Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT FI EL CS ET SK

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 oktober 2013

Bättre utbildning behövs enligt ny undersökning av vuxnas kunskaper

En femtedel av befolkningen i EU har svårt att läsa, skriva och räkna. Inte ens högskoleutbildning i ett visst ämne garanterar samma färdighetsnivå i olika länder. Det visar den första stora internationella undersökningen av vuxnas kunskaper, som publiceras idag av OECD och EU-kommissionen. Undersökningen omfattar förmågan att läsa, skriva och räkna samt IT-problemlösningsförmågan bland vuxna i åldern 1665 år i 17 EU-länder – Sverige, Finland, Danmark, Belgien (Flandern), Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Cypern, Nederländerna, Österrike, Polen, Slovakien, Spanien och Storbritannien (England/Nordirland) samt i Australien, Kanada, Japan, Sydkorea, Norge och USA. Resultaten visar att satsningar på bättre utbildning behövs för att höja kompetensen och öka anställbarheten i EU-länderna.

Undersökningen, som också går under namnet Programmet för internationell utvärdering av vuxnas kompetens, lanserades av EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou och OECD:s generalsekreterare Ángel Gurría.

"Undersökningen av vuxnas kunskaper visar att det finns svagheter i våra utbildningssystem som vi måste komma till rätta med för att kunna ge människor den höga kompetens som de behöver för att lyckas i livet. Det är inte acceptabelt att en femtedel av befolkningen har en så låg färdighetsnivå. Det här är ett problem som måste åtgärdas, och det finns inga genvägar. Vi måste investera mer effektivt i bättre utbildning både på EU-nivå och på nationell nivå."

Sysselsättningskommissionär László Andor håller med om detta och förklarar att finansiering av utbildnings- och arbetsmarknadsreformer måste prioriteras. "Jag vill uppmana EU-länderna att utnyttja Europeiska socialfonden bättre för att investera i kompetens och utbildning både för unga arbetslösa och när det gäller livslångt lärande för medelålders och äldre arbetstagare".

Undersökningens resultat i korthet:

  • 20 % av EU:s befolkning i arbetsför ålder har svårt att läsa, skriva och räkna. Andelen är ännu högre bland arbetslösa, som ofta fastnar i en ”lågkompetensfälla” eftersom deras deltagande i vuxenutbildning är lågt eller obefintligt.

  • 25 % av alla vuxna saknar den digitala kompetens som krävs för att effektivt kunna använda IT (insatser här är ett av målen för EU-kommissionens nya initiativ Att öppna upp utbildningen).

  • Skillnaderna mellan länderna är stora när det gäller de färdigheter som formell utbildning ger – i vissa EU-länder har personer med gymnasieutbildning ungefär samma eller till och med högre kunskapsnivå än högskoleutbildade i andra EU-länder.

  • Insatserna för livslångt lärande måste syfta till att upprätthålla kompetensen över tiden med tanke på de generationsklyftor som undersökningen visar på och de betydande ekonomiska och sociala fördelar som högre kompetens ger.

Skillnader mellan EU-länderna

De uppgifter som samlats in av OECD visar att det finns betydande skillnader mellan EU-länderna. Exempel på detta:

Var femte vuxen i Irland, Frankrike, Polen och Storbritannien har svårt att läsa, skriva och räkna. I Spanien och Italien är det nästan var tredje vuxen.

Över 40 % av den vuxna befolkningen i Sverige, Finland och Nederländerna har god problemlösningsförmåga när det gäller IT. I Spanien, Italien, Cypern, Polen och Slovakien har däremot var femte vuxen ingen erfarenhet av att använda datorer.

Läs- och skrivkunnigheten har konstaterats vara högre hos personer som nyligen avslutat sin gymnasieutbildning i Finland och Nederländerna än hos högskoleutbildade i Irland, Spanien, Italien, Cypern och Storbritannien (England/Nordirland).

I Finland, Belgien (Flandern), Spanien och Frankrike är förmågan att läsa, skriva och räkna betydligt högre i åldersgruppen 2534 år än bland människor i åldern 5565 år.

Vad händer nu?

Resultaten av undersökningen och de utbildningspolitiska konsekvenserna kommer att diskuteras med EU-länderna så att man kan bestämma hur bristerna ska avhjälpas. Det nya Erasmus+-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom kommer att stödja projekt som syftar till att utveckla och höja vuxnas kompetens. Undersökningen kan också hjälpa EU-länderna att fastställa prioriterade åtgärder som ska finansieras 2014–2020 via Europeiska socialfonden, som är en viktig källa till finansieringar i kompetens och utbildning och som också kan förbättra tillgången till utbildning för utsatta grupper.

Bakgrund

Undersökningen omfattar 5 000 vuxna i åldern 16–65 år från varje deltagande land, som representerar befolkningen i arbetsför ålder. De färdigheter som testas är läs- och skrivkunnighet, matematikfärdigheter och problemlösning i tekniktunga miljöer. Dessutom ställs frågor om IT-användning i arbetet och i vardagslivet, allmänna färdigheter som krävs i arbetet, om personens färdigheter och kvalifikationer motsvarar kraven på arbetsplatsen samt frågor om utbildning, arbete och socioekonomisk bakgrund.

Undersökningen gjordes 20112012 i 23 länder, bland dem 17 EU-länder som tillsammans representerar över 80 % av befolkningen i EU-28.

EU-kommissionen och OECD har nyligen undertecknat ett nytt samarbetsavtal om ett närmare samarbete på tre områden: kompetensstrategier, länderanalyser och internationella undersökningar.

EU-kommissionen och OECD kommer att lansera ett nytt nätverktyg för bedömning av utbildning och färdigheter senare i höst. Där kan man testa sina färdigheter och jämföra sin förmåga internationellt.

I eftermiddag kommer Andreas Schleicher, vicedirektör för OECD:s direktorat för utbildning och färdigheter, och Xavier Prats Monné, vice generaldirektör för generaldirektoratet för utbildning och kultur inom EU-kommissionen, att stå som värd för ett informationsmöte för berörda aktörer på utbildningsområdet om undersökningens konsekvenser för det politiska beslutsfattandet i EU. Informationsmötet äger rum kl. 14.3016.00 i auditoriet i EU-kommissionens Madou-byggnad, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Ackrediterade medier är välkomna.

Mer information

MEMO/13/860

Undersökning av vuxnas kunskaper på OECD:s webbplats

Utbildningspolitiska konsekvenser av undersökningen av vuxnas kunskaper i EU – EU-kommissionens analys

Europeiska kommissionenUtbildning

Androulla Vassilious webbsida and László Andors webbsida

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU och László Andor @LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07); Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar