Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2013

Διεύρυνση της ΕΕ: προτεραιότητες για το 2014

Σε μια σειρά από ετήσιες εκθέσεις που παρουσίασε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί στην Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για προσχώρηση στην ΕΕ και, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης την πρόοδο που σημείωσαν τον προηγούμενο χρόνο οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία στην πορεία τους προς την προσχώρηση στην ΕΕ. Λόγω της απόφασης της κυβέρνησης της Ισλανδίας να αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σε σύντομη έκθεση περιγράφεται η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη συμμόρφωση της Ισλανδίας της με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη για τη διεύρυνση, ο επίτροπος Στέφαν Φούλε δήλωσε: "Η διεύρυνση είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και παρά την οικονομική κρίση είναι μια καλή πολιτική, καθώς αποτελεί μέρος της λύσης. Η διεύρυνση εξακολουθεί να είναι μια από τις αποτελεσματικότερες πολιτικές της ΕΕ. Δίνοντας προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των μειονοτήτων, ενισχύουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα των χωρών που επιθυμούν να προσχωρήσουν αλλά και της ΕΕ συνολικά."

Η στρατηγική διεύρυνσης που εγκρίθηκε σήμερα επιβεβαιώνει τη σημασία που εξακολουθούν να έχουν οι θεμελιώδεις αρχές των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση νέων μελών, τα οποία συμφωνήθηκαν από την ΕΕ πριν από 20 χρόνια. Στις αρχές αυτές συγκαταλέγεται το κράτος δικαίου, αρχή που παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενταξιακή διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η δικαστική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στα πρώτα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουν να επιδείξουν απτά και βιώσιμα αποτελέσματα.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση κατέδειξε ότι όλες οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν την οικονομική τους διακυβέρνηση και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή έχει προτείνει διάφορα μέτρα, όπως η εφαρμογή εθνικών στρατηγικών οικονομικής μεταρρύθμισης καθώς και σχέδια δράσης για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν σε ορισμένες υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες έδειξαν ότι έχει μεγάλη σημασία η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και οι περισσότερο περιεκτικές δημοκρατικές διαδικασίες. Όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τηρούνται στην πράξη η αρχή της ελευθερίας της έκφρασης καθώς και τα δικαιώματα μειονοτήτων όπως οι Ρομά. Χρειάζονται δραστικότερα μέτρα ώστε να προστατεύονται και άλλες ευάλωτες ομάδες από διακρίσεις, ειδικότερα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Επιτροπή θα δίνει ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα αυτά κατά τη διαδικασία προσχώρησης, και θα το επιτύχει με καλύτερα στοχευμένη προενταξιακή χρηματοδότηση και με χορήγηση μεγαλύτερης βοήθειας για την ένταξη των Ρομά, μέσω μιας ειδικής "διευκόλυνσης" για τους Ρομά.

Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε χώρα, βλέπε υπομνήματα:

Μαυροβούνιο: MEMO/13/893

Σερβία: MEMO/13/894

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: MEMO/13/890

Αλβανία: MEMO/13/888

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: MEMO/13/889

Κοσσυφοπέδιο*: MEMO/13/892

Τουρκία: MEMO/13/895

Ισλανδία: MEMO/13/891

* H ονομασία αυτή δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνη με την ΑΣΑΗΕ 1244/99 και τη γνωμοδότηση του ΔΔ για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Ιστορικό

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2008. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούνιο 2012. Έχουν ανοίξει δύο κεφάλαια διαπραγμάτευσης, τα οποία έκλεισαν προσωρινά. Οι συνεδριάσεις "αναλυτικής εξέτασης" έχουν ολοκληρωθεί. Τον Ιούνιο, το Μαυροβούνιο ενέκρινε σχέδια δράσης για διαπραγμάτευση των κεφαλαίων 23 (δικαστικά και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια). Μετά από θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή, τον Σεπτέμβριο η ΕΕ ζήτησε από το Μαυροβούνιο να υποβάλει τις διαπραγματευτικές του θέσεις για τα εν λόγω κεφάλαια. Το Μαυροβούνιο υπέβαλε τις διαπραγματευτικές του θέσεις στις αρχές Οκτωβρίου.

ΣΕΡΒΙΑ: υποψήφια χώρα - υπέβαλε αίτηση το 2009 και χαρακτηρίσθηκε υποψήφια χώρα τον Μάρτιο 2012. Ο διάλογος μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου υπό την αιγίδα της ΕΕ άρχισε τον Μάρτιο 2011. Η πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο επετεύχθη τον Απρίλιο 2013. Παράλληλα, εντάθηκε ο ρυθμός μεταρρυθμίσεων στη Σερβία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο 2013 να ανοίξει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2014 το αργότερο, αφού το Συμβούλιο εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή τον Ιούλιο 2013. Εν τω μεταξύ, η "αναλυτική εξέταση" ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2013. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2004. Η χώρα εξακολουθεί να πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολιτικά κριτήρια. Η πολιτική κρίση που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου χρόνου κατέδειξε την ανάγκη για περισσότερο περιεκτική και εποικοδομητική πολιτική. Ο ενταξιακός διάλογος υψηλού επιπέδου είχε σαν αποτέλεσμα να ιεραρχηθεί υψηλότερα η σημασία, και η υλοποίηση, των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσχώρηση στην ΕΕ. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματική εφαρμογή, στην αντιμετώπιση των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στη βελτίωση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων. Η Επιτροπή προτείνει, επί πέντε συνεχόμενα έτη, να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση επ' αυτού. Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια απόφαση υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων θα συνέβαλε επίσης στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εξεύρεση λύσης στο θέμα του ονόματος της χώρας καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων γειτονίας.

ΑΛΒΑΝΙΑ: δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο διεξήχθησαν σε γενικές γραμμές ομαλά. Η Αλβανία έχει εγκρίνει ορισμένες σημαντικές νομικές πράξεις, μεταξύ των οποίων βασικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας, καθώς και μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή προτείνει την παραχώρηση του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας με την επιφύλαξη ότι η Αλβανία θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Προτού μπορέσει η Επιτροπή να προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Αλβανία θα πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις σε κύριους τομείς προτεραιότητας, ειδικότερα όσον αφορά το κράτος δικαίου.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: δυνάμει υποψήφια χώρα – έχει ευρωπαϊκή προοπτική, όπως και οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η έναρξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πέρυσι ήταν ένα θετικό βήμα, αλλά τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει μέχρι τώρα οι ηγέτες της χώρας παραμένουν κατώτερα των προσδοκιών. Οι σχέσεις με την ΕΕ βρίσκονται σε στασιμότητα και θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες για να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθώς και για την υποβολή αξιόπιστης αίτησης προσχώρησης.

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: δυνάμει υποψήφια χώρα – έχει ευρωπαϊκή προοπτική, όπως και οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο διάλογος μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου, υπό την αιγίδα της ΕΕ, άρχισε τον Μάρτιο 2011. Η πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία επετεύχθη τον Απρίλιο 2013. Τον Ιούνιο 2013, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο. Οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.

TΟΥΡΚΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 1987. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Οκτώβριο 2005. Έχουν ανοίξει 13 κεφάλαια εκ των οποίων 1 έκλεισε προσωρινά. Τον Ιούνιο 2013, το Συμβούλιο συμφώνησε να ανοίξει για διαπραγμάτευση το κεφάλαιο 22 σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και τον συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων, εφόσον η κοινή θέση εγκριθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μετά την ανακοίνωση της ετήσιας έκθεσης προόδου από την Επιτροπή. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ανανεώσει η ΕΕ τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Τουρκία, ώστε να διατηρηθούν οι προοπτικές για μεταρρυθμίσεις στη χώρα.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2010 και ανεστάλησαν από την ίδια την Ισλανδία τον Μάιο 2013, ενώ είχαν ανοίξει 27 κεφάλαια εκ των οποίων τα 11 έκλεισαν προσωρινά. Δεδομένου ότι η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της είναι ήδη εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Περισσότερα

Τα έγγραφα υπάρχουν στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar