Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. oktobrī

Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Salvadoras darbu pie nabadzības izskaušanas

ES līdzšinējā attīstības palīdzība Salvadorai ir devusi daudzējādus uzlabojumus tās iedzīvotājiem, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem ir nodrošināta iespēja saņemt pamata pensiju un ir nodrošināta ūdens un sanitāro pakalpojumu pieejamība. Ņemot vērā šos rezultātus, ES attīstības komisārs Andris Piebalgs oficiālā vizītē šajā valstī apstiprinās ES apņemšanos dot ieguldījumu Salvadoras attīstībā, piešķirot jaunu finansējumu 2014.–2020. gadam. Jaunā palīdzība būs vērsta uz tādām jomām kā sociālie pakalpojumi jauniešiem, privātā sektora attīstība un klimata pārmaiņas un ar tām saistītā neaizsargātība. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

No kopējā iepriekš paziņotā piešķīruma divpusējiem projektiem ar Salvadoru, Nikaragvu un Gvatemalu (775 miljoni eiro) Salvadorai ir paredzēti 149 miljoni eiro, par kuriem vēl nepieciešams Padomes un Eiropas Parlamenta galīgais apstiprinājums; turklāt ir paziņots, ka 2014.–2020. gadā Centrālamerikas reģionālo projektu atbalstam tiks piešķirti 120 miljoni eiro.

Komisārs Andris Piebalgs teica: “Esmu gandarīts, ka mūsu darbs Salvadorā jau nes savus augļus, jo īpaši palīdzot izskaust nabadzību un uzlabojot pakalpojumus tām sabiedrības daļām, kuras ir visnelabvēlīgākajā situācijā. Viesojoties pie jums, ceru apspriest mūsu sadarbības turpmāko virzību un esmu pārliecināts, ka mēs varam turpināt strādāt kopā tā, lai mūsu palīdzība nākotnē būtu vēl produktīvāka.”

Programmu Comunidades Solidarias (PACSES), kurai ES ir piešķīrusi 47 miljonus eiro, valdība izveidoja ar mērķi veicināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību visnabadzīgākajiem un visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Plānots, ka programma dos labumu vairāk nekā 13 % no visiem iedzīvotājiem (jeb aptuveni 750 000 cilvēkiem), kuru vidū prioritārās grupas ir sievietes, bērni, riska grupu jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki.

Līdz šim sasniegtie rezultāti cita starpā ir šādi:

  • 30 % no iedzīvotājiem, kas vecāki par 70 gadiem, tagad saņem pamata pensiju;

  • 226 000 ģimenes saņem profilaktisko veselības aprūpi;

  • ir izveidoti 7 biroji, kuru uzdevums ir novērst vardarbību pret sievietēm;

  • 70 % pašvaldību iedzīvotāju ir pieejams dzeramais ūdens un sanitārie pamatpakalpojumi;

  • vairāk nekā 84 % iedzīvotāju ir nodrošināta elektroapgāde.

Komisārs Piebalgs savas vizītes laikā (8. un 9. oktobrī) tiksies ar valsts prezidentu Maurisio Funesu (Mauricio Funes), kā arī ar svarīgāko jomu ministriem, ar kuriem apspriedīs ES turpmāko sadarbību ar Salvadoru un līdz šim sasniegtos rezultātus.

Viņš apmeklēs arī hidroelektrostaciju, ko daļēji finansējusi Eiropas Savienība Latīņamerikas ieguldījumu mehānisma (LAIF) ietvaros. Šis projekts dos ievērojamu ieguldījumu klimata un dabas aizsardzībā, jo ļaus krasi samazināt CO2 emisijas šajā valstī, kurā vairāk nekā 50 % elektroenerģijas tiek ražots, izmantojot fosilo kurināmo.

Vispārīga informācija

Salvadora ir valsts ar vidēja līmeņa (zemākās pakāpes) ienākumiem un nopietnām nabadzības un ienākumu sadalījuma problēmām. Tā ir visblīvāk apdzīvotā Amerikas kontinenta valsts.

2007.–2013. gadā Salvadorai tika piešķirts 121 miljons eiro. Šo piešķīrumu izmantoja divās galvenajās jomās: sociālās kohēzijas un ekonomikas izaugsmes veicināšana un reģionālā integrācija un tirdzniecība.

Komisārs Piebalgs oficiālās vizītes ietvaros apmeklēja arī Gvatemalu un Nikaragvu.

Salvadorai ir bijusi būtiska loma palīdzības efektivitātē – tās valdība vadīja palīdzības efektivitātes programmas īstenošanu un dienvidu–dienvidu sadarbību Ceturtajā augsta līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti, kas 2011. gadā notika Busanā, tādējādi dodot ieguldījumu Latīņamerikas reģiona līdzekļu devēju un saņēmēju attīstībā.

Sīkāka informācija

MEMO/13/838: ES attiecības un sadarbība attīstības jomā ar Centrālameriku

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar