Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. oktobra 2013

Dokončna vzpostavitev evropskega območja pravice: povejte nam, katero pot naj izberemo

Pogled v kristalno kroglo za napovedovanje prihodnosti: kakšna bo pravosodna politika EU leta 2020? To je tema evropske razprave, ki jo je danes začela Evropska komisija. Izhodišče razprave je sveženj petih dokumentov za razpravo, ki jih je Evropska komisija predstavila na področju evropskega civilnega, kazenskega in upravnega prava, poleg tega pa kot izhodišče služijo tudi načelo pravne države in temeljne pravice v EU. Na podlagi teh dokumentov se je začela razprava o možnih ukrepih pravosodne politike EU v prihodnjih letih, katerih cilj sta krepitev temeljev, na katerih je zgrajena Evropska unija, in dokončna vzpostavitev evropskega območja pravice v korist evropskih državljanov in podjetij. Med predstavljenimi zamislimi so nadaljnji ukrepi za spodbujanje medsebojnega zaupanja na področju civilnega pravosodja, okrepljene procesne pravice v zvezi z vročanjem pisanj ter večja uporaba izbirnih ureditev evropskega materialnega prava in nov mehanizem za lažje reševanje prihodnjih kriz pravne države v državah članicah.

V razpravi lahko sodelujejo vse zainteresirane strani in pomagajo pri oblikovanju prihodnjih pravosodnih politik. Komisija je objavila razpis za prispevke, na katerem bo mogoče sodelovati do konca leta 2013, uvodne prispevke pa bo mogoče poslati do 11. novembra. Dokumenti Komisije in uvodni prispevki bodo predmet razprave na evropskem forumu o prihodnosti evropske pravosodne politike, ki bo potekal 21. in 22. novembra v Bruslju (glej program v Prilogi). Med uglednimi govorniki bodo ministri držav članic, člani Evropskega parlamenta, sodniki Sodišča Evropske unije in vrhovnih sodišč držav članic ter akademiki in vodilni predstavniki pravnega poklica. Na dogodku lahko sodelujejo tudi novinarji. Prijavijo se lahko z elektronskim sporočilom, ki ga pošljejo na naslov Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Na področju razvoja evropskega območja pravice smo v kratkem času dosegli veliko. Dejansko smo pravosodni politiki začeli namenjati veliko pozornosti kot zelo dejavnemu področju na evropski ravni, ki je primerljivo področju notranjega trga v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Vendar pa je treba storiti še več,“ je izjavila Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje. „Vzpostaviti moramo evropsko območje pravice, ki bo celovito in enotno. Državljani in podjetja bodo deležni vseh koristi našega notranjega trga samo, če bodo prepričani, da so njihove pravice povsod varovane. Zato je potrebno medsebojno zaupanje v pravosodne sisteme v Evropski uniji. Prizadevati si moramo za krepitev tega zaupanja.“

Zbrani prispevki bodo pomagali Komisiji pri pripravi pravosodne politike EU, ki se bo izvajala po zaključku stockholmskega programa. Kot je napovedal predsednik Barroso v svojem pismu predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schulzu z dne 11. septembra 2013, bo Evropska komisija spomladi 2014 predstavila sporočilo o prihodnjih pobudah na področju politik pravosodja in notranjih zadev, o katerih bo junija 2014 razpravljal Evropski svet. Zbrani prispevki bodo tako pripomogli k pripravi tega sporočila v delu, v katerem bo obravnavano pravosodje.

Komisija je v petih dokumentih, ki jih je objavila danes, predstavila svoje zamisli na naslednjih področjih:

 • Civilno pravo:

  EU gradi mostove med nacionalnimi sistemi civilnega prava z zagotavljanjem, da se sodbe sodišč držav članic samodejno priznajo v drugih državah članicah, z varovanjem podjetij v čezmejnih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti ter z nudenjem pomoči pri določanju pristojnosti držav članic v čezmejnih postopkih sklenitve in razveze zakonske zveze ter dedovanja. V dokumentu Komisije je posebna pozornost namenjena tudi drugim področjem, na katerih bodo morda potrebni ukrepi, da bodo lahko državljani, potrošniki in podjetja izkoristili vse prednosti evropskega območja pravice, če se bodo z družino preselili v drugo državo članico ali če bodo želeli izkoristiti vse možnosti enotnega trga. Med predvidenimi ukrepi so strožja pravila o vročanju pisanj, namenjena učinkovitejšemu izvrševanju sodb, ter ukrepi za spodbujanje rasti, namenjeni odpravi neskladnosti med nacionalnimi predpisi na področju plačilne nesposobnosti ali spremljanju razvoja trga in tehnologije (kot so pogodbena vprašanja v zvezi z računalništvom v oblaku).

 • Kazensko pravo:

  Državljani pričakujejo, da bodo njihova življenja, temeljne pravice in varnost zaščiteni po vsej EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe lahko Unija sprejema nove ukrepe na področju kazenskega prava, kot so usklajevanje opredelitev hudih kaznivih dejanj, uvedba skupnih standardov za zaščito oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivih dejanj, zagotavljanje enotnih standardov na ravni EU za zaščito žrtev kaznivih dejanj ter predlog novega sistema pregona na ravni Unije, namenjenega zaščiti proračunskih sredstev EU pred goljufijami. V dokumentu Komisije so preučene možnosti nadaljnje uporabe novosti Lizbonske pogodbe, na primer s krepitvijo in standardizacijo določenih orodij, kot so odredbe o zamrznitvi in zaplembi premoženja.

 • Upravno pravo:

  EU je v veliki meri odvisna od nacionalnih uprav, da učinkovito izvršujejo pravo EU in tako zagotovijo njegovo pravilno izvajanje. Zato je za državljane in podjetja pomembno, da dobro deluje tudi ta del pravnega okvira EU. V dokumentu Komisije so preučene dodatne možnosti, kot sta krepitev upravnopravnih procesnih pravic in spodbujanje sodelovanja med upravnimi organi.

 • Načelo pravne države:

  Izkušnje so pokazale, da bi bilo koristno okrepiti zmogljivosti EU za obvladovanje kriz na področju pravne države. Primerno bi bilo, da bi na ravni EU imeli mehanizem, namenjen varstvu načela pravne države (glej SPEECH/13/677). Cilj dokumenta Komisije je spodbuditi tok povratnih informacij o tem, kako bi tak mehanizem lahko oblikovali.

 • Temeljne pravice:

  EU je na področju razvoja kulture temeljnih pravic dosegla marsikaj: Listina EU o temeljnih pravicah je kompas Unije, ki usmerja vse predloge. V dokumentu so navedene zamisli o tem, kako okrepiti skladnost z Listino, tako pri dejavnostih institucij Unije, kot pri dejavnostih držav članic, kadar te izvajajo pravo EU.

Ozadje

Pravosodna politika EU se je v zadnjih nekaj letih korenito spremenila. Portfelj pravosodja je bil oblikovan šele leta 2010, ob začetku mandata sedanje Evropske komisije. Od takrat je Komisija predložila več kot 50 pobud na tem področju in s tem ustvarila podlago za pravo evropsko območje svobode, pravice in varnosti v službi evropskih državljanov. To je bil eden ključnih ciljev EU, kot so navedeni v Lizbonski pogodbi.

V le nekaj letih so bili sprejeti pomembni ukrepi: nove pravice žrtev kaznivih dejanj v EU (IP/12/1200) in lažje vzajemno priznavanje sodb (IP/12/1321) so izboljšali dostop do sodnega varstva, predlogi Komisije o varstvu osebnih podatkov pa so namenjeni krepitvi temeljnih pravic in spletnega enotnega trga (MEMO/13/39). Poleg tega so pobude, kot je Pregled stanja na področju pravosodja EU (IP/13/285), opozorile na ključni pomen učinkovitih pravosodnih sistemov in politik za gospodarsko rast.

Zdajšnji cilj je, da se oceni doseženi napredek in opredelijo glavni izzivi v prihodnosti. V ta namen Komisija 21. in 22. novembra organizira forum „Assises de la Justice“. To bo dvodnevna konferenca, na kateri bodo sodelovali sodniki, odvetniki, znanstveniki, oblikovalci politik in predstavniki podjetij iz vse Evrope.

Da bi spodbudila obširno razpravo o vlogi pravosodja v Evropski uniji, Komisija poziva k zbiranju zamisli vseh zainteresiranih strani o tem, kako izpolniti pričakovanja državljanov in podjetij ter dokončno vzpostaviti pravo evropsko območje pravičnosti. Svoje uvodne prispevke pošljite na naslov JUST-ASSISES@ec.europa.eu do 11. novembra in se pridružite razpravi o družbenih medijih na Twitterju s tematsko oznako #EUJustice.

Več informacij

Pet dokumentov za razpravo:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Evropska komisija — Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Pridružite se razpravi na Twitterju: #EUJustice

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/redinghttp://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Redingovo na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar