Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 11 d.

Gerinama tarpvalstybinė vartotojų apsauga. Europos Komisijai rūpi jūsų nuomonės

Apsipirkdami ir namuose, ir kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir internetu Europoje, 500 milijonų Europos piliečių turėtų gauti tokią pačią vartotojų teisių teikiamą naudą. Šiandien Europos Komisija pradėjo konsultacijas su vartotojais, vartotojų apsaugos organizacijomis ir įmonėmis, kad suprastų, kaip geriausiai sustiprinti tarpvalstybinę vartotojų apsaugą.

Už vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Neven Mimica sakė: „Tobulinti veiksmingą vartotojų teisių įgyvendinimą – vienas iš mano prioritetų. Šiandien mūsų prekybos alėja yra visa Europa. Iš vartotojų, parduotuvių savininkų, įmonių noriu išgirsti, kaip galime sustiprinti apsaugą, ypač tarpvalstybinę, nepadidindami biurokratijos.“

Remdamasi šia peržiūra, Komisija tęs pradėtą neterminuotą darbą, kad patobulintų europinį vartotojų apsaugos užtikrinimo organizacijų tinklą. Šis tinklas itin svarbus užtikrinant lygias žmonių teises visoje ES, nepriklausomai nuo to, kur ar iš ko buvo įsigyta prekė ar paslauga. Dalyvauti konsultacijose galima internetu iki 2014 m. sausio 31 d.

Konkretūs viešųjų konsultacijų klausimai

Konsultuojantis siekiama sužinoti nuomonę dėl tokių klausimų:

  • kokių tyrimo ir įsikišimo priemonių reikia nacionalinėms teisių gynimo institucijoms, kad jos galėtų sėkmingiau bendradarbiauti kovodamos su keliose šalyse vykdomais vartotojų teisių srities teisės aktų pažeidimais;

  • kokios sankcijos būtinos, kad būtų sėkmingiau atgrasoma nuo pažeidimų;

  • kaip teisių gynimo institucijos galėtų veiksmingiau dirbti ir griežčiau reaguoti kovodamos su neteisėtais veiksmais, kurie plačiai paplitę ES arba kuriuos atlieka tas pats prekybininkas, veikiantis keliose valstybėse narėse.

Atsižvelgiant į dabartinį ribotą viešąjį finansavimą, esminis šių konsultacijų klausimas – ar (ir kaip) galimas geriau koordinuotas, ES lygmens požiūris galėtų padėti sutelkti išteklius ir žinias ir užtikrinti veiksmingą bendrą reagavimą kovojant su pažeidimais, darančiais žalą ES vartotojams ir verslo įmonėms. Praktiniu lygmeniu ši peržiūra turėtų padėti sukurti geresnius rodiklius, atskleisti galimybes dalytis duomenimis ir prisidėti prie geresnių teisių užtikrinimo būdų.

Pagrindiniai faktai

ES Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS)1 nacionalinės vartotojų institucijos sujungiamos į europinį teisių gynimo tinklą. Šiuo tinklu užpildomos ES teisės aktų spragos, kai kalbama apie bent dvi ES šalis apimančius atvejus. Konkretus pavyzdys – prekiautojas nuotoliniu būdu, kuris klientų kitose šalyse ieško neteisėta, agresyvia komercine veikla. 2007 m. įsigaliojus BVAS reglamentui, ES valstybės, kurioje pažeisti vartotojo interesai, nacionalinė institucija gali kreiptis į atitinkamą instituciją toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs prekiautojas, ir paprašyti imtis veiksmų pažeidimui nutraukti. Teisių gynimo institucijos taip pat gali pranešti viena kitai apie pastebėtus neteisėtus veiksmus, kurie gali išplisti į kitas šalis.

Toje pačioje srityje konkuruojantys veiklos vykdytojai vis dažniau taiko panašius rinkodaros būdus, todėl su tuo susiję neteisėti veiksmai plačiai išplinta visoje ES. Be to, kuriantis naujiems internetiniams pardavimo kanalams ir mobiliajai prekybai, potencialūs neteisėti veiksmai gali išplisti greičiau ir paveikti daug ES vartotojų (daugiau kaip 50 proc. vartotojų teigia, kad dažniausiai su neteisėtais komerciniais veiksmais jiems tenka susidurti internete2).

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisijos nario N. Mimicos svetainė
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sekite mus Twitter:
@MimicaEU, @EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

David Hudson, tel. +32 2 296 83 35

Madalina Chiriac, tel. +32 2 297 44 13

1 :

REGLAMENTAS (EB) Nr. 2006/2004


Side Bar