Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. listopada 2013.

Energetika:Komisija predstavlja popis od 250 infrastrukturnih projekata koji bi mogli ispunjavati uvjete za financiranje u vrijednosti od 5,85 milijardi eura

Moderna infrastruktura s odgovarajućim sustavima povezivanja i pouzdanim mrežama presudna je za integrirano energetsko tržište na kojem potrošači dobivaju najbolju vrijednost za svoj novac. Danas je Europska komisija donijela popis od otprilike 250 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata. Tim „projektima od zajedničkog interesa” (PCI) pogodovat će ubrzani postupci izdavanja dozvola i poboljšani regulatorni uvjeti, a predviđena je i financijska potpora iz instrumenta za povezivanje Europe u okviru kojeg su za razdoblje od 2014. do 2020. za transeuropsku energetsku infrastrukturu dodijeljena proračunska sredstva u iznosu od 5,85 milijardi EUR. Time će se omogućiti njihova brža provedba, a ujedno će postati zanimljiviji ulagačima. Države članice će nakon završetka projekata moći lakše integrirati svoja energetska tržišta, omogućit će im se diversifikacija energetskih izvora te će se prekinuti energetska izoliranost nekih država članica. Osim toga, zahvaljujući tim projektima omogućit će se još veća uključenost obnovljivih izvora energije u energetsku mrežu te će se stoga smanjiti emisije CO2.

„Moramo se pobrinuti da se naša ograničena financijska sredstva troše razumno te da je novac EU-a namijenjen nečemu što europskim potrošačima donosi najveću korist. Nadamo se i tome da ćemo ovim popisom energetskih infrastrukturnih projekata i njihovim popratnim pogodnostima privući više ulagača.”, rekao je Günther Oettinger, povjerenik za energetiku.

Na popisu se nalazi oko 140 projekata u području prijenosa električne energije i njezinog skladištenja, otprilike 100 projekata u području prijenosa plina, skladištenja i ukapljenog prirodnog plina te nekoliko projekata u vezi s naftom i pametnim mrežama. Projekti će imati koristi od brojnih pogodnosti:

  • ubrzanu izradu planova i ubrzane postupke izdavanja dozvola (obvezujući vremenski rok od tri i pol godine)

  • jedinstveno nacionalno nadležno tijelo djelovat će kao jedinstvena točka nadležna za postupak izdavanja dozvola

  • smanjenje administrativnih troškova za nositelje projekta i nadležna tijela zbog pojednostavljenog postupka procjene okoliša, uz poštovanje zakonodavstva Unije

  • povećanu transparentnost i poboljšano sudjelovanje javnosti

  • povećanu prepoznatljivost i privlačnost za ulagače zahvaljujući poboljšanom regulatornom okviru na temelju kojeg troškove snose zemlje koje imaju najveću korist od završenog projekta

  • mogućnost primanja financijske potpore iz instrumenta za povezivanje Europe. To će imati ključnu ulogu u osiguranju potrebnog privatnog i javnog financiranja, a predviđa se da bi financiranje moglo početi već od 2014.

Kako bi se projekt mogao uključiti na popis, najmanje dvije države članice moraju od njega imati značajnu korist. Osim toga, potrebno je da pridonosi integraciji tržišta i jačanju tržišnog natjecanja te većoj sigurnosti opskrbe i smanjenju emisija CO2.

Komisija će pomno nadzirati provedbu mjera u području izdavanja dozvola te izgradnju infrastrukture u okviru projekata. Naposljetku, popis projekata od zajedničkog interesa ažurirat će se svake dvije godine radi integriranja novih potrebnih projekata i uklanjanja onih koji su zastarjeli.

Pozadina

Velika potreba za ulaganjima u energetsku infrastrukturu jedan je od razloga zbog kojeg je u 2011. godini predložena Uredba o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu (smjernice TEN-E). Smjernicama TEN-E osigurava se strateški okvir za dugoročnu viziju energetske infrastrukture Europske unije i uvodi pojam projekata od zajedničkog interesa. Njima se utvrđuju devet strateških infrastrukturnih prioritetnih koridora u području električne energije, plina i nafte te tri infrastrukturna prioritetna područja na razini EU-a za elektroenergetske autoceste, pametne mreže i prometne mreže za prijevoz ugljičnog dioksida.

Komisijino odobrenje konačnog popisa uslijedilo je nakon temeljitog utvrđivanja i postupka vrednovanja. Do srpnja 2013. dvanaest ad-hoc regionalnih radnih skupina od kojih svaka obuhvaća jedno strateško prioritetno područje ili koridor ocijenilo je predložene projekte i izradilo regionalni popis projekata od zajedničkog interesa. Osim toga, radne skupine savjetovale su se s javnošću i dionicima, uključujući s nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša, o najvećim uskim grlima infrastrukture te o nacrtu popisa potencijalnih projekata od zajedničkog interesa. Predstavnici država članica, Europska mreža operatora prijenosnog sustava za električnu energiju i plin (ENTSO-E i ENTSO-G), nacionalni operatori prijenosnih sustava i nositelji projekata, nacionalna regulatorna tijela te Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) sudjelovali su kao članovi regionalnih skupina u izradi konačnog popisa.

Više informacija

Potpuni popis projekata od zajedničkog interesa po državama:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Obavijest o projektima od zajedničkog interesa MEMO/13/880

Osobe za kontakt:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar