Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 14 d.

Energetika. Komisija skelbia 250 infrastruktūros projektų, kuriems gali būti skirti 5,85 mlrd. EUR, sąrašą

Moderni infrastruktūra su tinkamomis jungiamosiomis linijomis ir patikimais tinklais yra itin svarbi kuriant integruotą energijos rinką, kurioje vartotojams būtų užtikrintas geriausias jų mokamos kainos ir kokybės santykis. Šiandien Europos Komisija patvirtino maždaug 250 svarbiausių energetikos infrastruktūros projektų sąrašą. Šiems vadinamiesiems bendros svarbos projektams bus taikomos paspartintos licencijų išdavimo procedūros ir geresnės reguliavimo sąlygos. Be to, jiems gali būti skirta finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę – pagal ją transeuropinei energetikos infrastruktūrai 2014–2020 m. numatyta 5,85 mlrd. EUR. Tai padės projektus įgyvendinti sparčiau ir jie bus patrauklesni investuotojams. Projektus baigus įgyvendinti, valstybėms narėms bus lengviau integruoti savo energijos rinkas, jos galės įvairinti savo energijos šaltinius ir bus padėta panaikinti kai kurių valstybių narių energetinę izoliaciją. Be to, tinkle bus galima naudoti vis daugiau atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir dėl to mažės išmetamo CO2 kiekis.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris teigė: „Turime užtikrinti, kad ribotos lėšos būtų naudojamos išmintingai ir kad ES pinigai būtų skirti tam, kas naudingiausia Europos vartotojams. Parengę šį energetikos infrastruktūros projektų sąrašą ir informavę apie jų privalumus taip pat tikimės pritraukti daugiau investuotojų.“

Į sąrašą įtraukta beveik 140 elektros energijos perdavimo ir akumuliavimo srities projektų, apie 100 dujų perdavimo, saugojimo bei suskystintų gamtinių dujų srities projektų ir keli naftos bei pažangiųjų tinklų projektai. Šių projektų vykdymui bus naudingi keli dalykai:

  • spartesnės planavimo ir leidimų išdavimo procedūros (įpareigojantis trejų su puse metų terminas);

  • bendra nacionalinė kompetentinga institucija, kuri koordinuos leidimų išdavimo procedūras veikdama vieno langelio principu;

  • mažesnės projektų rengėjų ir valdžios institucijų administracinės sąnaudos dėl labiau supaprastintos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, tuo pat metu laikantis Europos Sąjungos teisės reikalavimų;

  • didesnis skaidrumas ir aktyvesnis visuomenės dalyvavimas;

  • projektai bus matomesni ir patrauklesni investuotojams dėl veiksmingesnės reguliavimo sistemos, pagal kurią sąnaudos paskirstomos valstybėms, kurios iš baigto projekto gaus daugiausiai naudos;

  • galimybė gauti finansinę paramą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Tai bus labai svarbu pritraukiant būtiną privatųjį ir viešąjį finansavimą, o lėšų gauti bus galima jau 2014 m.

Kad projektas būtų įtrauktas į sąrašą, jis turėjo būti labai naudingas mažiausiai dviem valstybėms narėms, juo turi būti prisidedama prie rinkos integracijos ir skatinama konkurencija, didinamas tiekimo saugumas ir mažinamas išmetamo CO2 kiekis.

Komisija atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos leidimų išdavimo priemonės ir vykdomi projektai. Bendros svarbos projektų sąrašas kas dvejus metus bus atnaujinamas ir taip bus įtraukiama reikiamų naujų projektų bei pašalinami nebeaktualūs projektai.

Pagrindiniai faktai

Didžiulis investicijų į energetikos infrastruktūrą poreikis buvo viena iš priežasčių, kodėl 2011 m. pasiūlytas Reglamentas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E gairės). TEN-E gairėse numatomas strateginis planas, kokia ilgainiui galėtų būti Europos Sąjungos energetikos infrastruktūros sistema, ir pradedama vartoti bendros svarbos projektų sąvoka. Jose nurodomi devyni strateginiai prioritetiniai infrastruktūros koridoriai elektros, dujų ir naftos srityse bei trys ES masto infrastruktūros prioritetinės sritys – elektros energijos magistralės, pažangieji tinklai ir anglies dioksido transportavimo tinklai.

Galutinį sąrašą Komisija patvirtino po nuodugnaus nustatymo ir vertinimo proceso. Siūlomus projektus vertino ir iki 2013 m. liepos mėn. bendros svarbos projektų regioninį sąrašą sudarė dvylika ad hoc regioninių darbo grupių, kurių kiekviena buvo atsakinga už vieną strateginę prioritetinę sritį arba koridorių. Dėl pagrindinių infrastruktūros problemų ir dėl galimų bendros svarbos projektų sąrašo projekto jos taip pat konsultavosi su visuomene ir suinteresuotosioms šalims, įskaitant nevyriausybines aplinkos organizacijas. Rengiant galutinį sąrašą kaip regioninių grupių nariai dalyvavo valstybių narių, Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E), Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G), nacionalinių perdavimo sistemų operatorių ir projektų rengėjų, nacionalinių reguliavimo institucijų ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) atstovai.

Daugiau informacijos

Visas bendros svarbos projektų sąrašas pagal šalis

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Informacinis pranešimas apie bendros svarbos projektus. MEMO/13/880

Asmenys ryšiams:

Nicole Bockstaller, tel. +32 2 295 25 89

Marlene Holzner, tel. +32 2 296 01 96


Side Bar