Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 octombrie 2013

Finalizarea spațiului european de justiție: spuneți-ne care vor fi următoarele etape

Să privim în globul de cristal: cum va arăta politica UE în materie de justiție în 2020? Aceasta este tema dezbaterii la nivel european lansate astăzi de Comisia Europeană. Punctul de plecare este un pachet format din cinci documente de dezbatere prezentate de Comisie, referitoare la dreptul civil, dreptul penal și dreptul administrativ european, precum și la statul de drept și la drepturile fundamentale în UE. Aceste documente lansează o dezbatere privind posibilele acțiuni în domeniul justiției la nivelul UE în anii următori, menite să consolideze bazele construcției Uniunii Europene și să finalizeze spațiul european de justiție în interesul cetățenilor și al întreprinderilor din Europa. Printre ideile propuse se numără măsuri suplimentare destinate să consolideze încrederea reciprocă în justiția civilă, drepturi procedurale consolidate privind notificarea sau comunicarea actelor, precum și continuarea aplicării regimurilor europene facultative de drept material și un nou mecanism pentru a facilita soluționarea oricărei crize viitoare privind statul de drept în statele membre.

Toți cei interesați pot participa la dezbatere și pot contribui la elaborarea viitoarelor politici în materie de justiție. Comisia a lansat un apel la contribuții care va fi deschis până la sfârșitul anului 2013, oferind posibilitatea de a trimite contribuțiile preliminare până la 11 noiembrie. Documentele Comisiei și contribuțiile preliminare vor fi discutate apoi în cadrul Forumului european privind viitorul politicii UE în domeniul justiției care va avea loc la 21-22 noiembrie la Bruxelles (a se vedea programul în anexă). Printre persoanele care vor lua cuvântul se numără miniștri ai statelor membre, membri ai Parlamentului European, judecători de la Curtea Europeană de Justiție și din cadrul instanțelor supreme naționale, cadre universitare și reprezentanți de prim plan ai profesiei juridice. Evenimentul este, de asemenea, deschis jurnaliștilor, care se pot înregistra prin trimiterea unui e-mail la adresa Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Am realizat progrese considerabile în ceea ce privește dezvoltarea unui spațiu european de justiție, într-un interval de timp scurt. Într-adevăr, politica în materie de justiție s-a dovedit a fi un domeniu de activitate intensă la nivel european — comparabil cu piața internă în anii '90. Dar mai sunt încă multe de făcut”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Trebuie să construim un spațiu european de justiție, care să fie complet și durabil. Cetățenii și întreprinderile nu vor putea beneficia pe deplin de avantajele care decurg din piața noastră internă decât dacă au încredere în faptul că drepturile lor sunt protejate oriunde. Este vorba despre încrederea reciprocă între sistemele judiciare naționale. Trebuie să consolidăm în continuare această încredere.”

Contribuțiile colectate vor ajuta Comisia să definească politica UE în materie de justiție după Programul de la Stockholm. Astfel cum a anunțat președintele Barroso în scrisoarea sa din 11 septembrie 2013 către Martin Schulz, președintele Parlamentului European, Comisia Europeană va prezenta o comunicare privind viitoarele inițiative în domeniul justiției și afacerilor interne în primăvara anului 2014, care va fi discutată în cadrul Consiliului European din iunie 2014; prin urmare, contribuțiile colectate vor contribui la partea referitoare la justiție a comunicării menționate anterior.

Cele cinci documente publicate astăzi de Comisie prezintă ideile sale referitoare la următoarele domenii:

 • Dreptul civil:

  UE a construit punți de legătură între sistemele naționale de drept civil, asigurându-se că hotărârile unei instanțe naționale sunt recunoscute automat în alt stat membru, protejând întreprinderile în cazuri transfrontaliere de insolvență și contribuind la determinarea jurisdicției competente în cazul divorțurilor, succesiunilor și căsătoriilor cu o dimensiune transfrontalieră. Documentul Comisiei subliniază alte domenii în care ar putea fi necesară luarea unor măsuri care să permită cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor să beneficieze pe deplin de spațiul european de justiție, atunci când se deplasează împreună cu familia într-un alt stat membru sau doresc să profite pe deplin de piața unică. Acțiunile preconizate includ ameliorarea normelor privind notificarea sau comunicarea actelor, îmbunătățirea executării hotărârilor judecătorești, precum și măsuri de stimulare a creșterii pentru a soluționa discrepanțele dintre legislațiile naționale privind insolvența sau pentru a ține pasul cu evoluțiile piețelor și cu evoluțiile tehnologice, cum ar fi aspectele contractuale legate de cloud computing.

 • Dreptul penal:

  Cetățenii se așteaptă ca viața, drepturile fundamentale și siguranța să le fie protejate în întreaga UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea a fost în măsură să adopte noi măsuri în domeniul dreptului penal, cum ar fi armonizarea definițiilor unor infracțiuni grave, introducerea unor standarde comune pentru protecția persoanelor suspectate sau acuzate de săvârșirea unei infracțiuni și garantarea unor standarde la nivelul UE pentru a proteja victimele infracțiunilor, precum și propunerea unui nou sistem de urmărire penală la nivelul Uniunii pentru a proteja bugetul UE împotriva fraudei. Documentul Comisiei analizează modul în care noutățile introduse de Tratatul de la Lisabona pot fi utilizate în continuare, de exemplu, prin consolidarea și standardizarea anumitor instrumente precum ordinele de înghețare și de confiscare.

 • Dreptul administrativ:

  UE se bazează într-o măsură semnificativă pe administrațiile naționale pentru a administra în mod eficient legislația UE și pentru a asigura astfel punerea în aplicare adecvată a acesteia. Din acest motiv, este important pentru cetățeni și pentru întreprinderi ca și această parte a arhitecturii UE să funcționeze bine. Documentul Comisiei analizează alte posibilități, cum ar fi consolidarea drepturilor procedurale administrative și consolidarea cooperării între autoritățile administrative.

 • Statul de drept:

  Experiența a demonstrat că ar fi util să se consolideze capacitatea UE de a gestiona crizele legate de statul de drept. Ar fi util să se creeze un mecanism specific de protecție a statului de drept pentru UE (a se vedea SPEECH/13/677). Documentul Comisiei caută să încurajeze feedback-ul cu privire la modul în care un astfel de mecanism ar putea fi conceput.

 • Drepturile fundamentale:

  UE a realizat deja progrese considerabile în ceea ce privește dezvoltarea unei culturi a drepturilor fundamentale: Carta drepturilor fundamentale a UE reprezintă busola Uniunii, călăuzind-o în elaborarea fiecărei propuneri. Documentul Comisiei conține idei privind modul în care poate fi consolidată respectarea Cartei, atât în ceea ce privește activitățile instituțiilor Uniunii, cât și cele ale statelor membre atunci când pun în aplicare legislația UE.

Context

În ultimii ani, politica UE în materie de justiție a suferit schimbări profunde. Abia în 2010, odată cu începerea mandatului actualei Comisii Europene, a fost creat un portofoliu al justiției. De atunci, Comisia a prezentat peste 50 de inițiative în acest domeniu, punând astfel bazele unui adevărat spațiu european de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor Europei — unul din obiectivele esențiale ale UE, astfel cum se menționează în Tratatul de la Lisabona.

În doar câțiva ani, s-au adoptat măsuri majore: noile drepturi la nivelul UE pentru victimele infracționalității (IP/12/1200) și simplificarea recunoașterii hotărârilor judecătorești (IP/12/1321) au îmbunătățit accesul la justiție, în timp ce propunerile Comisiei privind protecția datelor cu caracter personal sunt menite să ofere o protecție mai bună a drepturilor fundamentale și a pieței unice digitale (MEMO/13/39). De asemenea, inițiative precum Tabloul de bord privind sistemele judiciare din UE (IP/13/285) au evidențiat faptul că sistemele și politicile eficiente în materie de justiție sunt fundamentale pentru creșterea economică.

În prezent, obiectivul este de a face bilanțul progreselor realizate și de a identifica principalele provocări viitoare. În acest scop, Comisia organizează forumul „Assises de la Justice”, care va avea loc la 21-22 noiembrie. Este vorba despre o conferință de două zile, care va reuni judecători, avocați, cadre didactice universitare, factori de decizie politică și reprezentanți ai întreprinderilor din întreaga Europă.

În vederea lansării unei ample dezbateri referitoare la rolul justiției în Uniunea Europeană, Comisia invită toate părțile interesate să prezinte idei cu privire la modul în care se poate răspunde așteptărilor cetățenilor și întreprinderilor și se poate realiza un adevărat spațiu european de justiție. Contribuțiile preliminare pot fi trimise la adresa JUST-ASSISES@ec.europa.eu până la 11 noiembrie. De asemenea, puteți lua parte la dezbatere utilizând platformele de comunicare socială (hashtag #EUJustice).

Pentru informații suplimentare

Cele cinci documente de dezbatere ale Comisiei:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Comisia Europeană — Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Participați la dezbatere pe Twitter: #EUJustice

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Annex

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar