Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT FI EL ET HU LT PL RO

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 oktober 2013

Månaden för den inre marknaden: diskutera e-handel och chatta med kommissionens ordförande José Manuel Barroso

Måndagen den 14 oktober inleds den fjärde och sista av de direktsända, interaktiva onlinedebatter som anordnas inom ramen för EU:s månad för den inre marknaden, denna gång på temat e-handel. Medborgare, företag, organisationer och beslutsfattare deltar i denna debattomgång. Detta är en möjlighet för medborgare och olika berörda aktörer att komma med förslag om EU:s framtid och att diskutera dessa i en direktsänd onlinedebatt med andra medborgare, berörda aktörer, tjänstemän, ledare och experter från hela Europa. Kommissionen använder sig ännu en gång av internet för att få medborgarna och det civila samhället att delta i utformningen av EU:s politik. Detta onlineforum ger berörda aktörer en unik möjlighet att kommunicera direkt med beslutsfattare i Bryssel. Under EU:s månad för den inre marknaden har det inom detta forum hållits debatter på fyra olika teman, nämligen sysselsättning, sociala rättigheter, banker och e-handel, på alla 24 EU-språk.

– Att köpa, sälja och kommunicera på internet innebär möjligheter för både företag och konsumenter, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. Många hinder återstår dock: Det kan vara svårt för de företag som bedriver försäljning på nätet att ta reda på sina skyldigheter, t.ex. när det gäller moms och dataskydd. Samtidigt får de som handlar på nätet alltför ofta erfara att de omdirigeras till en webbplats i sitt ursprungsland där de inte har tillgång till samma utbud, eller att deras utländska bankkort inte accepteras i betalningsskedet. Under de närmaste dagarna har alla möjlighet att peka på sådana hinder och lägga fram förslag till förbättringar. Enligt min erfarenheter fungerar idéer från fältet som en inspirationskälla för oss i Bryssel när det gäller att identifiera återstående hinder på den inre marknaden och genomföra åtgärder på EU-nivå för att göra livet enklare.

Debatterna hålls från måndag till fredag den 14–16 oktober, på grundval av över 100 förslag rörande e-handel som lämnats in av ”nätmedborgare” i 24 länder. Förslagen handlar om allt från att ge obegränsad tillgång i hela EU till musik, böcker och filmer på nätet till att skapa ett system för snabba insatser i de fall där tillverkare, leverantörer eller distributörer inte uppfyller sina skyldigheter vid leverans av varor över gränserna i EU. Dessutom kommer 26 realtidschatter på 14 olika språk att äga rum på nätet, med talare från det civila samhället och EU-institutionerna. Den sista chatten under månaden för den inre marknaden hålls den 16 oktober och leds av kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

De fyra veckorna av debatt om de fyra politikområdena avslutas med en TV-debatt på Euronews den 23 oktober, som bygger på vad som har kommit fram i de tidigare diskussionerna. Fem personer som deltagit i dem inbjuds till denna debatt med kommissionsledamot Michel Barnier, där de ges möjlighet att lägga fram sina förslag till hur Europa ska förändras.

Bakgrund

Evenemanget EU:s månad för den inre marknaden äger rum på http://www.yourideasforeurope.eu/en under fyra veckors tid. Varje vecka avhandlas ett nytt tema:

  • Den 23–25 september – Sysselsättning: Hur hittar man ett jobb? Hur startar man ett företag? Hur får man sina kvalifikationer erkända i EU?

  • Den 30 september–2 oktober – Sociala rättigheter: Vilket socialt skydd i form av pension, hälso- och sjukvård, samhällsservice osv. har man på EU:s inre marknad?

  • Den 7–9 oktober – Banker: Vad kan mer göras för att skydda besparingar, förebygga ännu en finanskris, och att säkerställa att banker investera i realekonomin för att främja tillväxten?

  • Den 14–16 oktober – E-handel: Hur enkelt är det att sälja produkter via internet, eller att som kund köpa dem och få dem levererade från ett annat land? Hur väl skyddade är de uppgifter människor delar med sig av på sociala nätverkssajter?

EU:s månad för den inre marknaden är ett unikt tillfälle för EU:s "nätmedborgare" att kommentera, ifrågasätta och förbättra de nya politiska idéer som framförs på internet från gräsrotsnivå. Deltagarna har möjlighet att kommunicera med beslutsfattarna på flera olika sätt. De kan

  • rösta om och lämna synpunkter på de förslag som lämnas av privatpersoner, organisationer och företag,

  • ställa frågor till och diskutera med EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, EU-experter och kända personer från medlemsstaterna genom att videochatta. Omkring 80 chattsessioner är inplanerade under månaden.

  • Fem deltagare kommer att inbjudas till en slutdebatt med kommissionär Michel Barnier i Euronews som hålls den 23 oktober i Europaparlamentet i Strasbourg.

Det är fortfarande möjligt att lämna idéer via onlineplattformen. Uppemot 750 idéer som lämnats in av berörda aktörer och enskilda personer offentliggörs på webbplatsen www.yourideasforeurope.eu. Dessa idéer publicerades den 23 september (sysselsättning), den 30 september (sociala rättigheter) och den 7 oktober (banker) och den 14 oktober publicerades idéerna om e-handel.

Oberoende debattledare kommer att sammanfatta resultaten av dessa debatter – de idéer som deltagarna tror kan förändra Europa. Debattresultaten kommer även att publiceras i en slutrapport, vilken eventuellt kan tjäna som underlag för EU:s framtida arbete.

Om du vill veta mer:

yourideasforeurope.eu

Se även IP/13/847 (sysselsättning), IP/13/882 (sociala rättigheter) och IP/13/914 (banker).

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar