Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 16. listopada 2013.

Proširenje EU-a: prioriteti za 2014.

U skupini danas donesenih godišnjih izvješća Europska komisija preporučila je dodjelu statusa države kandidatkinje Albaniji i, peti put za redom, otvaranje pristupnih pregovora s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom. Komisija je također ocijenila napredak u smjeru pristupanja EU-u ostalih država zapadnog Balkana i Turske u protekloj godini. S obzirom na odluku islandske vlade da zamrzne pregovore o pristupanju, u pojednostavljenom izvješću o Islandu procjenjuje se trenutačno stanje njegove usklađenosti s EU-om.

Tijekom prezentacije godišnjeg paketa za proširenje povjerenik Štefan Füle rekao je: „Proširenje je proces u nastajanju i unatoč ekonomskoj krizi riječ je o dobroj politici koja sačinjava dio rješenja. Proširenje je i dalje jedna od najučinkovitijih politika EU-a. Budući da se proširenjem prije svega rješavaju temeljna pitanja, kao što su borba protiv korupcije, dobro gospodarsko upravljanje, sloboda izražavanja i medijska sloboda, ljudska prava i zaštita manjina, njime se jača politička i gospodarska stabilnost država kandidatkinja i EU-a u cjelini.”

Danas donesena strategija proširenja potvrđuje trajnu važnost temelja kopenhaških kriterija članstva koje je EU utvrdio prije 20 godina. Oni uključuju vladavinu prava koja je čvrsto ugrađena u samo srce procesa proširenja. Države o kojima je riječ trebaju se na početku pregovora o pristupanju uhvatiti u koštac s pitanjima kao što su reforma pravosuđa te borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, kako bi pokazale solidnu evidenciju održivih rezultata.

Globalna gospodarska kriza pokazala je da sve države trebaju ojačati svoje gospodarsko upravljanje i poboljšati konkurentnost. Komisija je iznijela niz prijedloga u potporu tom cilju, uključujući uvođenje nacionalnih strategija za reformu gospodarstva i akcijske planove za javno upravljanje financijama.

Nedavni događaji u nekim državama u procesu pristupanja pokazali su važnost jačanja demokratskih institucija i omogućivanja šireg pristupa demokratskim procesima. Sve države zapadnog Balkana i Turska trebaju provesti daljnje reforme kako bi osigurali da se u praksi poštuju načela slobode izražavanja i prava osoba koje pripadaju manjinama, uključujući Rome. Potrebne su čvršće mjere kako bi se ostale osjetljive skupine zaštitile od diskriminacije, posebice na osnovi spolne orijentacije. Komisija će dati veći prioritet rješavanju tih pitanja tijekom procesa pristupanja, između ostalog s pomoću boljeg usmjerivanja pretpristupnog financiranja i povećane pomoći uključivanju Roma u okviru programa potpore za Rome.

Detaljne nalaze i preporuke za pojedinačne države možete pogledati u Obavijestima:

Crna Gora: MEMO/13/893

Srbija: MEMO/13/894

Bivša jugoslavenska republika Makedonija: MEMO/13/890

Albanija: MEMO/13/888

Bosna i Hercegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turska: MEMO/13/895

Island: MEMO/13/891

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Pozadina

DRŽAVA

CRNA GORA: država kandidatkinja – podnijela je zahtjev za članstvo 2008. Pregovori o pristupanju počeli su u lipnju 2012. Dva su pregovaračka poglavlja otvorena i privremeno zatvorena. Dovršeni su sastanci u svrhu „provjere”. Crna Gora u lipnju je prihvatila akcijske planove za pregovaračko poglavlje 23. (pravosuđe i temeljna ljudska prava) i 24. (pravosuđe, sloboda i sigurnost). Nakon pozitivne ocjene Komisije EU je u rujnu zatražio od Crne Gore da dostavi svoja pregovaračka stajališta o tim poglavljima. Crna Gora dostavila je svoja pregovaračka stajališta početkom listopada.

SRBIJA: država kandidatkinja – zahtjev za članstvo podnijela je 2009., a status kandidatkinje dobila je u ožujku 2012. Uz pomoć EU-a u ožujku 2011. pokrenut je dijalog između Beograda i Prištine. Prvi sporazum s Kosovom o načelima za normalizaciju odnosa postignut je u travnju 2013. Reforme su dobile na zamahu i u Srbiji. U lipnju 2013. Europsko vijeće odlučilo je otvoriti pristupne pregovore. Prva međuvladina konferencija o pristupnim pregovorima sa Srbijom održat će se najkasnije u siječnju 2014., nakon što Vijeće prihvati pregovarački okvir koji je Komisija predložila u srpnju 2013. U međuvremenu „provjera” je započela u rujnu 2013. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) stupio je na snagu 1. rujna.

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: država kandidatkinja – podnijela je zahtjev za članstvo 2004. Ta država i dalje dostatno ispunjava političke kriterije. Politička kriza krajem prošle godine upućuje na potrebu za inkluzivnijom i konstruktivnijom politikom. Pristupni dijalog na visokoj razini doveo je do veće usredotočenosti na reforme koje se odnose na EU i njihovu provedbu. Treba obratiti veću pozornost na učinkovitu provedbu, rješavanje nedostataka u području slobode izražavanja te poboljšanje neovisnosti i stručne sposobnosti sudova. Komisija je pet godina za redom preporučila otvaranje pristupnih pregovora. Vijeće još nije donijelo odluku o tom pitanju. Komisija vjeruje da bi odluka u prilog otvaranju pristupnih pregovora pridonijela i stvaranju uvjeta za rješenje pitanja imena i poboljšanju susjedskih odnosa.

ALBANIJA: potencijalna država kandidatkinja – podnijela je zahtjev za članstvo 2009. Parlamentarni izbori u lipnju provedeni su uglavnom uredno. Albanija je donijela niz važnih pravnih instrumenata, uključujući ključne uvjete za dodjeljivanje statusa države kandidatkinje, i nastavila djelovati u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U ovom svjetlu Komisija [preporučuje dodjeljivanje statusa države kandidatkinje pod uvjetom da Albanija nastavi djelovati u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije]. Prije nego što Komisija bude u mogućnosti preporučiti otvaranje pristupnih pregovora, Albanija mora pojačati reforme u ključnim prioritetnim područjima, posebice s obzirom na vladavinu prava.

BOSNA I HERCEGOVINA: potencijalna država kandidatkinja – ima europsku perspektivu, poput ostalih država zapadnog Balkana. Prošlogodišnje pokretanje dijaloga na visokoj razini s Bosnom i Hercegovinom bilo je pozitivno, no rezultati koje su dosad postigli čelnici Bosne i Hercegovine i dalje su ispod očekivane razine. Odnosi s EU-om u stanju su mirovanja i potrebni su znatni napori kako bi se zadovoljili uvjeti za stupanje na snagu SSP-a i za vjerodostojan zahtjev za članstvo.

KOSOVO: potencijalna država kandidatkinja – dijeli europsku perspektivu s ostalim državama regije zapadnog Balkana. Uz pomoć EU-a u ožujku 2011. pokrenut je dijalog između Beograda i Prištine. Prvi sporazum sa Srbijom o načelima za normalizaciju odnosa postignut je u travnju 2013. U lipnju 2013. Vijeće je ovlastilo Komisiju da počne pregovore za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Pregovori će uskoro početi.

TURSKA: država kandidatkinja – podnijela je zahtjev za članstvo 1987. Pristupni pregovori počeli su u listopadu 2005; od 13 otvorenih poglavlja jedno je privremeno zatvoreno. U lipnju 2013. Vijeće je dalo suglasnost za otvaranje poglavlja 22. o regionalnoj politici i usklađivanju strukturnih instrumenata, s tim da je zajedničko stajalište podložno potvrdi Vijeća za opće poslove nakon prezentacije Komisijina godišnjeg izvješća o napretku. Komisija je naglasila važnost pojačanog angažmana EU-a u Turskoj kako bi i dalje djelovao kao referentno mjerilo za reforme u toj zemlji.

ISLAND: država kandidatkinja – podnijela je zahtjev za članstvo 2009. Pristupni pregovori počeli su u lipnju 2010. no Island ih je u svibnju 2013. zamrznuo; od 27 otvorenih poglavlja 11 je privremeno zatvoreno. Budući da je Island članica EGP-a i schengenskog područja, njegovo je zakonodavstvo velikim dijelom već usklađeno sa zakonodavstvom EU-a.

Više informacija

Dokumente možete pronaći ovdje:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontakti:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar