Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI EL ET HU PL RO

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 11 d.

Dalyvaukite paskutinėse bendrosios rinkos mėnesio diskusijose internetu apie e. prekybą ir pabendraukite su Komisijos Pirmininku J. M. Barroso

Spalio 14 d., pirmadienį, prasidės paskutinis ketvirtasis aktyvių ir sąveikių diskusijų internete etapas. Šiame Bendrosios rinkos mėnesio renginyje piliečiai, įmonių bei organizacijų atstovai ir politikos formuotojai diskutuos elektroninės prekybos klausimais. Piliečiams ir suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl ES ateities ir juos realiu laiku aptarti internete su visos Europos piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, pareigūnais, vadovais ir ekspertais. Komisija dar kartą naudojasi internetu, norėdama piliečiams ir pilietinės visuomenės grupėms sudaryti sąlygas prisidėti prie jos politikos darbotvarkės. Interneto forumas – tai unikali tiesioginė bendravimo su politikos formuotojais Briuselyje priemonė. Vykstant Bendrosios rinkos mėnesio renginiams forume visomis 24 ES kalbomis paeiliui diskutuota ir tebediskutuojama šiomis keturiomis temomis: užimtumo, socialinių teisių, bankų ir elektroninės prekybos.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Įmonės ir vartotojai turi daug galimybių pirkti, parduoti ir bendrauti internetu. Tačiau vis dar kyla įvairių kliūčių: internetu parduodantiems subjektams gali būti keblu žinoti savo pareigas, pavyzdžiui, susijusias su PVM ir duomenų apsauga. Kita vertus, pirkdami internetu vartotojai labai dažnai nukreipiami į savo kilmės šalies interneto svetainę, kurioje negali pasinaudoti tais pačiais pasiūlymais, arba mokėjimo etape nepriimama jų užsienio banko kortelė. Kviečiu visus ateinančiomis dienomis nurodyti tokias kliūtis ir pateikti savo pasiūlymų, kaip jas šalinti. Tvirtai tikiu, kad šioje srityje veikiančių subjektų mintys gali padėti mums Briuselyje nustatyti likusias bendrosios rinkos kliūtis ir suprasti, kokiose srityje ES vis dar turi imtis veiksmų padėčiai gerinti.

Diskusijos dėl daugiau kaip 100 politikos pasiūlymų dėl elektroninės prekybos, kuriuos pateikė 24 šalių internautai, vyks spalio 14–16 d. (nuo pirmadienio iki trečiadienio). Per jas bus aptariamos įvairios idėjos: nuo pasiūlymo visoje Europos Sąjungoje turėti neribotą prieigą internetu prie muzikos, knygų ir filmų iki iniciatyvos sukurti greito reagavimo mechanizmą, jei gamintojai, tiekėjai ar platintojai nevykdo savo įsipareigojimų pristatyti prekes kitose ES šalyse. Be to, bus surengti 26 tiesioginiai pokalbiai internetu, kurie vyks 14 kalbų ir kuriuose dalyvaus pilietinės visuomenės ir ES institucijų atstovai. Spalio 16 d. baigiamąjį tiesioginį Bendrosios rinkos mėnesio pokalbį ves Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso.

Pasibaigus keturias savaites trunkančiam renginiui keturiomis politikos temomis, visos aptartos temos bus apibendrintos spalio 23 d. vyksiančiose baigiamosiose diskusijose, kurios bus transliuojamos kanalu „Euronews“. Penki Bendrosios rinkos mėnesio diskusijų dalyviai bus pakviesti į baigiamąsias diskusijas su Komisijos nariu Micheliu Barnier, kuriose jie pateiks savo idėjas, kaip pakeisti Europą.

Pagrindiniai faktai

Bendrosios rinkos mėnesio renginiai vyksta internete adresu http://www.yourideasforeurope.eu/en keturias savaites iš eilės. Kiekvieną savaitę nagrinėjama vis kita tema:

  • Rugsėjo 23–25 d. vyko diskusijos užimtumo tema: kaip Europoje rasti darbą, įsteigti įmonę ar pasiekti, kad būtų pripažinta kvalifikacija?

  • Rugsėjo 30 d.–spalio 2 d. nagrinėta socialinių teisių tema: kokiomis socialinės apsaugos teisėmis pensijų, sveikatos apsaugos, viešųjų paslaugų ir kt. srityse naudojamasi ES bendrojoje rinkoje?

  • Spalio 7–9 d. vyko diskusijos bankų tema: kokių veiksmų dar reikėtų imtis norint apsaugoti indėlius, išvengti dar vienos finansų krizės ir užtikrinti, kad bankai investuotų į realiąją ekonomiką ir taip būtų skatinamas augimas?

  • Spalio 14–16 d. bus nagrinėjama elektroninės prekybos tema: ar lengva parduoti gaminius internetu, o klientams juos įsigyti ir gauti kitoje šalyje? Kokia yra duomenų, kuriais asmenys dalijasi socialinių tinklų svetainėse, apsauga?

Vykstant Bendrosios rinkos mėnesio renginiams Europos internautams suteikiama unikali galimybė komentuoti, kritikuoti ir tobulinti šioje srityje veikiančių subjektų pateiktas naujas politikos idėjas. Dalyviai su politikos formuotojais gali bendrauti keliais būdais. Jie gali:

  • balsuoti už individualių asmenų, organizacijų ir įmonių pateiktus politikos pasiūlymus ir juos komentuoti;

  • užduoti klausimų Europos Komisijos ir Parlamento nariams, ES ekspertams bei valstybių veikėjams ir su jais diskutuoti per tiesioginius pokalbius internetu (per mėnesio trukmės diskusijas tokių tiesioginių pokalbių turėtų įvykti apie 80).

  • Penki dalyviai bus pakviesti į š. m. spalio 23 d. Strasbūre, Europos Parlamente vyksiančias ir kanalu „Euronews“ transliuojamas baigiamąsias diskusijas su Komisijos nariu Micheliu Barnier.

Idėjas vis dar galima teikti interneto svetainėje. Beveik 750 idėjų, kurias pateikė suinteresuotieji subjektai ir individualūs asmenys, paskelbta svetainėje www.yourideasforeurope.eu. Diskusijos užimtumo srities klausimais prasidėjo rugsėjo 23 d., socialinių teisių klausimais – rugsėjo 30 d., o bankų klausimais – spalio 7 d. Idėjos dėl elektroninės prekybos bus aptariamos nuo spalio 14 d.

Šių diskusijų rezultatus – idėjas, kurios, dalyvių nuomone, gali pakeisti Europą, – apibendrins nepriklausomi diskusijų vedėjai. Be to, jos bus įtrauktos į galutinę ataskaitą. Paskelbta galutinė ataskaita ateityje galės būti naudojama ES darbe.

Daugiau informacijos

yourideasforeurope.eu

Žr. taip pat IP/13/847 (užimtumas), IP/13/882 (socialinės teisės) ir IP/13/914 (bankai).

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50),

Audrey Augier (+32 2 297 16 07),

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar