Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 16 octombrie 2013

Extinderea UE: priorități pentru 2014

În cadrul unei serii de rapoarte anuale adoptate astăzi, Comisia Europeană recomandă acordarea statutului de țară candidată în cazul Albaniei și, pentru a cincea oară consecutiv, deschiderea negocierilor de aderare cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. De asemenea, Comisia evaluează progresele realizate în ultimul an de celelalte țări din Balcanii de Vest și de Turcia în direcția aderării la UE. Având în vedere decizia Guvernului Islandei de a suspenda negocierile de aderare, un raport simplificat privind Islanda face bilanțul stadiului actual al situației din perspectiva alinierii la UE.

Cu ocazia prezentării pachetului anual privind extinderea, dl comisar Štefan Füle a declarat: «Extinderea este un proces în derulare și în pofida crizei economice este o politică benefică — aceasta constituie o parte a soluției. Extinderea este în continuare una dintre cele mai eficiente politici ale UE. Prin abordarea „principiilor fundamentale”, ca de exemplu lupta împotriva corupției, buna guvernanță economică, libertatea de exprimare și mass-media, drepturile omului și protecția minorităților, această politică întărește stabilitatea politică și economică în țările care doresc să adere la UE, precum și în Uniunea Europeană în ansamblu.”

Strategia de extindere, adoptată astăzi, confirmă relevanța continuă a principiilor fundamentale care stau la baza criteriilor de aderare de la Copenhaga asupra cărora UE a convenit în urmă cu 20 de ani. Acestea includ statul de drept, care rămâne ferm ancorat în centrul procesului de extindere. Țările vizate trebuie să abordeze aspecte precum reforma sistemului judiciar și lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, la începutul negocierilor de aderare, pentru a demonstra evidențe solide în materie de rezultate sustenabile.

Criza economică mondială a subliniat necesitatea ca toate țările să își consolideze guvernanța economică și să amelioreze competitivitatea. Comisia a prezentat o serie de propuneri pentru a sprijini acest obiectiv, inclusiv introducerea unor strategii naționale de reformă economică și a unor planuri de acțiune pentru gestionarea finanțelor publice.

Evenimentele recente dintr-o serie de țări implicate în procesul de aderare au subliniat importanța consolidării instituțiilor democratice și a promovării unor procese democratice cu un caracter mai favorabil incluziunii. Toate țările din Balcanii de Vest și Turcia trebuie să efectueze reforme suplimentare pentru a se asigura că sunt respectate în practică principiile libertății de exprimare, precum și drepturile persoanelor care aparțin minorităților, inclusiv drepturile romilor. Sunt necesare măsuri mai solide pentru a proteja alte grupuri vulnerabile împotriva discriminării, în special din motive de orientare sexuală. În procesul de aderare, Comisia va acorda o prioritate mai mare acestor aspecte, inclusiv printr-o mai bună orientare a finanțării pentru preaderare și prin asistența sporită pentru a sprijini incluziunea romilor prin intermediul unui „mecanism” care vizează romii.

Pentru constatările și recomandările detaliate privind fiecare țară, a se vedea următoarele memo:

Muntenegru: MEMO/13/893

Serbia: MEMO/13/894

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei: MEMO/13/890

Albania: MEMO/13/888

Bosnia și Herțegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turcia: MEMO/13/895

Islanda: MEMO/13/891

* Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244 și Avizului CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Context

SITUAȚIA PE ȚĂRI

MUNTENEGRU: țară candidată – a depus cererea de aderare în 2008. Negocierile de aderare au început în iunie 2012. Două capitole de negociere au fost deschise și închise provizoriu. Reuniunile de examinare analitică s-au încheiat. În iunie, Muntenegru a adoptat planuri de acțiune privind capitolul de negociere 23 (sistemul judiciar și drepturile fundamentale) și capitolul 24 (justiție, libertate și securitate). În urma unei evaluări pozitive din partea Comisiei, în septembrie, UE a cerut Muntenegrului să își prezinte pozițiile de negociere cu privire la aceste capitole. Muntenegru și-a prezentat pozițiile de negociere la începutul lunii octombrie.

SERBIA: țară candidată - și-a depus cererea de aderare în 2009 și a obținut statutul de țară candidată în martie 2012. Dialogul dintre Belgrad și Pristina, facilitat de UE, a fost lansat în martie 2011. În aprilie 2013, s-a ajuns, cu Kosovo, la primul acord privind principiile care reglementează normalizarea relațiilor. Dinamismul reformelor a fost, de asemenea, reînvigorat în Serbia. Consiliul European a decis în iunie 2013 să înceapă negocierile de aderare. Prima conferință interguvernamentală privind negocierile de aderare a Serbiei va avea loc în ianuarie 2014 cel mai târziu, după ce Consiliul adoptă cadrul de negociere pe care Comisia l-a propus în iulie 2013. Între timp, procesul de examinare analitică a început în septembrie 2013. Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) a intrat în vigoare la 1 septembrie.

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI: țară candidată – și-a depus cererea de aderare în 2004. Această țară continuă să îndeplinească într-o măsură suficientă criteriile politice. Criza politică ce a survenit la sfârșitul anului trecut este dovada necesității unei politici caracterizate printr-un grad mai mare de incluziune și constructivism. În cadrul dialogului la nivel înalt privind aderarea s-a pus un accent mai mare pe reformele legate de UE și pe obținerea de rezultate în acest sens. Este necesar să se acorde o atenție mai mare punerii în aplicare efective, abordând deficiențele din domeniul libertății de exprimare și îmbunătățind independența și competența instanțelor. Comisia a recomandat, cinci ani la rând, ca negocierile de aderare să fie lansate. Consiliul nu a adoptat încă o decizie în acest sens. Comisia consideră că o decizie de deschidere a negocierilor de aderare ar contribui, de asemenea, la crearea condițiilor pentru a găsi o soluție la problema denumirii țării și pentru a îmbunătăți relațiile de bună vecinătate.

ALBANIA: țară potențial candidată - și-a depus candidatura în 2009. Alegerile parlamentare din iunie au fost efectuate în ansamblu în mod ordonat. Albania a adoptat o serie de instrumente juridice importante, inclusiv principalele cerințe pentru acordarea statutului de țară candidată, și a continuat eforturile de combatere a corupției și a criminalității organizate. În acest context, Comisia [recomandă acordarea statutului de țară candidată plecând de la premisa că Albania continuă să ia măsuri în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției]. Înainte ca Comisia să poată recomanda deschiderea negocierilor de aderare, Albania va trebui să intensifice reformele în domeniile prioritare esențiale, în special în ceea ce privește statul de drept.

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA: țară potențial candidată - are o perspectivă europeană, la fel ca restul țărilor din Balcanii de Vest. Lansarea, anul trecut, a dialogului la nivel înalt cu Bosnia și Herțegovina a fost un element pozitiv, însă rezultatele obținute până în prezent de Bosnia și Herțegovina rămân sub așteptări. Nu s-au înregistrat evoluții în ceea ce privește relațiile cu UE, fiind necesare eforturi considerabile pentru îndeplinirea condițiilor care permit intrarea în vigoare a ASA și pentru o cerere de aderare credibilă.

KOSOVO: țară potențial candidată – are o perspectivă europeană, la fel ca restul țărilor din regiunea Balcanilor de Vest. Dialogul dintre Pristina și Belgrad, facilitat de UE, a fost lansat în martie 2011. În aprilie 2013, s-a ajuns, cu Serbia, la primul acord privind principiile care reglementează normalizarea relațiilor. În iunie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo. Negocierile sunt pe punctul de a începe.

TURCIA: țară candidată – a depus cererea de aderare în 1987. Negocierile de aderare au început în octombrie 2005; 13 capitole sunt deschise, din care un capitol este închis provizoriu. În iunie 2013, Consiliul a convenit să deschidă capitolul de negociere 22 privind politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, poziția comună urmând a face obiectul confirmării de către Consiliul Afaceri Generale, după prezentarea de către Comisie a raportului anual privind progresele înregistrate. Comisia subliniază faptul că este important ca UE să își consolideze angajamentul cu Turcia, astfel încât aceasta să rămână criteriul de referință pentru reformele din această țară.

ISLANDA: țară candidată - și-a depus cererea de aderare în 2009. Negocierile de aderare au început în iunie 2010 și au fost suspendate de către Islanda în mai 2013, 27 de capitole fiind deschise, din care 11 sunt închise provizoriu. Întrucât Islanda este deja membră a SEE și a spațiului Schengen, o mare parte a legislației sale este deja aliniată la cea a UE.

Informații suplimentare

Documentele pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Persoane de contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar