Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. října 2013

Zlepšení přeshraniční ochrany spotřebitele: Evropská komise chce znát Vaše názory

Všech 500 milionů evropských občanů by mělo mít nárok na stejné výhody práv spotřebitelů, ať už nakupují ve své zemi, v jiné zemi Evropské unie nebo on-line kdekoli v Evropě. Evropská komise dnes zahájila konzultaci se spotřebiteli, organizacemi na ochranu spotřebitelů a podniky, aby zjistila, jak nejlépe posílit přeshraniční ochranu spotřebitelů.

Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica uvedl: „Zlepšování účinného provádění práv spotřebitelů je jednou z mých priorit. Dnes je naší nákupní oblastí celá Evropa. Chci, aby nám spotřebitelé, majitelé obchodů či podniky sdělili, jak můžeme posílit ochranu, zejména v přeshraničních situacích, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.“

Díky tomu bude mít Komise důležité informace pro svou probíhající a časově neomezenou práci na zlepšování celoevropské sítě orgánů dohlížejících na dodržování pravidel ochrany spotřebitele. Tato síť má zásadní úlohu při zajištění toho, aby lidé v celé EU požívali stejná práva bez ohledu na to, kde nebo od koho nakupují. Konzultace je otevřena do 31. ledna 2014 a je dostupná na internetu.

Konkrétní otázky v rámci veřejné konzultace

Konzultace se snaží získat názory např. na tato témata:

  • Jaké prostředky šetření a zásahů musí mít vnitrostátní donucovací orgány k dispozici, aby mohly lépe spolupracovat v boji proti porušování předpisů na ochranu spotřebitele, které se týkají několika zemí?

  • Jaké sankce jsou nezbytné pro lepší potírání porušování pravidel?

  • Jak mohou donucovací orgány dosáhnout větší účinnosti ve své činnosti a zajistit lepší prosazování práva v boji proti nekalým praktikám, k nimž dochází ve velké míře v EU nebo kterých se dopouštějí titíž obchodníci činní v několika členských státech?

Vzhledem k současným omezením veřejného financování je klíčovou otázkou této konzultace, zda a jak by mohl koordinovanější přístup na úrovni EU pomoci sdílet zdroje a odborné znalosti a dosáhnout společných účinných donucovacích opatření proti nekalým praktikám poškozujícím spotřebitele a podniky v EU. Na praktické úrovni by měl přezkum přispět k rozvoji lepších ukazatelů, identifikaci možností pro sdílení a měl by vést ke zlepšení metodiky pro prosazování práva.

Souvislosti

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele1 propojuje vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele do celoevropské sítě pro vymáhání práv. Tato síť se zabývá porušováním právních předpisů EU, ke kterému dochází nejméně ve dvou zemích EU. Konkrétním příkladem je prodej na dálku, kdy obchodník z jedné země oslovuje zákazníky v jiných zemích pomocí nelegálních a agresivních obchodních praktik. Od té doby, co nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vstoupilo v roce 2007 v platnost, může vnitrostátní orgán v zemi EU, kde jsou poškozeny zájmy spotřebitele, požádat svůj protějšek v členském státě, kde má daný obchodník sídlo, o opatření s cílem ukončit dané porušování pravidel. Donucovací orgány se mohou také vzájemně varovat před nekalými praktikami, které zjistily a které se mohou šířit do dalších zemí.

Stále častěji dochází k tomu, že subjekty, které si konkurují ve stejném odvětví, využívají podobné marketingové metody, a s nimi související nekalé praktiky se tak šíří do celé EU. S tím, jak se navíc rozvíjí nové prodejní kanály na internetu či s využitím mobilních telefonů, se možné nekalé praktiky mohou rovněž rychleji šířit a ovlivňovat velký počet spotřebitelů v EU (více než 50 % spotřebitelů uvedlo, že se již na internetu pravděpodobně setkala s nezákonnými obchodními praktikami2).

Podrobnější informace:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Internetové stránky komisaře Mimici:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru:
@MimicaEU, @EU_Consumer

Kontaktní osoby:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

1 :

NAŘÍZENÍ (ES) č. 2006/2004


Side Bar