Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV FI EL CS ET SK

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 oktober 2013

Enquête over de competenties van volwassenen: behoefte aan verbetering van onderwijs en opleiding

Een op de vijf volwassenen in Europa heeft onvoldoende vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, en zelfs een universitair diploma in een bepaald vak vormt geen garantie dat afgestudeerden in verschillende landen over dezelfde vaardigheden beschikken. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste uitgebreide internationale enquête over de vaardigheden van volwassenen, die vandaag door de OESO en de Europese Commissie worden gepubliceerd. De enquête beoordeelt de taal- en rekenvaardigheden en de probleemoplossende ICT-vaardigheden van volwassenen van 16 tot 65 jaar in 17 EU-lidstaten — België (Vlaanderen), Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (Engeland/Noord-Ierland) en Zweden — en Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Noorwegen en de Verenigde Staten. Uit de resultaten van de enquête blijkt de noodzaak voor investeringen in de verbetering van onderwijs en opleiding, om de vaardigheden en inzetbaarheid in de Europese landen te vergroten.

De enquête, ook bekend als het programma voor de internationale beoordeling van competenties van volwassenen (PIAAC), werd gestart door Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, en Ángel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

"Uit de enquête over de vaardigheden van volwassenen komen zwakke punten in onze onderwijs- en opleidingssystemen naar voren die moeten worden aangepakt, zodat onze burgers beschikken over de uitgebreide vaardigheden die zij nodig hebben om te slagen in het leven. Het is onaanvaardbaar dat een vijfde van de populatie slechts een laag niveau aan vaardigheden heeft. Wij moeten dit probleem aanpakken. Er is geen snelle oplossing. Wij moeten op EU- en nationaal niveau efficiënter investeren in beter onderwijs en betere opleiding.”

László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, sloot zich bij dit standpunt aan en drong erop aan om van de financiering van onderwijs en arbeidshervormingen een prioriteit te maken. „Ik roep de lidstaten op om beter gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds om te investeren in vaardigheden en opleiding, zowel voor jonge werklozen als voor het bijscholen van werknemers van middelbare en hogere leeftijd,” zei hij.

De belangrijkste bevindingen van de enquête:

  • 20 % van de beroepsbevolking in de EU kan slecht lezen, schrijven en rekenen. Dit cijfer is hoger bij werklozen die een grote kans hebben om met weinig vaardigheden door het leven te gaan, aangezien zij nauwelijks of geen volwassenenonderwijs volgen;

  • 25 % van de volwassenen ontbeert de digitale vaardigheden die nodig zijn om effectief gebruik te maken van ICT (dit is een van de doelstellingen van het nieuwe initiatief van de Commissie Open het onderwijs);

  • er zijn belangrijke verschillen tussen de vaardigheden die in de verschillende landen door het formele onderwijs worden bijgebracht. In sommige landen hebben leerlingen met een diploma hoger middelbaar onderwijs vergelijkbare of betere vaardigheden dan afgestudeerden uit het hoger onderwijs in andere landen;

  • het beleid inzake een leven lang leren moet gericht zijn op het behoud van vaardigheden over langere tijd, gezien de generatiekloof die uit de enquête is gebleken en de aanzienlijke economische en sociale voordelen van betere vaardigheden.

Verschillen tussen de lidstaten

Uit de door het OESO verzamelde gegevens blijken belangrijke verschillen tussen de lidstaten. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

Een op de vijf volwassenen in Ierland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk heeft weinig lees- of rekenvaardigheden. In Spanje en Italië geldt dit zelfs voor bijna een op de drie volwassenen.

Meer dan 40 % van de volwassenen in Nederland, Finland en Zweden heeft goede computervaardigheden, terwijl bijna een op de vijf volwassen in Spanje, Italië, Cyprus, Polen en Slowakije geen ervaring heeft met computers.

De taalvaardigheidsscores van leerlingen met een diploma van het hoger secundair onderwijs in Nederland en Finland zijn gelijk aan of hoger dan die van afgestudeerden uit het hoger onderwijs in Ierland, Spanje, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Noord-Ierland).

In België (Vlaanderen), Spanje, Frankrijk, Italië en Finland is het vaardigheidsniveau in lezen, schrijven of rekenen onder 25- tot 34-jarigen duidelijk hoger dan onder de 55- tot 65‑jarigen.

Volgende stappen

De resultaten van de enquête en de gevolgen ervan voor onderwijs en opleiding worden met de lidstaten besproken om de corrigerende maatregelen te kunnen vaststellen. Het nieuwe programma Erasmus+ voor onderwijs, opleiding en jeugd verleent steun aan projecten ter ontwikkeling en verbetering van de vaardigheden van volwassenen. Met behulp van de resultaten van de enquête kunnen de lidstaten ook prioriteiten vaststellen voor de middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2014-2020 dat een belangrijke financieringsbron is voor investeringen in vaardigheden en opleiding en waarmee ook de toegang tot opleidingen voor kwetsbare groepen kan worden verbeterd.

Achtergrond

Met behulp van de enquête over de vaardigheden van volwassenen wordt rechtstreeks beoordeeld welke vaardigheden ongeveer 5 000 volwassenen van 16 tot 65 jaar — de bevolking in de werkende leeftijd — in elk van de deelnemende landen hebben. De getoetste vaardigheden zijn lezen en schrijven, rekenen en het probleemoplossend vermogen in een omgeving die rijk is aan technologie. In de enquête wordt ook gevraagd naar het gebruik van ICT op het werk en in het dagelijks leven, naar algemene vaardigheden die nodig zijn op het werk, of de vaardigheden en kwalificaties overeenstemmen met de vereisten van het werk en worden vragen gesteld over onderwijs, werk en sociaaleconomische achtergrond.

De enquête werd in 2011/2012 gehouden in 23 landen, waaronder 17 EU-lidstaten, die samen meer dan 80 % van de bevolking in de EU-28 vertegenwoordigen.

De Europese Commissie en de OESO hebben onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend om nauwer samen te werken op drie gebieden: vaardigheidsstrategieën, landenanalyses en internationale onderzoeken.

De Commissie en de OESO starten later dit najaar met een nieuw online beoordelingsinstrument voor onderwijs en vaardigheden. Hiermee kunnen burgers hun vaardigheden testen en hun eigen capaciteiten vergelijken in een internationale context.

Vanmiddag geven Andreas Schleicher, adjunct-directeur van het directoraat opleiding en vaardigheden van de OESO, en plaatsvervangend directeur-generaal voor Onderwijs en cultuur bij de Europese Commissie, een presentatie voor belanghebbenden in onderwijs en opleiding over de implicaties van de enquête op de Europese beleidsvorming. De presentatie vindt plaats van 14:30 tot 16:00 uur in de aula van het Madougebouw van de Commissie, Madouplein 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node. Geaccrediteerde journalisten zijn welkom.

Meer informatie

MEMO/13/860

Enquête van de competenties van volwassenen op de website van de OESO

Implicaties van enquête over de vaardigheden van volwassenen in het kader van het onderwijs- en opleidingsbeleid in Europa – analyse door de Europese Commissie

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou en website van László Andor

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU en László Andor @LaszloAndorEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Dina Avraam +32 22959667.

Jonathan Todd +32 22994107; Cécile Dubois +32 22951883.


Side Bar