Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV FI EL ET HU LT PL RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. oktober 2013

Deltag i den sidste onlinedebat om e-handel og chat med Kommissionens formand José Manuel Barroso i måneden for det indre marked

Mandag den 14. oktober markerer starten på fjerde og sidste runde med live, interaktive onlinedebatter – denne gang om e-handel - mellem borgere, virksomheder, organisationer og beslutningstagere som led i måneden for det indre marked. Det giver borgerne og andre interesserede parter mulighed for at komme med forslag til fremtidens EU og drøfte dem online i realtid med andre borgere, interesserede parter, embedsmænd og ledere samt eksperter fra hele Europa. Kommissionen vil igen bruge internettet til at involvere borgerne og grupper fra civilsamfundet i sin politiske dagsorden. Onlineforummet giver interesserede parter en enestående og direkte kommunikationskanal til beslutningstagerne i Bruxelles. Forummet har i løbet af hele måneden for det indre marked været ramme om debatter inden for fire emner: beskæftigelse, sociale rettigheder, banker og e-handel - på alle 24 EU-sprog.

Kommissær for det indre marked, Michel Barnier, udtaler: "Køb, salg og kommunikation online giver erhvervslivet og forbrugerne mange muligheder. Der findes dog fortsat mange hindringer: f.eks. kan det være kompliceret for onlinesælgere at kende deres forpligtelser med hensyn til moms og databeskyttelse. Og onlinekøbere kommer alt for ofte ud for, at de omdirigeres til webstedet for deres oprindelsesland, hvor de ikke har adgang til de samme tilbud, eller at deres udenlandske bankkort afvises, når der skal betales. Jeg opfordrer alle til at gøre opmærksom på den form for hindringer og fremkomme med forslag til forbedringer i de kommende dage. Jeg er overbevist om, at idéer fra den brede offentlighed vil kunne inspirere os her i Bruxelles, når vi skal indkredse de resterende hindringer på det indre marked og finde frem til, hvor EU skal sætte ind for at gøre borgernes liv lettere."

Debatterne finder sted fra mandag til onsdag (14.-16. oktober) og omhandler mere end 100 politiske forslag om e-handel, der allerede er indgivet af "netborgere" fra 24 lande, og spænder lige fra forslag om at give fri adgang til musik, bøger og film online i hele EU til et initiativ, der tager sigte på at oprette en hurtig reaktionsmekanisme i de tilfælde, hvor producenter, leverandører eller distributører ikke opfylder deres forpligtelser til at levere varer på tværs af grænserne i EU. Derudover gennemføres der online 26 live chats på 14 forskellige sprog med talere fra både civilsamfundet og EU-institutionerne. Den 16. oktober afholder Kommissionens formand, José Manuel Barroso, den afsluttende live chat i måneden for det indre marked.

Når de fire ugers debat om de fire politikområder er afsluttet, afholdes der den 23. oktober en tv-transmitteret debat for at samle trådene fra alle disse drøftelser, som kan ses på EuroNews. Fem deltagere fra de foregående fire ugers debat vil blive indbudt til at deltage i denne sidste debat med kommissær Michel Barnier, hvor de kan fremlægge deres idéer til at ændre Europa.

Baggrund

Måneden for det indre marked finder sted online på http://www.yourideasforeurope.eu/da henover 4 på hinanden følgende uger, hvor der drøftes et nyt politisk emne hver uge:

  • 23. - 25. september, beskæftigelse: Hvordan finder man arbejde, starter en virksomhed eller får sine kvalifikationer anerkendt i Europa?

  • 30. september – 2. oktober, sociale rettigheder: Hvilke socialsikringsrettigheder skal vi have på EU's indre marked med hensyn til pensioner, sundhedspleje, offentlige tjenester osv.?

  • 7. - 9. oktober, banker: Hvad mere kan der gøres for at beskytte indskud, forebygge endnu en økonomisk krise og sikre, at bankerne investerer i realøkonomien for at fremme væksten?

  • 14. - 16. oktober, e-handel: Hvor let er det at sælge varer online eller købe dem og få dem leveret i et andet land som kunde? Hvor godt beskyttes dine oplysninger på sociale netværk?

Måneden for det indre marked er en enestående mulighed for Europas "netborgere" til at give deres mening til kende og udfordre og forbedre nye politiske idéer indsendt online. Deltagerne kan interagere med beslutningstagerne på forskellige måder. De kan:

  • stemme om og kommentere politiske idéer indsendt af enkeltpersoner, organisationer og virksomheder

  • stille spørgsmål og diskutere med kommissærer, medlemmer af Europa-Parlamentet, EU-eksperter og nationale personligheder via live videochats; der er planlagt ca. 80 af disse live chats i løbet af debatmåneden

  • fem deltagere vil blive inviteret til at deltage i en endelig debat med kommissær Michel Barnier på Euronews den 23. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Der kan stadig indsendes ideer via onlineplatformen. Næsten 750 idéer, der er forelagt af interessenter og enkeltpersoner, er offentliggjort på webstedet www.yourideasforeurope.eu. Debatten om idéer for beskæftigelse blev lanceret den 23. september, debatten om idéer for sociale rettigheder den 30. september og debatten om idéer for banker den 7. oktober, mens debatten om idéer for e-handel lanceres den 14. oktober.

Uafhængige ordstyrere vil opsummere resultaterne af debatterne – de idéer, som deltagerne mener, kan ændre Europa. De vil også blive samlet i en endelig rapport, som vil blive offentliggjort og indgå i EU's arbejde i fremtiden.

Yderligere oplysninger

yourideasforeurope.eu

Se også IP/13/847 (beskæftigelse), IP/13/882 (sociale rettigheder) og IP/13/914 (banker).

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar