbescherming. Dit netwerk houdt zich bezig met de aanpak van inbreuken op het EU-recht waarbij minstens twee landen betrokken zijn. Een concreet voorbeeld hiervan is de handelaar op afstand die vanuit een bepaald land consumenten in andere landen door middel van illegale en agressieve verkooppraktijken benadert. Sinds de verordening in 2007 in werking trad, kan de instantie van het EU-land waar de consumentenbelangen worden geschaad, contact opnemen met de partner-instantie in de lidstaat waar de handelaar is gevestigd en om maatregelen verzoeken om de inbreuk te beëindigen. Ook kunnen handhavingsinstanties elkaar waarschuwen voor malafide praktijken die zij ontdekken en zich naar andere landen kunnen verspreiden.

Concurrenten in dezelfde branche gebruiken steeds vaker soortgelijke verkooptechnieken, waardoor de daarmee gepaard gaande malafide praktijken zich eveneens EU-breed verspreiden. Bovendien kunnen eventuele malafide praktijken zich door de ontwikkeling van nieuwe online-verkoopkanalen en mobiele handel steeds sneller verspreiden en grotere aantallen consumenten in de Unie treffen (meer dan 50 % van de consumenten zegt dat zij op internet de grootste kans lopen met illegale verkooppraktijken te worden geconfronteerd2).

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Website van Commissaris Mimica:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Volg ons op Twitter:
@MimicaEU, @EU_Consumer

Contact:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

1 :

Verordening (EG) nr. 2006/2004


Side Bar