Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 7.

Az európai igazságszolgáltatási térség befejezése Szeretnénk megismerni az Ön véleményét arról, hogy mi a teendő

Pillantsunk együtt a jövőbe: Milyen lesz az EU igazságügyi politikája 2020-ban? Ez a témája a Bizottság által ma útjára indított Európa-szintű vitának. A vita kiindulópontja a Bizottság által bemutatott öt vitaanyagból álló csomag, amelynek témája az európai polgári, büntető és közigazgatási jog, valamint a jogállamiság elve és az alapvető jogok az EU-ban. Ez a csomag nyitja meg a vitát arról, hogy milyen intézkedéseket lehetne tenni az elkövetkező években az EU igazságügyi politikája terén abból a célból, hogy megerősítsük az Európai Unió jogi alapjait és létrehozzuk az európai polgárok és vállalkozások érdekeit szolgáló európai igazságszolgáltatási térséget. A javasolt elképzelések között szerepel a polgári igazságszolgáltatásba vetett kölcsönös bizalom megerősítése, a megerősített eljárási jogok az iratkézbesítés terén, valamint az opcionális európai anyagi jogi rendszerek elterjedtebb használata, továbbá egy olyan új mechanizmus, amelynek révén a jövőben könnyebben megoldható válik a jogállamiság válsága.

Minden érdeklődő részt vehet a vitában és hozzájárulhat a jövőbeli igazságszolgáltatási politikák alakításához. A Bizottság előzetes tájékozódó felhívást tett közzé, amely 2013 végéig érhető el, előzetes hozzászólás küldésére pedig november 11-ig van lehetőség. A bizottsági vitaanyagot és az előzetes hozzászólásokat azután az EU igazságügyi politikájának jövőjéről november 21-22-én Brüsszelben tartandó európai fórumon vitatják meg (a programot lásd a mellékletben). A felszólalók között lesznek tagállami miniszterek, az Európai Parlament tagjai, az Európai Bíróság és a tagállamok legfelsőbb bíróságainak bírái, tudományos szakértők, valamint a jogi szakma kiemelkedő képviselői. A rendezvény újságírók előtt is nyitva áll, akik az alábbi címre küldött e-mail-ben regisztrálhatnak: Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Rövid idő alatt hosszú utat tettünk meg az európai igazságszolgáltatási térség kialakításában. Az igazságszolgáltatási politika – európai szinten nagyon aktív területként – a figyelem központjába került, ahhoz foghatóan, ahogyan ez a 90-es években a belső piaccal történt. Azonban még mindig sok a tennivaló," nyilatkozta Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos. Olyan európai igazságszolgáltatási térséget kell építenünk, amely teljes körű és szilárd. A polgárok és a vállalkozások csak akkor tudják maradéktalanul kihasználni a belső piacot, ha bíznak abban, hogy jogaik mindenhol védelemben részesülnek. Ez az egymás igazságszolgáltatási rendszereibe vetett kölcsönös bizalomról szól. Folytatnunk kell ezt a bizalomépítést.”

A beérkező hozzászólások segíteni fogják a Bizottságot abban, hogy kialakítsa a Stockholmi Program utáni igazságszolgáltatási politikáját. Amint azt Barroso elnök az Európai Parlament elnökéhez, Martin Schulzhoz intézett 2013. szeptember 11-i levelében bejelentette, az Európai Bizottság 2014 tavaszán a bel- és igazságügyi politikákról szóló közleményt terjeszt elő, amelyet majd a 2014. júniusi Európai Tanács keretében vitatnak meg; a beérkező hozzászólások tehát a fenti közlemény igazságügyi részéhez fognak hozzájárulni.

A Bizottság által a mai napon kiadott öt vitaanyag az alábbi területekhez vázol fel elképzeléseket:

 • Polgári jog

  Az EU hidakat épített a nemzeti polgári jogi rendszerek között, biztosítva, hogy egy adott bírósági határozatot automatikusan elismerjenek egy másik tagállamban, védve a vállalkozásokat a határokon átnyúló fizetésképtelenségi ügyekben, és elősegítve annak meghatározását, hogy ki rendelkezik joghatósággal a határon átnyúló válások, öröklések és házasságkötések esetében. A Bizottság vitaanyaga további területeket emel ki, ahol intézkedésekre lehet szükség, hogy lehetővé tegyék a polgárok, fogyasztók és vállalkozások számára, hogy maradéktalanul kihasználják az európai igazságszolgáltatási térség előnyeit, amikor családjukkal egy másik tagállamba költöznek vagy az egységes piac által nyújtott előnyökből kívánnak részesülni. Az előirányzott intézkedések között szerepel az iratkézbesítésre vonatkozó szabályok megerősítése, a bírósági határozatok végrehajtásának megkönnyítése, továbbá olyan növekedést elősegítő intézkedések, amelyek célja a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti jogok közötti eltérések kezelése vagy a piaccal és a technikai fejlődéssel – mint például a számítási felhőhöz kapcsolódó szerződési jogi kérdésekkel – történő lépéstartás.

 • Büntetőjog

  A polgárok elvárják, hogy életük, alapvető jogaik és biztonságuk az EU egész területén védelemben részesüljön. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően az Unió új lépéseket tehetett a büntetőjog területén, például: harmonizálta a súlyos bűncselekmény meghatározását, közös normákat vezetett be a bűncselekménnyel gyanúsított vagy vádolt személyek védelme érdekében, továbbá EU-szintű normákat biztosított a bűncselekmények sértettjeinek védelmében, valamint egy uniós szintű új, bűnüldözési rendszerre vonatkozó javaslatot terjesztett elő az uniós költségvetés csalás elleni védelme érdekében. A Bizottság vitaanyagában kitér arra, hogy a Lisszaboni Szerződésbe foglalt új rendelkezéseket hogyan lehet jobban kihasználni bizonyos eszközök, mint például a biztosítási intézkedések és elkobzási határozatok megerősítésével és egységesítésével.

 • Közigazgatási jog

  Az EU jelentős mértékben hagyatkozik a nemzeti hatóságokra az uniós jog hatékony érvényesítése és ezáltal megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Ezért olyan fontos a polgárok és a vállalkozások számára, hogy az uniós építmény e része is megfelelően működjön. A Bizottság vitaanyaga például a közigazgatási eljárásjogok megerősítésének, valamint a közigazgatási hatóságok közötti együttműködés megerősítésének további lehetőségét is vizsgálja.

 • A jogállamiság

  A tapasztalat azt mutatja, hogy hasznos lenne kibővíteni az Unió hatáskörét a jogállamiság válságainak kezelésére. Ez gyakorlatilag egy erre a célra létrehozott uniós jogállamisági mechanizmust jelentene (lásd SPEECH/13/677). A Bizottság vitaanyaga révén visszajelzést szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan lehetne egy ilyen mechanizmust megtervezni.

 • Alapvető jogok:

  Az EU már hosszú utat tett meg az alapvető jogok kultúrájának kifejlesztésében. Az Európai Unió Alapjogi Chartája iránytűként szolgál, amelyet az Unió valamennyi javaslat kidolgozásakor figyelembe vesz. A vitaanyag elképzeléseket tartalmaz arról, hogyan lehetne még jobban érvényesíteni az Alapjogi Chartát az uniós intézmények tevékenységeiben és a tagállamok azon tevékenységeiben, amikor az uniós jogot hajtják végre.

Háttér

Az EU igazságügyi politikájában mélyreható változások történtek az elmúlt években. Az önálló igazságügyi portfólió létrehozására csak 2010-ben – a jelenlegi Európai Bizottság mandátumának kezdetekor – került sor. Azóta a Bizottság több mint 50 javaslatot terjesztett elő ezen a területen, megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, és az európai polgárok szolgálatában álló valódi európai térség – a Lisszaboni Szerződés egyik kulcsfontosságú célkitűzésének – alkotóelemeit.

Mindössze néhány év leforgása alatt nagy előrelépések történtek: a bűncselekmények sértettjeinek új uniós jogai (IP/12/1200), és a bírósági határozatok egyszerűbb elismerése (IP/12/1321) megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való jog gyakorlását, miközben a személyes adatok védelmére vonatkozó javaslatok az alapvető jogok érvényesülését és az egységes digitális piacot hivatottak elősegíteni (MEMO/13/39). Emellett az olyan kezdeményezések mint az uniós igazságügyi eredménytábla (IP/13/285) rávilágítottak arra, hogy az igazságszolgáltatási rendszer hatékony működése mekkora jelentőséggel bír a növekedés szempontjából.

A cél jelenleg az elért haladás számbavétele és az előttünk álló kihívások meghatározása. Ennek érdekében a Bizottság november 21-22. között „Assises de la justice” címmel fórumot szervez. Ez egy két napos konferencia, amelyen Európa minden szegletéből részt vesznek bírók, ügyvédek, kutatók, politikai döntéshozók és az üzleti világ képviselői.

Azzal a céllal, hogy egy széleskörű vitát indítson az igazságszolgáltatás szerepéről az Európai Unióban, a Bizottság elképzeléseket vár valamennyi érdekelt féltől arra vonatkozóan, hogyan lehet megfelelni a polgárok és vállalkozások elvárásainak és megteremteni a valódi egységes európai igazságszolgáltatási térséget. Küldje el előzetes hozzászólását a JUST-ASSISES@ec.europa.eu e-mail címre november 11-ig, és kapcsolódjon be a közösségi médián folyó vitába az #EUJustice hashtag segítségével.

További információk

Az öt vitaanyag:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

European Commission – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Kapcsolódjon be a vitába Twitteren: #EUJustice

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is:@VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 – 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar