Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL ET HU LT PL RO

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. lokakuuta 2013

Sisämarkkinakuukauden päätteeksi keskustellaan sähköisestä kaupankäynnistä – ohjelmassa myös chatti puheenjohtaja Barroson kanssa

Maanantaina 14. lokakuuta käynnistyy sisämarkkinoiden teemakuukauden verkkokeskustelujen neljäs ja viimeinen kierros. Tällä kertaa kansalaisten, yritysten, järjestöjen ja poliittisten päättäjien keskustelunaiheena on sähköinen kaupankäynti. Kansalaisilla ja sidosryhmillä on tilaisuus tehdä EU:n tulevaa toimintaa koskevia ehdotuksia ja vaihtaa niistä mielipiteitä reaaliaikaisesti eri puolilla Eurooppaa verkkokeskusteluun osallistuvien kansalaisten, sidosryhmien, virkamiesten ja johtajien sekä asiantuntijoiden kanssa. Komissio hyödyntää jälleen tietoverkkoa saadakseen kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan poliittiseen toimintaohjelmaansa. Verkkofoorumi tarjoaa sidosryhmille ainutlaatuisen, suoran viestintäyhteyden politiikan laatijoihin Brysselissä. Sisämarkkinoiden teemakuukauden kuluessa foorumilla on järjestetty keskustelusarja neljästä teemasta – työllisyydestä, sosiaalisista oikeuksista, pankeista ja sähköisestä kaupankäynnistä – EU:n kaikilla 24 kielellä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier korosti, että verkossa tapahtuva osto- ja myyntitoiminta ja viestintä avaavat monia mahdollisuuksia yrityksille ja kuluttajille. ”Poistettavia esteitä on kuitenkin vielä paljon: Tuotteitaan verkossa myyvillä voi olla hankaluuksia ottaa selkoa esimerkiksi alv:hen ja tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Toisaalta verkko-ostoksia tekevät kuluttajat joutuvat aivan liian usein ohjatuiksi oman maansa verkkosivulle, jossa tarjonta ei ole sama, tai joutuvat maksuvaiheessa toteamaan, että heidän ulkomaista pankkikorttiaan ei hyväksytä. Lähipäivinä kaikilla on hyvä tilaisuus tuoda esiin tällaisia esteitä ja ehdottaa parannuksia. Olen vakuuttunut, että kentältä kantautuvat ideat auttavat meitä täällä Brysselissä huomaamaan, mitä esteitä sisämarkkinoilla vielä on ja mihin asioihin on puututtava EU:n tasolla, jotta kaikkien arki helpottuisi”, Barnier jatkoi.

Keskusteluja käydään maanantaista keskiviikkoon (14.–16. lokakuuta) yli sadasta sähköistä kaupankäyntiä käsittelevästä toimintaehdotuksesta, jotka on saatu 24 maasta. Joukossa on muun muassa ehdotus musiikin, kirjojen ja elokuvien rajoittamattomasta saatavuudesta verkossa koko Euroopan unionin alueella sekä aloite nopean reagoinnin järjestelmästä, jolla ilmoitettaisiin sellaisista valmistajista, toimittajista tai jakelijoista, jotka eivät noudata velvollisuuksiaan EU-valtioiden rajat ylittävissä tavaratoimituksissa. Lisäksi järjestetään 26 reaaliaikaista verkkokeskustelua 14:llä eri kielellä. Näissä chateissa on mukana edustajia niin kansalaisjärjestöistä kuin EU:n toimielimistäkin. Sisämarkkinoiden teemakuukauden päätöskeskustelu käydään verkossa 16. lokakuuta, ja sen vetäjänä on komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Kun neljän politiikanalan tiimoilta neljänä viikkona järjestetyt keskustelut on saatu päätökseen, ohjelmassa seuraa 23. lokakuuta Euronews-kanavalla lähetettävä keskustelu, jossa kootaan yhteen kaikkien keskustelujen anti. Viisi kuluneen neliviikkoisen keskustelusarjan osallistujaa kutsutaan komissaari Barnier'n kanssa käytävään päätöskeskusteluun, jossa he esittelevät Eurooppa-aiheiset muutosehdotuksensa.

Tausta

Sisämarkkinoiden teemakuukausi järjestetään verkkotapahtumana osoitteessa www.yourideasforeurope.eu/fi neljän peräkkäisen viikon aikana. Kullakin viikolla on oma sisämarkkinoihin liittyvä teemansa:

  • 23.–25. syyskuuta keskustellaan työstä: Miten löytää työtä, perustaa yritys tai saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi Euroopassa?

  • 30. syyskuuta – 2. lokakuuta keskustellaan sosiaalisista oikeuksista: Mitkä ovat sosiaaliseen suojeluun eli esimerkiksi eläkkeisiin, terveydenhuoltoon tai julkisiin palveluihin liittyvät oikeudet EU:n sisämarkkinoilla?

  • 7.–9. lokakuuta keskustellaan pankeista: Mitä voitaisiin tehdä paremmin talletusten suojaamiseksi, uuden rahoituskriisin ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pankit sijoittavat reaalitalouteen edistäen kasvua?

  • 14.–16. lokakuuta keskustellaan sähköisestä kaupankäynnistä: Kuinka helppoa on myydä tuotteita verkossa tai kuinka helposti asiakkaat voivat tehdä verkko-ostoksia ja saada tuotteet toimitetuksi ulkomailta? Miten hyvin suojattuja ovat tiedot, joita ihmiset jakavat verkkoyhteisösivustoilla?

Sisämarkkinoiden teemakuukausi tarjoaa Euroopan ”verkkokansalaisille” ainutlaatuisen tilaisuuden esittää näkemyksiään kansalaisten ja sidosryhmien verkossa tekemistä uusista toimintaehdotuksista, kyseenalaistaa niitä ja kehittää niitä edelleen. Osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa monella tavalla. He voivat

  • äänestää ja kommentoida kansalaisten, organisaatioiden ja yritysten esittämiä toimintaehdotuksia,

  • esittää komissaareille, Euroopan parlamentin jäsenille, EU:n asiantuntijoille ja kansallisen tason vaikuttajille kysymyksiä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua suorissa videokeskusteluissa; kuukauden aikana on määrä järjestää noin 80 suoraa videokeskustelua.

  • Viisi osallistujaa kutsutaan komissaari Michel Barnier’n kanssa 23. lokakuuta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa käytävään päätöskeskusteluun, joka nähdään Euronews-kanavalla.

Ideoita voi yhä esittää verkkosivuston kautta. Sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä on tähän mennessä saatu lähes 750 ideaa, ja ne on julkaistu osoitteessa www.yourideasforeurope.eu. Keskustelut niistä aloitettiin 23. syyskuuta, jolloin aiheena olivat työpaikat. Sosiaalisia oikeuksia koskevat ideat olivat aiheena 30. syyskuuta käynnistyneissä keskusteluissa. Pankkeja koskevista ideoista alettiin keskustella 7. lokakuuta, ja sähköistä kaupankäyntiä koskeva keskustelu käynnistyy 14. lokakuuta.

Riippumattomat moderaattorit laativat tiivistelmät keskustelujen tuloksista ja kokoavat yhteen ideat, jotka osallistujien mielestä voivat saada aikaan muutosta Euroopassa. Niistä laaditaan myös julkaistava loppuraportti, josta voidaan saada pohjustusta EU:n tuleville toimille.

Lisätietoja

yourideasforeurope.eu

Katso myös IP/13/847 (työpaikat), IP/13/882 (sosiaaliset oikeudet) ja IP/13/914 (pankit).

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar