Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. oktober 2013

Kommissionens forslag om garanti af borgernes ret til advokathjælp bliver lov

Kommissionens forslag om at garantere alle borgere i EU ret til at tale med en advokat, når de bliver tiltalt i en straffesag, blev formelt vedtaget i dag, da Rådet godkendte forslaget. Europa-Parlamentet godkendte direktivet den 10. september (MEMO/13/772). I praksis betyder det, at alle mistænkte – overalt i EU – fremover har en garanteret ret til at blive rådgivet af en advokat lige fra de allerførste trin i proceduren til sagens afslutning. Når en mistænkt bliver anholdt, sikrer de nye regler, at vedkommende får mulighed for at tale med sin familie. Hvis borgeren er uden for sit hjemland, får hun eller han ret til at være i kontakt med sit lands konsulat.

"Dette direktiv er en sejr for retssystemet og for borgernes rettigheder i EU", siger næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for retlige anliggender Viviane Reding. "Det er det tredje forslag fra Kommissionen om at garantere folk en retfærdig rettergang overalt i EU, uanset om de er hjemme eller i udlandet. Vi opfylder vores løfte om at styrke borgernes rettigheder overalt i Europa. Og med "vi" mener jeg medlemmerne af Europa-Parlamentet og landenes ministre. Jeg vil især gerne takke ordføreren, Oana Antonescu, og den irske justitsminister, Alan Shatter, for en helhjertet og hurtig indsats med dette vigtige forslag. Bolden er nu spillet over til medlemslandene. De må ikke spilde tiden, men skal omsætte direktivet til national lov hurtigst muligt til fordel for vores borgere."

Efter dagens vedtagelse bliver direktivet i løbet af et par uger offentliggjort i EU-Tidende. Derefter har medlemslandene tre år til at gennemføre det i national lov. Når den nye lovgivning er trådt i kraft, vil den gælde omkring 8 millioner straffesager hvert år i de 28 EU-lande.

Baggrund

Direktivet om retten til at tale med en advokat (IP/11/689) er det tredje i en række forslag – som nu alle er vedtaget – der skal garantere mindsteret til en retfærdig rettergang overalt i EU. De andre handler om retten til oversættelse og tolkning, vedtaget i 2010 (se IP/10/1305), og retten til information i straffesager, vedtaget i 2012 (se IP/12/575). Kommissionen fortsætter efter køreplanen her til efteråret med endnu et forslag om borgernes ret til en retfærdig rettergang.

Retten til at tale med en advokat er afgørende for at opbygge tillid til EU's fælles retlige område, især når mistænkte anholdes med en europæisk arrestordre (IP/11/454). Kommissionen arbejder på at indføre fælles minimumsstandarder for procedurerettigheder i straffesager for at sikre, at mistænktes og tiltaltes grundlæggende rettigheder beskyttes tilstrækkeligt i hele EU.

Hvert år afvikles der over 8 millioner straffesager i EU. Retten til forsvar for alle, der er mistænkt for en forbrydelse, anerkendes generelt som en vigtig del af en retfærdig rettergang. Men vilkårene for at få advokatbistand er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden. En person, der er mistænkt for en forbrydelse, kan f.eks. ikke altid få lov at tale med en advokat under en politiafhøring. Fortroligheden mellem klient og advokat overholdes ikke altid. Og folk, der anholdes med en europæisk arrestordre, har i øjeblikket ikke altid mulighed for at tale med en advokat i det land, hvor arrestordren er udstedt, før vedkommende udleveres til det pågældende land.

Der er lignende forskelle, når det gælder mistænktes rettigheder til at underrette en pårørende, en arbejdsgiver eller landets konsulat om, at de er blevet anholdt. Enkeltpersoner får ikke systematisk tilbudt dette, eller de får først mulighed for det på at senere tidspunkt, eller bliver måske ikke underrettet, når der er taget kontakt til deres familie.

Direktivet garanterer disse rettigheder i praksis ved at:

  • give ret til adgang til en advokat fra den første politiafhøring og gennem hele sagens forløb

  • give ret til passende fortrolige møder med mistænktes advokat for at udnytte retten til forsvar effektivt

  • tillade advokaten at spille en aktiv rolle under afhøringer

  • sørge for, at når en mistænkt anholdes, vil f.eks. et familiemedlem blive underrettet om anholdelsen, og at mistænke får lejlighed til at kommunikere med sin familie

  • tillade mistænkte i udlandet at være i kontakt med deres lands konsulat og modtage besøg

  • tilbyde personer, er bliver anholdt med en europæisk arrestordre, juridisk rådgivning i både det land, hvor anholdelsen foretages, og det land, hvor arrestordren blev udstedt.

Retten til en retfærdig rettergang og forsvar er fastlagt i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Retten til at kommunikere med tredjemand er en af de vigtige beskyttelsesforanstaltninger mod misbrug, der er nævnt i artikel 3 i menneskerettighedskonventionen.

Læs mere

Europa-Kommissionen – ret til retfærdig rettergang

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar