Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska Komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 7. listopada 2013.

Uspostava europskog područja pravde: Recite nam što slijedi

Pogled u kristalnu kuglu: Kako će izgledati politika EU-a u području pravosuđa u 2020.? To je tema rasprave diljem Europe koju je Europska komisija pokrenula danas. Polazna točka rasprave je paket od pet dokumenata koji je predstavila Europska komisija, a obuhvaća područje građanskog, kaznenog i upravnog prava te pravnu državu i temeljna prava u EU-u. Tim se dokumentima pokreće rasprava o mogućim djelovanjima u narednim godinama u području pravosudne politike koje imaju za cilj ojačati temelje na kojima je Europska unija izgrađena i uspostaviti europsko područje pravde u interesu europskih građana i poslovnih subjekata. Između ostalog, raspravljat će se o daljnjim koracima za poboljšanje međusobnog povjerenja u građansko pravo, o jačanju postupovnih prava pri dostavi pismena te daljnjoj upotrebi režima dispozitivnog europskog materijalnog prava i o novom mehanizmu koji će olakšati rješavanje mogućih kriza pravne države u državama članicama.

Svi zainteresirani mogu sudjelovati u raspravi i pomoći u oblikovanju budućih politika u području pravosuđa. Komisija je objavila poziv za prikupljanje prijedloga koji će biti otvoren do kraja 2013. s mogućnošću slanja preliminarnih prijedloga do 11. studenoga. O dokumentima Komisije i preliminarnim prijedlozima će se zatim raspravljati na Europskom forumu o Budućnosti politike EU-a u području pravosuđa koji će se održati u Bruxellesu 21. - 22. studenoga (vidi program u Prilogu). Istaknuti govornici bit će nacionalni ministri, članovi Europskog parlamenta, suci Suda Europske unije i nacionalnih vrhovnih sudova, akademici i vodeći predstavnici pravne struke. Događaj će biti otvoren i za novinare koji se mogu prijaviti na e-mail Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„U kratkom razdoblju postigli smo puno toga u razvoju europskog područja pravde. Zaista, pravosudna politika došla je u središte pažnje kao područje žive aktivnosti na europskoj razini - što je usporedivo s unutarnjim tržistem u 1990-im. Međutim, još puno toga trebamo napraviti,” rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Moramo izgraditi europsko područje pravde koje je cjelovito i čvrsto. Građani i poslovni subjekti moći će koristiti potpune prednosti našeg unutarnjeg tržišta tek kada budu sigurni da su njihova prava posvuda zaštićena. To je pitanje uzajamnog povjerenja u pravosudne sustave svih država članica. Moramo nastaviti s izgradnjom tog povjerenja.”

Sakupljene ulazne informacije pomoći će Komisiji da odredi politiku EU-a u području pravosuđa nakon Stockholmskog programa. Kako je naglasio predsjednik Barroso u svojem pismu predsjedniku Europskog parlamenta, Martinu Schulzu od 11. rujna 2013., Europska komisija dostavit će komunikaciju o budućim inicijativama u području pravosudne politike i unutarnjih poslova u proljeće 2014., o kojima će se raspraviti u Europskom vijeću u lipnju 2014; ulazne informacije stoga će pridonijeti pravosudnom dijelu komunikacije.

U pet dokumenata koje je danas izdala Komisija iznose se ideje u sljedećim područjima:

 • Građansko pravo:

  EU gradi mostove između nacionalnih sustava građanskog prava kojima osigurava da se presude jednog suda automatski priznaju u drugoj državi članici, štiti poduzeća u prekograničnim stečajnim postupcima te pomaže u određivanju nadležnosti u prekograničnim razvodima, nasljedstvima i brakovima. U dokumentu Komisije ističu se daljnja područja u kojima bi bilo potrebno djelovati kako bi se građanima, potrošačima i poduzećima da uživaju sve prednosti koje proizlaze iz europskog područja pravde kada se sele s obitelji u drugu državu članicu ili kada žele u cijelosti iskoristiti pogodnosti koje proizlaze iz jedinstvenog tržišta. Predviđene mjere uključuju poboljšanje pravila za dostavu pismena, poboljšanje izvršenja presuda i mjere za poticanje rasta koje se bave odstupanjima između nacionalnih zakona o stečaju ili usklađivanjem sa tržištem i tehnološkim razvojem kao što su ugovorna pitanja povezana s računarstvom u oblaku.

 • Kazneno pravo:

  Građani očekuju da njihovi životi, temeljna prava i sigurnost budu zaštićeni u cijeloj Uniji. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora Unija je u mogućnosti poduzeti nove korake u kaznenom pravu, kao što je usklađivanje definicija teških kaznenih djela, uvođenje zajedničkih standarda za zaštitu osoba osumnjičenih ili optuženih za kaznena djela i osiguranje jedinstvenih standarda diljem EU-a kako bi se zaštitile žrtve zločina te predlaganje novog sustava progona na razini Unije kako bi se proračun EU-a zaštitio od prijevara. U dokumentu Komisije razmatraju se daljnje mogućnosti korištenja noviteta iz Lisabonskog ugovora primjerice konsolidacijom i standardizacijom određenih instrumenata kao što su nalog za zamrzavanje i pljenidbu.

 • Upravno pravo:

  EU se pri provedbi prava EU-a u znatnoj mjeri oslanja na nacionalne državne uprave od kojih očekuje da osiguraju njegovu pravilnu provedbu. Stoga je za građane i poslovne subjekte važno da i ovaj dio arhitekture EU-a dobro funkcionira. U dokumentu Komisije ispituju se daljnje mogućnosti, kao što su jačanje upravnih postupovnih prava i poboljšanje suradnje među upravnim tijelima.

 • Pravna država:

  Iskustvo pokazuje da bi bilo dobro kada bi se ojačala sposobnost EU u rješavanju kriza pravne države. Time bi se omogućilo stvaranje posebnog mehanizma pravne države za EU (vidi GOVOR/13/677). Dokumentom Komisije nastoji se potaknuti na dostavu povratnih ideja o mogućnostima uspostave takvog mehanizma.

 • Temeljna prava:

  EU je ostvario veliki napredak u razvoju kulture temeljnih prava: Povelja Europske unije o temeljnim pravima je Unijin kompas koji je vodilja svakog prijedloga. Dokument sadržava ideje o tome kako ojačati usklađenost sa Poveljom u aktivnostima Unijinih institucija i u aktivnostima država članica pri provedbi prava EU-a.

Pozadina

Pravosudna politika EU-a prošla je temeljite promjene u zadnjih nekoliko godina. Tek 2010. s početkom mandata sadašnje Europske komisije stvoren je portfelj pravosuđa. Od tada je Komisija iznijela više od 50 inicijativa u ovom području, stvarajući temelje istinskog Europskog područja slobode, sigurnosti i pravde u službi građana Europe, što je jedan od ključnih ciljeva navedenih u Lisabonskom ugovoru.

Veliki koraci napravljeni su u samo nekoliko godina: nova prava za žrtve zločina (IP/12/1200) i jednostavnije priznavanje presuda (IP/12/1321) poboljšali su pristup pravosuđu, dok prijedlozi Komisije o zaštiti osobnih podataka imaju za cilj poduprijeti temeljna prava i jedinstveno digitalno tržište (MEMO/13/39). Štoviše, inicijative poput Analize stanja u pravosuđu EU-a (IP/13/285) naglasile su kako su učinkovito pravosuđe i politika ključni za gospodarski rast.

Sada je cilj utvrditi koliko se napredovalo i identificirati ključne izazove za budućnost. Stoga Komisija organizira forum „Assises de la Justice” koji će se održati 21.-22. studenoga. Riječ je o dvodnevnoj konferenciji koja će okupiti suce, pravnike, znanstvenike, političare i predstavnike poslovnih subjekata iz cijele Europe.

S ciljem pokretanja široke rasprave o ulozi pravosuđa u Europskoj uniji, Komisija poziva sve zainteresirane da iznesu svoje ideje o tome kako ispuniti očekivanja građana i poduzeća i ostvariti istinsko europsko područje pravosuđa. Pošaljite svoje preliminarne prijedloge na JUST-ASSISES@ec.europa.eu do 11. studenoga i pridružite se raspravama na društvenim mrežama koristeći oznaku #EUJustice.

Dodatne informacije:

Pet dokumenata:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europska komisija – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Pridružite se raspravi na Twitteru: #EUJustice

Internetska stranica Viviane Reding, potpredsjednice Europske Komisije i povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:@VivianeRedingEU

Kontakt osobe:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist (tbc)

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

Mr B. Guetta (FR), Journalist (tbc)

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar