Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI EL ET LT PL RO

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 11.

Kapcsolódjon be az egységes piac hónapja keretében rendezett utolsó – az elektronikus kereskedelem témájában rendezett – online vitába, és cseréljen eszmét Barroso elnökkel

Október 14-én, hétfőn veszi kezdetét az élő, interaktív, online vita negyedik és egyben utolsó köre - ezúttal az elektronikus kereskedelem témájában –, amelyre a polgárok, valamint az érintett vállalkozások, szervezetek és politikai döntéshozók részvételével, az egységes piac hónapja keretében kerül sor. Mindez lehetőséget nyújt a polgároknak és az érdekelt feleknek, hogy javaslatokat fogalmazzanak meg az Unió jövőjéről, és valós időben, online megvitassák azokat más, Európa különböző részeiről származó polgárokkal, érdekeltekkel, tisztviselőkkel, vezetőkkel és szakemberekkel. A Bizottság ismét az internet segítségével próbálja bevonni a polgárokat és a civil társadalmi csoportokat szakpolitikai menetrendjébe. Az online fórum az érdekeltek számára egyedülálló, közvetlen kommunikációs csatornát kínál a brüsszeli politikai döntéshozókhoz. Az egységes piac hónapja folyamán a fórum az alábbi négy témakörben adott teret a folyamatos vitáknak: munkahelyek, szociális jogok, bankok és e-kereskedelem – mindezt az EU 24 hivatalos nyelvén.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az online vásárlás, értékesítés és kommunikáció sok lehetőséget kínál a vállalkozások és a fogyasztók számára. Ezt azonban továbbra is számos akadály nehezíti: például gondot okozhat az online eladóknak, hogy megismerjék a hozzáadottérték-adóra és az adatvédelemre vonatkozó kötelezettségeiket. Az online vásárlók ugyanakkor túl gyakran találkoznak azzal a jelenséggel, hogy átirányítják őket a származási országuknak megfelelő weboldalra, ahol nem férhetnek hozzá ugyanazokhoz az ajánlatokhoz, vagy a fizetéskor nem fogadják el külföldi bankkártyájukat. Mindenkit felszólítok arra, hogy az elkövetkező napok során hívja fel a figyelmet az ilyen akadályokra, és tegye meg a helyzet javítására vonatkozó javaslatait. Szilárd meggyőződésem, hogy a hétköznapi emberektől érkező ötletek inspirálhatnak bennünket itt, Brüsszelben, amikor hozzálátunk az egységes piacon még meglévő akadályok feltérképezéséhez, vagy amikor az EU-nak intézkedéseket kell hoznia az emberek életének megkönnyítésére.”

A viták hétfőtől szerdáig (október 14–16.) zajlanak 24 ország „netező polgárai” által mostanáig benyújtott több mint 100, e-kereskedelemről szóló szakpolitikai javaslatról, amelyek köre a zeneművekhez, könyvekhez és filmekhez való, az egész Európai Unión belül korlátozatlan online hozzáféréstől egy olyan kezdeményezésig terjed, amely gyorsreagálási mechanizmust hozna létre olyan esetekre, amikor a gyártók, szállítók vagy forgalmazók nem tesznek eleget az áruknak az EU-n belüli határokon túlra történő leszállításra vonatkozó kötelezettségeiknek. Ezen kívül 26 élő online videokonferenciát tartanak 14 különböző nyelven. Ezeken részt vesznek a civil társadalom, valamint az uniós intézmények képviselői. José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke az egységes piac hónapjának lezárásaként október 16-án élő videokonferenciát tart.

A négy szakpolitikai területet érintő négyhetes vita befejezésekor, október 23-án, az említett eszmecserék legfontosabb gondolatait összegző televíziós vitára kerül sor, amelyet az Euronews közvetít majd. Az előző négy hét vitáinak öt résztvevője meghívást kap a Barnier biztossal folytatandó záróvitára, ahol kifejthetik az Európa megváltoztatásával kapcsolatos ötleteiket.

Háttér

Az egységes piac hónapja 4 egymást követő héten át a www.yourideasforeurope.eu honlapon kerül megrendezésre, minden héten más-más szakpolitikai témában:

  • szeptember 23–25., munkahelyek: Hogyan találhatunk állást, hozhatunk létre vállalkozást vagy ismertethetjük el képesítésünket Európában?

  • szeptember 30. – október 2., szociális jogok: Milyen szociális védelmi jogok léteznek az uniós belső piacon a nyugdíjak, az egészségügy és a közszolgáltatások tekintetében?

  • október 7–9., bankok: Mit lehetne még tenni a bankbetétek védelme, a pénzügyi válságok megismétlődésének megakadályozása és a növekedésösztönző reálgazdasági bankberuházások előmozdítása érdekében?

  • október 14-16., e-kereskedelem: Mennyire egyszerű az online termékértékesítés és -vásárlás, illetve a vevő számára a külföldön történő kézbesítés? Milyen védelemben részesülnek a közösségi portálokon az emberek által megosztott adatok?

Az egységes piac hónapja egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy Európa „netező polgárai” véleményezzék, bírálják, és finomítsák a gyakorlati problémákkal szembesülők által online benyújtott új szakpolitikai elképzeléseket. A résztvevők több módon eljuttathatják üzenetüket a döntéshozókhoz. Lehetőséget kapnak arra, hogy

  • szavazzanak a magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások szakpolitikai javaslataira, illetve ezekkel kapcsolatban észrevételeket is tegyenek,

  • élő videokonferencia során (a viták hónapja során 80 ilyen élő videokonferenciát terveznek) kérdéseket tegyenek fel biztosoknak, európai parlamenti képviselőknek, uniós szakértőknek, és tagállami személyiségeknek, valamint vitába merülhetnek velük.

  • Öt résztvevőt meghívnak majd a Barnier biztossal október 23-án, a strasbourgi Európai Parlamentben folytatott záróvitára, amelyet az Euronews fog közvetíteni.

Az érdeklődők az online vitaplatformon mostantól még beküldhetik ötleteiket. Az érdekeltek és a polgárok által ez idáig benyújtott közel 750 ötletet közzétették a következő weboldalon: www.yourideasforeurope.eu. Szeptember 23-án kezdődött a munkahelyekkel, szeptember 30-án a szociális jogokkal, és október 7-én a bankokkal kapcsolatos vita, október 14-én pedig megkezdődik az e-kereskedelemmel kapcsolatos ötletek vitája.

Független moderátorok összegzik majd a viták eredményét, vagyis a résztvevők által Európa megváltoztatására alkalmasnak tartott ötleteket, amelyek bekerülnek egy közzétételre szánt zárójelentésbe, és adott esetben a jövőbeni uniós szakpolitikákba.

További információ

yourideasforeurope.eu

Lásd továbbá: IP/13/847 (munkahelyek), IP/13/882 (szociális jogok) és IP/13/914 (bankok)

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar