Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. oktobrī

UNESCO un Eiropas Savienība kopīgi īsteno pārmaiņas

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) un Eiropas Savienība šodien paziņoja, ka tās stiprinās savu sadarbību un izvērsīs kopīgos pasākumus abpusēji interesējošajās jomās, piemēram, izglītības, kultūras, zinātnes un tehnoloģiju, ūdens un okeānu, un vārda brīvības jomā. Šis lēmums ir pieņemts gadu pēc tam, kad UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone un Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs parakstīja Partnerības nolīgumu (saprašanās memorandu), kura mērķis ir apmainīties ar informāciju un ciešāk sadarboties kopēju interešu jomās.

Šā saprašanās memoranda ietvaros abas organizācijas vairākos pasaules reģionos ir uzsākušas virkni projektu izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā. Starp tiem ir tādi pasākumi kā izglītības un prasmju apmācība gados jauniem Sīrijas bēgļiem Jordānijā, ārkārtas reaģēšanas spēju veidošana pret cunami Haiti, dialoga un plašsaziņas līdzekļu atbildības stiprināšana Dienvidaustrumu Eiropā un kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana Ēģiptē, Jordānijā un Libānā. Pamatojoties uz šo nolīgumu, abas organizācijas ir sniegušas atbalstu tādām iniciatīvām kā Starptautiskā skolotāju darba grupa "Izglītība visiem", kas valstīm palīdz pieņemt darbā un apmācīt pietiekamu skaitu kompetentu un motivētu skolotāju.

Starp nākamajos 12 mēnešos iecerētajiem jaunajiem projektiem ir Timbuktu unikālo rokrakstu aizsardzība Mali, detalizēts pētījums par gruntsūdeņu resursiem Irākā, Vidusjūras reģiona valstu jaunatnes tīklu spēju nostiprināšana savu tiesību un pārstāvības aizstāvēšanai un tehniskā palīdzība jaunattīstības valstīm, lai stiprinātu kultūras kā ilgtspējīgas attīstības dzinējspēka lomu. Līdz ar jaunajām iniciatīvām Eiropas Komisijas ieguldījums partnerībā sasniegs aptuveni 30 miljonus eiro.

Mūsu kopīgais darbs nes augļus,” saprašanās memoranda pirmajā gadadienā sacīja UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova. “Esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību ļaus saturīgi risināt atsevišķas pamatvajadzības, kas ir nepieciešams, lai sekmētu iekļaujošu ilgtspējīgu attīstību, kas sakņojas kvalitatīvas izglītības pieejamībā visiem un cieņā pret kultūru daudzveidību.

Komisārs Piebalgs piebilda, ka “šī iniciatīva ir pierādījusi, ka sadarbība mūsu veikumu padara vēl efektīvāku. Eiropas Savienībai un UNESCO ir kopīgas vairākas prioritātes, un - pats galvenais - tām ir kopīga vēlme stiprināt pamatvērtības, lai panāktu iekļaujošu attīstību.

Vispārīga informācija

Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2012. gadā, ir noteiktas skaidras stratēģiskās prioritātes, un tas veicina pastiprinātu dialogu starp abām organizācijām par politikas jautājumiem. Tas turklāt veicina sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā sasniegt kopīgos mērķus kopēju interešu jomās.

Nolīguma pamatā ir ilgtermiņa sadarbība starp UNESCO un Eiropas Savienību un kopīga pārliecība par cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanas lielo nozīmi stabilitātes un attīstības nodrošināšanā. Nolīgumā Eiropas Savienība un UNESCO ir apņēmušās arī veidot efektīvāku daudzpusēju sadarbību.

Sīkāka informācija

UNESCO tīmekļa vietne:

https://en.unesco.org/

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

UNESCO preses pārstāve: Sue Williams (+33 1 45 68 17 06)


Side Bar