Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 14.

Energiaügy: a Bizottság nyilvánosságra hozza azon 250 infrastruktúra-fejlesztési projekt listáját, amely részesülhet az 5,85 milliárd euró összegű finanszírozásból

Ahhoz, hogy az integrált belső piac a lehető legjobbat nyújthassa a fogyasztóknak a pénzükért cserébe, elengedhetetlen a megfelelő rendszerösszekötőket és megbízható hálózatot magában foglaló korszerű infrastruktúra. Az Európai Bizottság ma elfogadta a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra-projektek listáját. Ebben mintegy 250 projekt szerepel. Ezeket az úgynevezett „közös érdekű projekteket” gyorsított eljárással lehet majd engedélyeztetni, szabályozási feltételeik kedvezőbbek lesznek, és pénzügyi támogatás igényelhető majd utánuk az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, amely a transzeurópai energetikai infrastruktúra céljára 5,85 milliárd eurót különített el a 2014–2020-as időszakra. Ezáltal e projektek gyorsabban valósulhatnak meg, és a befektetők vonzóbbnak fogják találni őket. Megvalósulásuk után e projektek segítséget jelentenek majd a tagállamoknak abban, hogy energiapiacaikat integrálják, energiaszükségleteiket többféle forrásból fedezzék, és enyhítsék egyes tagállamok energetikai elszigeteltségét. Ezenkívül az energiahálózatot alkalmassá fogják tenni nagyobb mennyiségű megújuló energia betáplálására, miáltal csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „Ügyelnünk kell arra, hogy korlátozott pénzügyi erőforrásaink felhasználása megfontolt legyen, és hogy az Európai Unió pénze oda kerüljön, ahol leginkább szolgálja az európai fogyasztók érdekét. Az energetikai infrastruktúra-projektek listájától és a hozzá kapcsolódó előnyöktől azt is reméljük, hogy több befektetőt sikerül idevonzani.”

A lista közel 140 villamosenergia-átviteli és szállítási projektet, mintegy 100 földgáz-szállítási és -tárolási, illetve a cseppfolyósított földgázzal (LNG) összefüggő projektet, továbbá a kőolajjal és az intelligens energiahálózatokkal kapcsolatos projekteket is tartalmaz. E projektek bizonyos előnyöket fognak élvezni:

  • gyorsított tervezési és engedélyeztetési eljárás (kötelező erejű három és fél éves időkorlát);

  • egyetlen illetékes nemzeti hatóság intézkedik valamennyi engedélyeztetési eljárásban (egyablakos ügyintézés);

  • az ésszerűsített környezetvédelmi értékelés igazgatási költségeket takarít meg a projektgazdáknak és a hatóságoknak, és egyúttal biztosítja az uniós jog követelményeinek tiszteletben tartását;

  • a projektek átláthatóbbak lesznek, és a nyilvánosság fokozottabban részt vehet bennük;

  • a megerősített szabályozási keret megnöveli a projektek ismertségét és vonzerejét a befektetők körében, mivel a költségeket azokkal az országokkal fizetteti meg, amelyek a legtöbb előnyét látják a kész projektnek;

  • pénzügyi támogathatóság az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből. Ennek kulcsszerepe lesz a szükséges – akár már 2014-ben esedékes – magán- és közfinanszírozás mozgósításában.

Egy projekt akkor vehető fel a listára, ha jelentős haszna van legalább két tagállamra nézve, előmozdítja a piaci integrációt és élénkíti a versenyt, továbbá fokozza az ellátásbiztonságot és csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.

A Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a kiadott engedélyekben foglaltak betartását és a projektek megvalósításában elért eredményeket. A közös érdekű projektek listáját a Bizottság kétévente aktualizálni fogja az időközben szükségessé váló projektek felvétele és az aktualitásukat vesztett projektek törlése céljából.

Háttér

Többek között az energetikai infrastruktúrába való beruházás égető szüksége vezetett a transzeurópai energiainfrastruktúrákra vonatkozó iránymutatásokról (TEN-E iránymutatások) szóló rendeletjavaslat 2011. évi előterjesztéséhez. A TEN-E iránymutatások stratégiai keretbe foglalták az energetikai infrastruktúráról alkotott hosszú távú uniós elképzelést, és bevezették a közös érdekű projekt fogalmát. Az iránymutatások kilenc kiemelt jelentőségű folyosót jelöltek ki a villamosenergia-, földgáz- és kőolaj-infrastruktúrán belül, továbbá uniós szinten három kiemelt jelentőségű területet jelöltek meg: a villamosenergia-szupersztrádákat, az intelligens hálózatokat és szén-dioxid-szállítási hálózatokat.

A végleges listát a Bizottság gondos válogatás és mélyreható értékelés nyomán fogadta el. Az induló projekteket tizenkét – egy-egy kiemelt jelentőségű stratégiai területtel, illetve folyosóval foglalkozó – eseti regionális munkacsoport értékelte. E munkacsoportok 2013. júliusáig összeállították a közös érdekű projektek regionális listáit. Ezenkívül a főbb infrastruktúra-szűkületekről és a közös érdekű projektek listájáról kikérték a nyilvánosság és az érdekelt felek – köztük nem kormányzati szervezetek – véleményét is. A tagállamok, a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-E), a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-G), az országos átviteli- és szállításrendszerek üzemeltetői, a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) mindannyian – a regionális csoportokba küldött képviselőik révén – részt vettek a végleges lista összeállításában.

További információ

A közös érdekű projektek teljes listája országonkénti bontásban:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Tájékoztató a közös érdekű projektekről: MEMO/13/880

Kapcsolattartók:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar