Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI EL HU LT PL RO

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. oktoober 2013. a.

Liituge ühtse turu kuu viimase internetiaruteluga e-kaubanduse üle ja vestelge president Barrosoga

Esmaspäeval, 14. oktoobril algab interaktiivsete internetiarutelude neljas ja viimane voor, kus seekord käsitletakse e-kaubandust ning milles osalevad kodanikud, ettevõtjad, organisatsioonid ja poliitikakujundajad ühtse turu kuu raames. See on hea võimalus kodanikele ja sidusrühmadele teha ettepanekuid Euroopa Liidu tuleviku suhtes ning vaielda need küsimused selgeks veebikeskkonnas ja reaalajas koos teiste kodanike, sidusrühmade, ametnike, juhtide ja ekspertidega kõikjalt Euroopast. Komisjon osaleb üha aktiivsemalt internetis, et kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonna rühmi oma poliitikakavandamisse. Veebifoorum pakub sidusrühmadele ainulaadset ja vahetut suhtlusliini Brüsseli poliitikakujundajatega. Kogu ühtse turu kuu vältel on foorumis peetud järjestikuseid debatte neljal teemal: töökohad, sotsiaalsed õigused, pangad ja e-kaubandus ning seda kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus: „Ostmine, müümine ja suhtlemine veebis annab ettevõtjatele ja tarbijatele palju uusi võimalusi. Siiski leidub ka rida takistusi; näiteks võib veebikaupmeestel olla raskusi käibemaksu ja andmekaitsega seotud kohustuste väljaselgitamisega. Samal ajal leiavad veebis ostlejad pahatihti, et neid suunatakse oma päritolumaa veebisaidile, kus neil puudub juurdepääs samadele pakkumistele, või et nende välisriigi pangakaarti ei aktsepteerita tasumisel. Kutsun kõiki üles lähipäevadel selliseid takistusi esile tooma ja pakkuma lahendusi nende kõrvaldamiseks. Usun kindlalt, et rahva seast pärit ideed on meile Brüsselis innustuseks ühtse turu allesjäänud tõkete kõrvaldamisel valdkondades, kus inimeste elu lihtsustamiseks on vaja ELi sekkumist.

Väitlused vältavad esmaspäevast kolmapäevani (14.-16. oktoober) enam kui saja e-kaubandust käsitleva ettepaneku üle, mis 24 riigi veebikodanikud on juba esitanud ning mis ulatuvad ettepanekust võimaldada kogu ELis piiranguteta internetijuurdepääs muusikale, raamatutele ja filmidele kuni algatuseni, millega loodaks kiireageerimismehhanism nende tootjate, tarnijate ja levitajate jaoks, kes ei täida oma kohustusi kaupade tarnimisel Euroopa Liidu piires. Lisaks sellele toimub veebis reaalajas ja 14 eri keeles 26 vestlust, milles osaleb kõnelejaid nii kodanikuühiskonnast kui ka ELi institutsioonidest. Komisjoni president José Manuel Barroso peab 16. oktoobril ühtse turu kuu kokkuvõtva veebiarutelu.

Kui neli nädalat väitlusi nelja poliitikavaldkonna üle on lõppenud, annab Euronews 23. oktoobril eetrisse teledebati, milles võetakse kokku kõigi toimunud arutelude teemad. Sellesse lõpparutellu volinik Michel Barnier'ga kutsutakse neljalt väitlusenädalalt viis osalejat, kes saavad võimaluse esitada oma ettepanekud Euroopa muutmiseks.

Taustteave

Ühtse turu kuu leiab aset internetis veebilehel http://www.yourideasforeurope.eu nelja järjestikuse nädala jooksul, kusjuures igal nädalal on arutlusel erinev teema:

  • 23.-25. september, teemaks on töökohad: kuidas leida tööd, asutada ettevõtet või saada kutseoskustele Euroopas tunnustust?

  • 30. september – 2. oktoober, teemaks on sotsiaalsed õigused: millised on sotsiaalsed õigused ELi ühtsel turul näiteks pensionite, tervishoiu või avalike teenuste valdkonnas?

  • 7.-9. oktoober, teemaks on pangad: mida on veel võimalik teha hoiuste kaitsmiseks, uue finantskriisi ennetamiseks ning selle tagamiseks, et pangad investeeriksid majanduskasvu tugevdamiseks reaalmajandusse?

  • 14.-16. oktoober, teemaks on e-kaubandus: kui lihtne on toodete müük internetis või nende ostmine ja tellimine teise riiki? Kuivõrd kaitstud on andmed, mida inimesed sotsiaalvõrgustikes jagavad?

Ühtse turu kuu annab Euroopa internetikasutajatele ainulaadse võimaluse avaldada arvamust internetis avaldatud ja rahva seast pärit uute ideede kohta, nende üle vaielda ning neid täiustada. See annab osalejatele võimaluse poliitikakujundajatega mitmel viisil suhelda. Nad võivad:

  • hääletada ja kommenteerida eraisikute, organisatsioonide ja ettevõtjate esitatud ettepanekuid,

  • esitada volinikele, Euroopa Parlamendi saadikutele, ELi ekspertidele ja siseriikliku tasandi otsustajatele reaalajas videokonverentsi kaudu küsimusi ning nendega arutellu laskuda; ligikaudu 80 neist veebiaruteludest toimuvad väitluste kuu jooksul,

  • Viis osalejat kutsutakse lõpparutelule volinik Barnier'ga. Arutelu toimub 23. oktoobril Euroopa Parlamendis Strasbourgis ja sellest teeb ülekande telekanal Euronews.

Ideid võib siiski esitada juba praegu veebiplatvormi kaudu. Ligemale 750 ideed sidusrühmadelt ja üksikisikutelt on avaldatud veebisaidil http://www.yourideasforeurope.eu/et. Töökohti käsitlevad ideed pandi väitlusse 23. septembril, sotsiaalseid õigusi käsitlevad ideed 30. septembril, ideed pankade kohta 7. oktoobril ning 14. oktoobril järgnevad ideed e-kaubanduse kohta.

Sõltumatud moderaatorid võtavad kokku kõnealuste väitluste tulemused — ideed, mis osalejate meelest võivad muuta Euroopat. Need ideed lisatakse ka lõpparuandesse, mis avaldatakse ning mis võivad jõuda ELi tulevastesse tegevuskavadesse.

Lisateave

yourideasforeurope.eu

Vt ka IP/13/847 (töökohad), IP/13/882 (sotsiaalsed õigused) ja IP/13/914 (pangad).

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar